Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia predstavila komplexný balík opatrení v hodnote 500 miliónov EUR na podporu európskych poľnohospodárov

Brusel 7. september 2015

Komisia dnes predstavila komplexný balík opatrení v hodnote 500 miliónov EUR na pomoc výrobcom, ktorí čelia ťažkostiam.

Podpredseda Komisie Katainen dnes na mimoriadnom zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva vyhlásil: „Vďaka tomuto balíku bude možné z fondov EÚ okamžite použiť 500 miliónov eur v prospech poľnohospodárov. Je to rázna a rozhodná reakcia. Dokazuje, že Komisia berie svoju zodpovednosť voči poľnohospodárom naozaj vážne a je pripravená podporiť ju zodpovedajúcimi prostriedkami. Je to významný krok aj vzhľadom na iné rovnako dôležité finančné požiadavky.“

Zameranie tohto opatrenia je trojaké: 1. riešiť hotovostné problémy, ktorým momentálne čelia poľnohospodári, 2. stabilizovať trhy a 3. riešiť fungovanie dodávateľského reťazca.

Komisia navrhne, aby najvýznamnejšiu časť komplexného balíka dostali všetky členské štáty vo forme krytia na podporu mliekárenského odvetvia. Pri rozdeľovaní tejto pomoci bude Komisia dbať o to, aby sa rozdelila spravodlivo, cielene a účinne, s osobitným zreteľom na tie členské štáty a tých poľnohospodárov, ktorých vývoj na trhu zasiahol najviac. Zámerom Komisie je poskytnúť členským štátom čo najväčšiu voľnosť pri posudzovaní ich konkrétnej situácie.

Dnešné oznámenie je potrebné vnímať v kontexte významnej podpory, ktorej sa už odvetviu poľnohospodárstva dostalo v reakcii na dosah ruského embarga, ako aj podpory v celkovej výške viac ako 50 miliárd EUR, ktorú EÚ každoročne poskytuje poľnohospodárom a vidieckym spoločenstvám.

Základom postoja Komisie ostáva aj naďalej záväzok zastávať trhovo orientovaný prístup.

Odkaz na komplexný zoznam opatrení: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5601_sk.htm

Odkaz na celý prejav a analýzu trhu: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5600_sk.htm

IP/15/5599

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar