Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Concentraties: Commissie geeft NXP groen licht voor overname Freescale - onder voorwaarden

Brussel, 17 september 2015

Europese Commissie geeft NXP toestemming om Freescale over te nemen. Voorwaarde is wel dat NXP bedrijfsonderdeel signaalversterkers van de hand doet. Anders zou overname op die markt tot hogere prijzen en minder concurrentie kunnen leiden.

De Europese Commissie heeft, na toetsing aan de EU-concentratieverordening, goedkeuring gegeven voor de overnameplannen van NXP (Nederland) voor Freescale (Bermuda). Beide ondernemingen produceren wereldwijd halfgeleiders. Aan deze goedkeuring is wel de voorwaarde verbonden dat NXP zijn bedrijfsonderdeel signaalversterkers van de hand doet. Zo kan het bedrijf de vrees van de Commissie helpen weg te nemen dat de overname anders tot hogere prijzen en minder concurrentie op deze specifieke markt zou hebben geleid.

Halfgeleiders worden gebruikt in uiteenlopende elektronische componenten (zoals dioden en transistoren) om de geleiding van elektriciteit controleren. Zij vinden toepassing in uiteenlopende producten zoals auto's, smartphones en computers.

De Commissie kwam tot de bevinding dat voor halfgeleiders het productportfolio van beide ondernemingen grotendeels complementair was, behalve voor Radio Frequency (“RF”) vermogenstransistoren. RF-technologie gebruikt radiogolven om informatie na voortplanting door de ruimte op te vangen. RF‑vermogenstransistoren versterken RF-signalen en worden in hoofdzaak gebruikt in basisstations voor mobiele telecommunicatie (3G, 4G, LTE), maar ook voor het uitzenden van radio- en televisiesignalen, in magnetrons, mobiele radio's en apparatuur voor luchtverkeersleiding.

Het onderzoek van de Commissie leerde dat NXP en Freescale de twee grootste spelers zijn en elkaars naaste concurrenten op de markt voor RF‑vermogenstransistoren, vooral dan voor het soort transistoren dat wordt gebruikt in basisstations voor mobiele telecommunicatie. De Commissie vreesde dat, mocht de transactie in de aangemelde vorm plaatsvinden, de resterende ondernemingen op de markt onvoldoende concurrentiedruk zouden kunnen uitoefenen op de fusieonderneming. Een en ander zou dan leiden tot prijsverhogingen en een beperkter aanbod voor afnemers.

De toezeggingen

Om die zorgen weg te nemen, heeft NXP aangeboden om:

- zijn bedrijfsonderdeel signaalversterkers (RF Power) te verkopen, met inbegrip van alle sleutelactiva en sleutelmedewerkers, maar met uitzondering van activa die noodzakelijk zijn voor de zogeheten "front-end"-productie van deze producten, nl. het bedrukken van het substraat van siliciumwafers met de circuits die precies nodig zijn om halfgeleiders te laten functioneren;

- een productieovereenkomst te sluiten met een externe chipfabriek die het afgestoten bedrijfsonderdeel diensten voor front-end-productie moet gaan leveren;

- voor het bedrijfsonderdeel signaalversterkers de nodige overgangsakkoorden te sluiten voor productie en dienstverlening, zodat de continuïteit in de bedrijfsvoering is verzekerd.

Dankzij deze toezeggingen van NXP kan de overnemer van het afgestoten bedrijfsonderdeel de rol van NXP op de markt voor RF-vermogenstransistoren overnemen - en zo daadwerkelijke concurrentie in stand houden. Door deze toezeggingen is er geen overlapping meer tussen de activiteiten van NXP en Freescale voor RF-vermogenstransistoren. Tegelijk wordt hiermee een adequaat antwoord geboden op de mededingingsbezwaren die de Commissie had geformuleerd.

Dit besluit is wel afhankelijk van de volledige naleving door NXP van de gedane toezeggingen.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie beschikbaar in het publieke zaakregister, onder zaaknummer M.7584.

IP/15/5674

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar