Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja Europejska przedstawia kompleksowy pakiet środków o wartości 500 mln euro przeznaczonych na wsparcie europejskich rolników

Bruksela, 7 września 2015

Komisja ogłasza dziś kompleksowy pakiet wsparcia o wartości 500 mln euro, aby zaradzić trudnościom napotykanym przez producentów.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa wiceprzewodniczący Jyrki Katainen powiedział: „Pakiet ten pozwoli na natychmiastowe wykorzystanie 500 mln euro na rzecz rolników. To nasza zasadnicza i zdecydowana reakcja, która świadczy o tym, że Komisja bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec rolników i na dowód tego uruchamia odpowiednie środki. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę inne konkurujące potrzeby budżetowe”.

Nasza odpowiedź ma trzy podstawowe cele: 1) pokonanie trudności w przepływach pieniężnych, których doświadczają rolnicy, 2) stabilizację rynków oraz 3) rozwiązanie kwestii funkcjonowania łańcucha dostaw.

Komisja zaproponuje, aby największa część kompleksowego pakietu została udostępniona wszystkim państwom członkowskim w postaci puli środków finansowych przeznaczonych na wsparcie sektora mleczarskiego. Zapewnimy, by dystrybucja tej pomocy odbyła się w sposób sprawiedliwy, ukierunkowany i skuteczny. Weźmiemy pod uwagę w szczególności te państwa członkowskie i tych rolników, których najbardziej dotknęły zmiany na rynku. Komisja ma zamiar dać państwom członkowskim jak największą swobodę, umożliwiając uwzględnienie specyficznej sytuacji wewnętrznej.

Ogłoszony dziś pakiet należy postrzegać w kontekście znacznego wsparcia, którego już udzielono sektorowi rolnemu w odpowiedzi na wpływ rosyjskiego zakazu importu. Trzeba przy tym pamiętać, UE przeznacza rocznie na wsparcie rolników i społeczności wiejskich ponad 50 mld euro.

Zobowiązanie do stosowania podejścia ukierunkowanego na rynek jest i pozostaje podstawą działania Komisji.

Link do pełnego wykazu środków: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5601_pl.htm

Link do pełnego tekstu przemowy i analizy rynkowej: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5600_pl.htm

IP/15/5599

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar