Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Fortfarande finns hinder för samarbete i gränsregioner – nu får alla säga sitt i ett offentligt samråd

Vienna den 21 september 2015

Kommissionen lanserar ett EU-omfattande offentligt samråd om de hinder för gränsöverskridande samarbete som fortfarande finns.

Med anledning av Europeiska samarbetsdagen och 25-årsjubileet för Interreg, de övergripande ramarna för de regionalpolitiska gränsöverskridande samarbetsprogrammen, lanserar kommissionen ett EU-omfattande offentligt samråd om de hinder för gränsöverskridande samarbete som fortfarande finns.

Det finns fortfarande åtskilliga juridiska och administrativa hinder som försvårar samarbetet över gränserna. Därför utnyttjas heller inte hela den ekonomiska potentialen i våra gränsregioner. I detta offentliga samråd kommer kommissionen att inhämta synpunkter från de 185 miljoner invånare som bor i gränsregioner. De ska få yttra sig om vilka hinder de ställs inför i sitt dagliga liv och vad de har för förslag till lösningar.

– Över 10 miljarder euro från sammanhållningsfonderna kommer under perioden 2014–2020 att investeras för att främja gränsöverskridande samarbete, sa Corina Creţu, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik när hon presenterade samrådet i Wien.Men det räcker inte och jag tror att EU kan göra mer än så. Under den här mandatperioden kommer kommissionen att vidta konkreta åtgärder för att lösa de gränsproblem som finns kvar, och det är därför mycket värdefullt att vi får synpunkter från dem som varje dag stöter på problemen. Jag räknar med att många av er ska ställa upp, inte bara när det gäller att delta i samrådet utan jag hoppas också att ni sprider information och uppmuntrar privatpersoner, organisationer och företag att delta.

Corina Creţu har också bett ledningen för generaldirektoratet för regional- och statspolitik att stödja hennes initiativ genom att bidra till informationsinsamlingen och på plats tala om fördelarna med Interreg-programmen. Tjänstemän från kommissionen ska från och med nu och fram till mitten av oktober besöka elva gränsregioner runt om i Europa för att träffa invånarna och deras folkvalda, och ta del av deras erfarenheter.

 

Bakgrund

Det offentliga samrådet kommer att ligga ute på nätet i tre månader, till den 21 december 2015, och det omfattar alla EU:s inre gränsregioner, och gränser mot Norge och Schweiz. Det första resultatet ska offentliggöras i början av 2016.

Samrådet ingår i en större gränsöverskridande undersökning. Där ingår också följande:

  • En vetenskaplig studie om att undanröja juridiska och administrativa hinder i EU:s gränsregioner. Studien inleddes i juli 2015 och det slutliga resultatet ska vara klart i början av 2017. Här kommer alla gränshinder att redovisas tillsammans med möjliga lösningar, fallstudier för utvalda politikområden och rekommendationer för framtida arbete.
  • En serie workshoppar för föreningar, utbildningsinstitutioner, företagare och andra. Den första workshoppen ägde rum i början av september 2015.

 

För närmare upplysningar se:

Inforegios webbplats

Eurobarometerundersökningen om gränsöverskridande samarbete

@EU_Regional / @CorinaCretuEU #interreg25 #BorderSurveyEU

https://www.facebook.com/EUinmyregion

IP/15/5686

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar