Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Uprchlická krize: rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci

Brusel 30. září 2015

Uprchlická krize: rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci

Před několika dny předložili komisaři Evropské komise prioritní opatření na příštích šest měsíců s cílem zvládnout uprchlickou krizi. Komise dnes vydává první soubor konkrétních návrhů na využití 1,7 miliardy eur, jež EU v roce 2015 a 2016 na řešení této krize uvolní. Hlavy států a předsedové vlád zemí EU se minulý týden zavázali poskytnout příspěvek ve stejné výši.

Financována bude mimořádná pomoc nejvíce zasaženým členským státům EU, zvýšení počtu zaměstnanců příslušných unijních agentur, jakož i pomoc třetím zemím včetně pomoci humanitární. Komise nyní doufá, že Parlament a Rada jakožto rozpočtový orgán tato opatření urychleně přijmou, jak minulý týden přislíbily.

Dnešní návrhy v celkové výši 801,3 milionu eur se týkají roku 2015 a budou částečně financovány z nových prostředků získaných formou opravného rozpočtu na rok 2015. V této souvislosti Komise navrhuje dodatečné závazky ve výši 330,7 milionu eur od členských států. Dále počítá s přerozdělením prostředků z jiných oblastí — 70,6 milionu eur z jiných programů a akcí a 400 milionů eur původně plánovaných na humanitární pomoc a financování evropské politiky sousedství.

Druhý soubor návrhů týkající se 900 milionů eur pro rok 2016, oznámených minulý týden, bude nyní v říjnu začleněn do změny návrhu rozpočtu na rok 2016.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Evropská komise soustavně a nepřetržitě pracuje na koordinované evropské reakci na uprchlickou krizi a zvládnutí problému migrace. V krátké době jsme dosáhli významného úspěchu a ze všech sil budeme pracovat na společných, celoevropských řešeních.“

Místopředsedkyně pro rozpočet a lidské zdroje Kristalina Georgieva dodala: „Evropa se potýká s důsledky jedné z největších krizí ve své novodobé historii. Urychleně jsme se snažili přizpůsobit naše zdroje prioritám a zdvojnásobili jsme prostředky EU na pomoc uprchlíkům a komunitám, které je přijímají. Evropský rozpočet využíváme ke zvládnutí této krize rychle a pružným způsobem.“

Minulý týden se Evropská komise zavázala zvýšit finanční podporu věnovanou na uprchlickou krizi. Jako první krok uvolní do konce tohoto roku 801,3 milionu eur na následující prioritní opatření:

  • 100 milionů eur pro Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) na mimořádnou pomoc nejvíce zasaženým členským státům EU. Částka navyšuje již vyčerpaných 73 milionů eur;
  • 1,3 milionu eur, aby se ještě letos mohl zvýšit počet zaměstnanců ve třech důležitých agenturách EU: 60 nových zaměstnanců v agentuře Frontex, 30 v Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu (EASO) a 30 v Europolu;
  • 300 milionů eur pro evropský nástroj sousedství za účelem navýšení regionálního svěřeneckého fondu EU v reakci na krizi v Sýrii a pomoci třetím zemím, které přijímají uprchlíky ze Sýrie. Díky dalším 200 milionům eur, které se právě přesměrovávají, bude svěřenecký fond pro Sýrii celkově financován více než 500 miliony eur. Příspěvky členských států by měly odpovídat financování ze strany EU, aby se ve fondu nashromáždila alespoň 1 miliarda eur;
  • 200 milionů eur pro poskytnutí okamžitých prostředků v reakci na potřeby UNHCR a Světového potravinového programu a dalších příslušných organizací na okamžitou pomoc uprchlíkům. Tato částka, která byla již naplánována na humanitární pomoc a civilní ochranu, bude nyní využita přímo na uprchlickou krizi. Příspěvky členských států by měly odpovídat financování ze strany EU.

Komise též ohlásila, že by přerozdělením mohly být získány finanční prostředky až 1 miliarda eur pro Turecko a dalších 17 milionů eur pro Srbsko a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii na pomoc našim sousedům při řešení problémů s migrací.

Nouzový svěřenecký fond pro Afriku s počátečním kapitálovým příspěvkem z prostředků EU ve výši 1,8 miliardy eur musí být rovněž dorovnán prostředky členských států ve stejné výši.

V roce 2015 byly navíc uvolněny značné prostředky (více než 300 milionů eur na předběžné financování) v rámci víceletých finančních prostředků na migraci a ochranu hranic (z celkem přibližně 7 miliard eur vyčleněných na období 2014–2020).

Návrh respektuje dohodu o sedmiletém finančním plánu EU. Částka 801,3 milionu eur nevyžaduje od členských států v roce 2015 žádnou dodatečnou platbu.

Na neformálním zasedání hlav států a předsedů vlád unijních zemí dne 23. září 2015 uvítaly členské státy návrhy Komise na mobilizaci rozpočtu EU a zavázaly se poskytnout prostředky ve stejné výši.

 

Další kroky

Kromě toho Komise nyní v říjnu navrhne doplnit do návrhu rozpočtu na rok 2016 dalších 900 milionů eur na tato prioritní opatření v roce 2016:

  • 600 milionů eur pro Azylový, migrační a integrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost a na zvýšení počtu zaměstnanců agentur Frontex, EASO a Europol. Jde o částku nad rámec 780 milionů eur plánovaných na nouzový relokační mechanismus;
  • 300 milionů eur na humanitární pomoc uprchlíkům pobývajícím v zemích sousedících se Sýrií a dalších třetích zemích. Příspěvky členských států by měly odpovídat financování ze strany EU.

 

Souvislosti

V rámci své kampaně za zvolení předsedou Evropské komise představil Jean-Claude Juncker dne 23. dubna 2014 na Maltě pětibodový plán pro přistěhovalectví, v němž požadoval větší solidaritu v oblasti migrační politiky EU.

Po nástupu do funkce pověřil Jean-Claude Juncker komisaře odpovědného za problematiku migrace, aby vypracoval návrh nové politiky v oblasti migrace, což je jedna z deseti priorit politických směrů neboli politického programu, na jehož základě byla Komise zvolena Evropským parlamentem.

Dne 13. května 2015 předložila Evropská komise svůj evropský program pro migraci, který stanoví komplexní přístup pro lepší řízení všech aspektů migrace.

Již 27. května 2015 představila Komise k tomuto programu první balíček prováděcích opatření, který mimo jiné obsahoval návrhy týkající se relokace a přesídlování, a také akční plán EU proti převaděčům migrantů.

Ve dnech 25.–26. června 2015 vyslovila Evropská rada souhlas s tím, aby se přikročilo k realizaci návrhů obsažených v evropském programu pro migraci se zvláštním zřetelem na relokaci a přesídlování, navracení a spolupráci se zeměmi původu a tranzitu.

Dne 20. července 2015 souhlasila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci s provedením opatření navržených v evropském programu pro migraci, zejména s relokací osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, z Itálie a z Řecka v průběhu příštích dvou let, přičemž v první fázi půjde o 32 256 osob. Rada dále souhlasila s přesídlením 22 504 vysídlených osob, jež jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu a nacházejí se mimo území EU.

Dne 9. září 2015 navrhla Komise nový soubor opatření, včetně nouzového relokačního mechanismu pro 120 000 uprchlíků, a konkrétní nástroje na pomoc členským státům při zpracování žádostí, navracení ekonomických migrantů a řešení základních příčin uprchlické krize.

Dne 14. září 2015 přijaly členské státy rozhodnutí ohledně relokace 40 000 uprchlíků, kteří jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, z Itálie a Řecka.

Dne 23. září 2015 přijaly členské státy rozhodnutí ohledně relokace 120 000 uprchlíků, kteří jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, z Itálie, Řecka a jiných členských států, jež jsou přímo zasaženy uprchlickou krizí.

 

Další informace

MEMO/15/5730: Otázky a odpovědi: dodatečné finanční prostředky na řešení uprchlické krize

Sdělení Evropské komise: Uprchlická krize: operativní a rozpočtová opatření v rámci evropského programu pro migraci

Evropský program pro migraci: legislativní dokumenty, informační přehledy a tiskové materiály

Internetové stránky Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci

 

IP/15/5729

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar