Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie stelt omvattend maatregelenpakket ter waarde van 500 miljoen euro voor om Europese landbouwers te steunen

Brussel, 7 september 2015

De Commissie kondigt vandaag een omvattend steunpakket ter waarde van 500 miljoen euro aan om de producenten te helpen.

Vicevoorzitter Katainen tijdens de vandaag gehouden buitengewone landbouwraad: "Dankzij dit pakket kan onmiddellijk 500 miljoen euro aan EUmiddelen ten voordele van de landbouwers worden ingezet. Met deze krachtige en vastberaden reactie bewijst de Commissie dat zij haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de landbouwers zeer ernstig neemt en bereid is daarvoor de nodige middelen uit te trekken. Zeker nu verschillende doelen met elkaar concurreren voor begrotingsmiddelen, is deze demarche van bijzonder belang."

Het doel van het pakket is drieledig: (1) de cash-flowproblemen van de landbouwers verlichten, (2) de markten stabiliseren en (3) de werking van de bevoorradingsketen aanpakken.

De Commissie zal voorstellen dat het grootste deel van het omvattende pakket ter beschikking van alle lidstaten wordt gesteld in de vorm van enveloppes om de zuivelsector te ondersteunen. Er zal op worden toegezien dat de steun op billijke, gerichte en doeltreffende wijze wordt verdeeld, met bijzondere aandacht voor de lidstaten en landbouwers die het hardst door de marktontwikkelingen zijn getroffen. De Commissie is van plan de lidstaten zoveel mogelijk speelruimte te geven zodat zij rekening kunnen houden met hun specifieke omstandigheden.

De aankondiging van vandaag past in het kader van de aanzienlijke steunverlening als reactie op de gevolgen van het Russische invoerverbod, en de jaarlijkse verlening van EU‑steun ten bate van de landbouwers en de rurale gemeenschappen, ten bedrage van meer dan 50 miljard euro.

Het streven naar marktgerichtheid is en blijft de basis van de aanpak van de Commissie.

Link naar de omvattende lijst van maatregelen:http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5601_nl.htm

Link naar de integrale tekst van de toespraak en de marktanalyse: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5600_nl.htm

IP/15/5599

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar