Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Criza refugiaților: Comisia Europeană ia măsuri decisive

Strasbourg, 9 septembrie 2015

Ca urmare a angajamentelor asumate în luna mai în cadrul agendei europene privind migrația, Comisia Europeană prezintă astăzi un pachet cuprinzător de propuneri destinate să contribuie la rezolvarea crizei refugiaților cu care se confruntă statele membre ale UE și țările învecinate, inclusiv prin

Ca urmare a angajamentelor asumate în luna mai în cadrul agendei europene privind migrația, Comisia Europeană prezintă astăzi un pachet cuprinzător de propuneri destinate să contribuie la rezolvarea crizei refugiaților cu care se confruntă statele membre ale UE și țările învecinate, inclusiv prin abordarea cauzelor profunde care îi determină pe oameni să caute refugiu în Europa. Noul set de măsuri va reduce presiunea la care sunt supuse statele membre cele mai afectate – în special Grecia, Italia și Ungaria – prin propunerea ca 120 000 de oameni care au în mod clar nevoie de protecție internațională să fie transferați în alte state membre ale UE. Aceștia se vor adăuga celor 40 000 al căror transfer din Grecia și Italia a fost propus în mai de către Comisie și în privința cărora Consiliul nu a luat încă o decizie. Măsurile de astăzi vor ajuta și statele membre care se confruntă cu un număr tot mai mare de cereri de azil, făcând posibilă o prelucrare mai rapidă a acestor cereri prin intermediul unei liste europene comune a țărilor de origine sigure. Comisia a conturat astăzi principalele măsuri pentru creșterea eficacității politicii de returnare și a propus un fond fiduciar în valoare de 1,8 miliarde EUR pentru a contribui la abordarea cauzelor profunde care stau la baza migrației din Africa. În fine, Comisia și serviciul de acțiune externă al UE se ocupă, de asemenea, de dimensiunea externă a crizei refugiaților.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Noi, europenii, ar trebui să știm și să nu uităm niciodată de ce primirea refugiaților și respectarea dreptului fundamental la azil sunt atât de importante. A venit momentul să punem bazele unei politici cu adevărat europene în domeniul migrației, conform apelului pe care l-am făcut în luna mai. Măsurile pe care le propunem astăzi vor garanta că persoanele care au în mod clar nevoie de protecție internațională sunt transferate imediat după sosire – nu doar acum, ci și în cazul oricăror crize viitoare. Criza refugiaților reprezintă, mai mult decât orice altceva, ocazia în care solidaritatea europeană trebuie să își facă simțită prezența. E momentul să dăm cu toții dovadă de curaj, e momentul ca Europa să reacționeze acum.”

Comisia Europeană a prezentat astăzi următoarele măsuri concrete ca răspuns la actuala criză a refugiaților, precum și pentru pregătirea reacției la provocările viitoare:

  1. O propunere de transfer de urgență al unui număr de 120 000 de refugiați din Grecia, Ungaria și Italia: în urma creșterii accelerate, în ultimele câteva luni, a trecerilor ilegale ale frontierei din centrul și estul Mării Mediterane, dar și pe rutele din Balcanii de Vest, este nevoie de măsuri urgente. Comisia propune transferul a 120 000 de persoane care au în mod clar nevoie de protecție internațională din Italia (15 600), Grecia (50 400) și Ungaria (54 000). Transferul s-ar efectua în funcție de o cheie de repartizare obligatorie bazată pe criterii obiective și cuantificabile (dimensiunea populației – cu o pondere de 40 %, PIB – cu o pondere de 40 %, numărul mediu al cererilor de azil din trecut – cu o pondere de 10 % și rata șomajului – cu o pondere de 10 %). Măsura se aplică solicitanților a căror naționalitate beneficiază de o rată medie de recunoaștere la nivelul UE de cel puțin 75 %[1]. Aceasta completează propunerea din mai a Comisiei de transferare a 40 000 de persoane care au în mod clar nevoie de protecție internațională din Italia și Grecia către alte state membre ale UE, numărul total propus ridicându-se astfel la 160 000. Transferul va fi însoțit de un sprijin în valoare de 780 de milioane EUR, acordat din bugetul UE statelor membre participante, sprijin care include și o rată de prefinanțare de 50 %, destinată să garanteze că administrațiile de la nivel național, regional și local au la dispoziție mijloacele necesare pentru a acționa foarte prompt.
    O clauză de solidaritate temporară: în cazul în care – din motive întemeiate și obiective, cum ar fi o catastrofă naturală – un stat membru se află în incapacitatea temporară de a participa integral sau parțial la o decizie de transfer, acesta va trebui să verse la bugetul UE o contribuție financiară în valoare de 0,002 % din PIB-ul său. Comisia Europeană va analiza motivele notificate de statul în cauză și va decide dacă acestea justifică sau nu neparticiparea acestuia la mecanism, pentru o perioadă de până la 12 luni. În cazul unei participări parțiale la transfer, suma va fi redusă în mod proporțional.
  2. Un mecanism permanent de transfer pentru toate statele membre: după cum s-a anunțat în cadrul agendei europene privind migrația, Comisia propune un mecanism structurat de solidaritate care să poată fi declanșat în orice moment de Comisie pentru a ajuta orice stat membru al UE care se confruntă cu o situație de criză și cu presiuni deosebit de pronunțate asupra sistemului său de azil ca urmare a unui aflux mare și disproporționat de resortisanți ai unor țări terțe. Aceste situații de urgență viitoare ar putea fi definite de Comisie pe baza numărului de cereri de azil pe cap de locuitor din ultimele șase luni, precum și a numărului de treceri ilegale ale frontierei din ultimele șase luni. Se vor aplica aceleași criterii de distribuție obiective și verificabile ca și în cazul propunerilor privind transferul de urgență. În cadrul mecanismului permanent se va ține, de asemenea, seama de nevoile, situația familială și abilitățile solicitanților de azil. Clauza de solidaritate temporară se va aplica și în acest caz.
  3. O listă europeană comună a țărilor de origine sigure: în prelungirea agendei europene privind migrația și a Concluziilor Consiliului European din 25-26 iunie, Comisia Europeană înaintează o propunere de regulament pentru instituirea unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure. O astfel de listă europeană va permite accelerarea prelucrării cererilor de azil individuale depuse de solicitanți care provin din țări considerate sigure în întreaga UE, precum și returnarea mai rapidă a persoanelor în cazul cărora evaluarea individuală a cererii confirmă inexistența unui drept la azil. În urma discuțiilor cu statele membre și în conformitate cu practicile curente ale acestora, Comisia propune ca Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Kosovo*, Muntenegru, Serbia și Turcia să fie adăugate la lista UE a țărilor de origine sigure. Aceste țări îndeplinesc criteriile comune prevăzute în Directiva 2013/32 privind procedurile de azil pentru ca o țară să fie considerată sigură, sunt semnatare ale unor tratate internaționale majore privind drepturile omului, iar majoritatea dintre ele au fost desemnate drept țări candidate de către Consiliul European, îndeplinind așa-numitele „criterii de la Copenhaga” (garantarea democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a respectării și protejării minorităților). În viitor, în urma realizării de către Comisia Europeană a unei evaluări aprofundate, la această listă pot fi adăugate și alte țări.
  4. Creșterea eficacității politicii de returnare: pentru a ameliora politicile de returnare ale statelor membre, Comisia a publicat un manual comun privind returnarea și un plan de acțiune al UE privind returnarea. Comisia a prezentat un plan de acțiune al UE privind returnarea, care definește măsurile imediate și pe termen mediu pe care statele membre trebuie să le întreprindă pentru a stimula returnarea voluntară, a consolida punerea în aplicare a Directivei privind returnarea, a îmbunătăți schimbul de informații, a consolida rolul și mandatul Frontex în ceea ce privește operațiunile de returnare și a crea un sistem integrat de gestionare a returnărilor. În paralel, Comisia a adoptat un manual privind returnarea, care oferă autorităților naționale competente instrucțiuni practice privind efectuarea returnării migranților care nu au dreptul de a rămâne în Uniunea Europeană. Acesta va servi drept instrument principal de formare în materie de standarde și proceduri pentru experții care aplică Directiva 2008/115 privind returnarea.
  5. Comunicare privind normele de achiziții publice pentru măsurile de sprijin pentru refugiați: statele membre trebuie să satisfacă în mod adecvat și cu rapiditate nevoile cele mai urgente în materie de cazare, aprovizionare și servicii ale solicitanților de azil. Comunicarea de astăzi oferă îndrumare autorităților naționale, regionale și locale privind modul în care se poate garanta respectarea normelor UE în materie de achiziții publice, asigurând în același timp finanțarea acestor servicii într-o manieră simplă, rapidă și lipsită de birocrație.
  6. Abordarea dimensiunii externe a crizei refugiaților: Dimensiunea externă reprezintă o componentă-cheie a eforturilor de rezolvare a crizei. Se reînnoiesc eforturile pentru sprijinirea inițiativelor diplomatice și pentru găsirea de soluții politice la conflictele din Siria, Irak și Libia. UE acordă asistență populației din Siria, în special persoanelor strămutate în interiorul țării, precum și sprijin financiar țărilor învecinate care primesc cel mai mare număr de refugiați din Siria, cum ar fi Iordania, Libanul și Turcia. Până în prezent, au fost mobilizate în acest scop 3,9 miliarde EUR. Combaterea criminalității organizate responsabile de introducerea ilegală de persoane reprezintă o altă prioritate, în special prin lansarea operațiunii navale EUNAVFOR MED. Ca parte a cooperării noastre cu țări terțe au fost, de asemenea, semnate un număr de 17 acorduri de readmisie și șapte acorduri de parteneriat pentru mobilitate. UE va aprofunda, de asemenea, dialogurile la nivel înalt pe teme de migrație care se desfășoară în prezent cu parteneri-cheie, cum ar fi procesele de la Rabat și de la Khartoum – cu țări africane, procesul de la Budapesta – cu Asia Centrală și de Est, precum și conferința de la începutul lunii octombrie și reuniunea la nivel înalt de la Valetta din 11-12 noiembrie.
  7. Un fond fiduciar de urgență pentru Africa: Astăzi, Comisia Europeană a alocat 1,8 miliarde EUR din mijloacele financiare ale UE pentru a institui un „fond fiduciar de urgență pentru stabilitate și abordarea cauzelor profunde ale migrației neregulamentare din Africa”. Scopul este ameliorarea stabilității și abordarea cauzelor profunde ale fluxurilor migratorii neregulamentare din Sahel, regiunea lacului Chad, Cornul Africii și nordul Africii. Fondul va contribui la sprijinirea acestor regiuni pentru dezvoltarea oportunităților socioeconomice și elaborarea unor politici mai bune de gestionare a migrației. Comisia Europeană se așteaptă ca statele membre să își aducă la rândul lor contribuția și să se ridice la nivelul ambițiilor noastre. Spania, de exemplu, și-a confirmat deja participarea.

Reversul solidarității cu statele membre din prima linie este și că toate părțile implicate trebuie să dea dovadă de responsabilitate în aplicarea normelor comune ale UE. În acest scop, săptămâna aceasta Comisia intensifică procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în cazurile în care acest lucru este necesar pentru asigurarea respectării normelor, și aplică o abordare de tip „focar” (HotSpot) în statele membre din prima linie, pentru a le acorda asistență la aplicarea normelor comune ale UE în materie de azil. (A se vedea MEMO/15/5597.)

Pașii următori:

Consiliul extraordinar Afaceri Interne pe teme de migrație din 14 septembrie va reprezenta următoarea ocazie în care statele membre să discute și să adopte propunerile legislative ale Comisiei. Mecanismele de transfer de urgență prezentate de Comisie în mai și septembrie trebuie să fie adoptate de Consiliu (prin vot cu majoritate calificată), în consultare cu Parlamentul European, în timp ce mecanismul permanent de solidaritate și lista europeană a țărilor de origine sigure trebuie să fie adoptate în comun de Parlamentul European și Consiliu (cu ajutorul procedurii legislative ordinare). Propunerea privind fondul fiduciar a fost transmisă statelor membre, obiectivul fiind finalizarea procedurilor necesare în timp util pentru reuniunea la nivel înalt din noiembrie de la Valletta, în care UE se va întâlni cu țări africane importante pentru a discuta despre criza migrației și a refugiaților.

Context

Comisia Europeană a fost implicată în mod constant și continuu în găsirea unui răspuns coordonat la nivel european la problema refugiaților și a migranților.

La 23 aprilie 2014, în Malta, Jean-Claude Juncker a prezentat, în cadrul campaniei sale pentru a deveni președintele Comisiei Europene, un plan în cinci puncte în domeniul imigrației, în care solicita o mai mare solidaritate în politica UE în materie de migrație.

La preluarea mandatului, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut comisarului responsabil pentru migrație să lucreze, în cooperare cu prim-vicepreședintele Timmermans, la o nouă politică în domeniul migrației, aceasta reprezentând una dintre cele 10 priorități ale Orientărilor politice, programul politic pe baza căruia Parlamentul European a ales actuala Comisie.

Pe baza unei propuneri a Comisiei Europene, în cadrul unei declarații a Consiliului European din 23 aprilie 2015, statele membre s-au angajat să ia măsuri rapide pentru a salva vieți omenești și să intensifice acțiunea UE în domeniul migrației. La câteva zile, a fost adoptată o rezoluție a Parlamentului European.

La 13 mai 2015, Comisia Europeană și-a prezentat agenda europeană privind migrația, care stabilește o abordare cuprinzătoare pentru a îmbunătăți gestionarea migrației, sub toate aspectele sale.

La 27 mai 2015, Comisia Europeană a propus deja un prim pachet de măsuri de punere în aplicare a agendei europene privind migrația, incluzând propuneri de transfer și relocare, precum și un plan de acțiune al UE împotriva persoanelor care introduc ilegal migranți.

La 25-26 iunie, Consiliul European a convenit să avanseze în ceea ce privește propunerile înaintate de Comisia Europeană în cadrul agendei europene privind migrația, concentrându-se pe transfer și relocare, returnare și cooperarea cu țările de origine și de tranzit.

La 20 iulie, Consiliul Justiție și Afaceri Interne a convenit punerea în aplicare a măsurilor propuse în cadrul agendei europene privind migrația, în special a transferului din Italia și Grecia al persoanelor care au în mod clar nevoie de protecție internațională în următorii doi ani, începând cu un număr de 32 256 de persoane într-o primă fază, și a relocării a 22 504 persoane strămutate din afara UE care au în mod clar nevoie de protecție internațională.

Pentru mai multe informații

Întrebări și răspunsuri detaliate privind propunerile prezentate astăzi

Fișe informative – Explicații privind transferul și țările de origine sigure

Textul legislativ integral al propunerilor de astăzi

Dosarul de presă complet referitor la agenda europeană privind migrația

Site-ul web al Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne

 

[1] Pe baza datelor actuale, aceasta înseamnă că măsura s-ar aplica solicitanților din Siria, Irak și Eritreea.

 

Anexă: Transfer de urgență pentru Italia, Grecia și Ungaria

 

Italia

Grecia

Ungaria

TOTAL

Austria

473

1 529

1 638

3 640

Belgia

593

1 917

2 054

4 564

Bulgaria

208

672

720

1 600

Croația

138

447

479

1 064

Cipru

36

115

123

274

Republica Cehă

387

1 251

1 340

2 978

Estonia

48

157

168

373

Finlanda

312

1 007

1 079

2 398

Franța

3 124

10 093

10 814

24 031

Germania

4 088

13 206

14 149

31 443

Letonia

68

221

237

526

Lituania

101

328

351

780

Luxemburg

57

185

198

440

Malta

17

56

60

133

Țările de Jos

938

3 030

3 246

7 214

Polonia

1 207

3 901

4 179

9 287

Portugalia

400

1 291

1 383

3 074

România

604

1 951

2 091

4 646

Slovacia

195

631

676

1 502

Slovenia

82

265

284

631

Spania

1 941

6 271

6 719

14 931

Suedia

581

1 877

2 011

4 469

TOTAL

15 600

50 400

54 000

120 000

 

IP/15/5596

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar