Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija s celovitim svežnjem ukrepov v vrednosti 500 milijonov evrov podpira evropske kmete

Bruselj, 7. septembra 2015

Evropska komisija je danes naznanila celovit podporni sveženj v vrednosti 500 milijonov evrov, s čimer bo proizvajalcem pomagala reševati težave, s katerimi s srečujejo.

Podpredsednik Komisije Jyrki Katainen je danes na izrednem zasedanju Sveta ministrov za kmetijstvo povedal: „S tem svežnjem bodo kmetom nemudoma na voljo evropska sredstva v višini 500 milijonov evrov. Odzvali smo se neposredno in odločno. To dokazuje, da Komisija svojo odgovornost do kmetov jemlje zelo resno in jo je pripravljena podpreti z ustreznimi sredstvi, kar je še zlasti pomembno v času različnih proračunskih zahtev.“

Ta odziv se osredotoča na tri ključne točke: (1) reševanje likvidnostnih težav kmetov, (2) stabilizacijo trgov in (3) delovanje dobavne verige.

Komisija bo predlagala, da se največji del celovitega svežnja zagotovi vsem državam članicam s sredstvi v podporo mlečni industriji. Ko bo odločala o delitvi te pomoči, bo zagotovila, da bo pravično porazdeljena, ciljno usmerjena in učinkovita, zlasti ob upoštevanju tistih držav članic in kmetov, ki so bili najbolj prizadeti zaradi sprememb na trgu. Namen Komisije je prepustiti državam članicam kar največji manevrski prostor, da bodo lahko upoštevale svoje posebne okoliščine.

Današnjo napoved je treba obravnavati v okviru znatne podpore, ki je že na voljo za kmetijski sektor kot odziv na posledice ruske prepovedi, in ravni podpore v višini več kot 50 milijard evrov, ki jo EU vsako leto zagotavlja kmetom in podeželskim skupnostim.

Zaveza k tržni usmerjenosti še naprej ostaja temelj pristopa Komisije.

Povezava na celovit seznam ukrepov: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5601_sl.htm.

Povezava na celotni govor in tržno analizo: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5600_sl.htm.

IP/15/5599

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar