Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Nova i uključivija vizija obrazovanja i osposobljavanja do 2020.

Brisel, 1 rujan 2015

U danas objavljenom nacrtu zajedničkog izvješća Komisija poziva na jačanje suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja do 2020. s posebnim osvrtom na promicanje socijalne uključenosti.

Komisija danas predlaže jačanje suradnje na europskoj razini u području obrazovanja i osposobljavanja do 2020. U danas objavljenom nacrtu zajedničkog izvješća Komisije i država članica poziva se na stvaranje socijalno uključivijih europskih sustava obrazovanja i osposobljavanja u okviru širih nastojanja u borbi protiv radikalizacije nakon napada u Parizu i Kopenhagenu tijekom 2015.

U izvješću se predlaže veća usredotočenost politike na traženje odgovora na najhitnije izazove s kojima se suočava naše društvo. Šest novih prioriteta navedenih u izvješću uključuje poboljšanje vještina i mogućnosti zapošljavanja te stvaranje otvorenih, inovativnih i digitalnih okruženja za učenje uz istovremeno njegovanje temeljnih vrijednosti jednakosti, nediskriminacije i aktivnog građanstva.

Tibor Navracsics, povjerenik EU-a za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, rekao je: Mladi Europljani suočavaju se sa zajedničkim izazovima na koje je potreban zajednički odgovor. Prijetnja radikalizacije pokazuje da hitno moramo poboljšati obrazovne mogućnosti diljem svih naših zajednica. S ministrima obrazovanja radit ćemo na jačanju našeg zajedničkog rada u cilju smanjenja ranog napuštanja školovanja, suzbijanja socijalne isključenosti te podupiranja različitosti u razredima diljem Europe.

Marianne Thyssen, povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, dodala je: Zapošljavanje mladih glavni je prioritet Europske komisije. Relevantne i visokokvalitetne vještine danas su više nego ikad potrebne za pronalaženje posla. Boljom suradnjom u obrazovanju i osposobljavanju pomoći će se poboljšanju razine vještina i kompetencija čime će se riješiti problem neusklađenosti između ponude i potražnje što se tiče vještina te pružiti potpora mladim Europljanima za uspješan ulazak na tržište rada.

Očekuje se da će Vijeće donijeti izvješće do kraja godine. U izvješću se također predlaže određivanje novih prioriteta za razdoblja od pet godina, umjesto prethodnih trogodišnjih ciklusa, kako bi se omogućio učinak na dulji rok. Šest je novih prioriteta koje je predložila Komisija:

  • relevantne i visokokvalitetne vještine i sposobnosti, s naglaskom na rezultate, zapošljivost, inovaciju i aktivno građanstvo;
  • uključivo obrazovanje, jednakost, nediskriminacija i promicanje građanskih kompetencija;
  • otvoreno i inovativno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući potpuno prihvaćanje digitalnog doba;
  • snažna potpora nastavnicima;
  • transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija s ciljem olakšavanja učenja i mobilnosti radne snage i
  • održiva ulaganja, uspješnost i učinkovitost sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Kontekst

Utemeljen u svibnju 2009., program Obrazovanje i osposobljavanje do 2020. (ET 2020.) nudi državama članicama, Komisiji i obrazovnim ustanovama forum za razmjenu najboljih praksi, informacija i savjeta za političke reforme. Komisija upravlja tim alatom za suradnju.

Strateški okvir ET 2020. odnosi se na sve oblike učenja na svim razinama procesa cjeloživotnog učenja, uključujući obrazovanje u ranom djetinjstvu i školi sve do visokog obrazovanja, strukovno obrazovanje i osposobljavanje te obrazovanje odraslih.

Komisija i države članice započele su 2014. postupak srednjoročnoga pregleda stanja kako bi se procijenio napredak od 2012. i lakše pripremilo buduće prioritete za suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja na europskoj razini. U okviru tog postupka tijekom 2014. provedeno je neovisno ocjenjivanje, pripremljeno je nekoliko nacionalnih izvješća te su izvršena savjetovanja s nacionalnim službenicima, europskim socijalnim partnerima i ostalim dionicima u području obrazovanja i osposobljavanja. Zaključci te analize odražavaju se u nacrtu zajedničkog izvješća programa ET 2020. koje je Komisija predstavila danas.

U studenome Komisija će također predstaviti Pregled obrazovanja i osposobljavanja 2015., godišnju analizu napretka prema obrazovnim ciljevima iz strategije Europa 2020. Glavni ciljevi uključuju smanjenje ranog napuštanja školovanja te povećanje stjecanja visokoškolskih kvalifikacija.

Komisija će ubrzo predložiti nacrt izvješća EU-a za mlade, u kojem će izvijestiti o europskoj suradnji u području rada s mladima u razdoblju od 2013. do 2015. U tom će se izvješću posvetiti prioritetnim temama kao što su nezaposlenost mladih, socijalna uključenost i sudjelovanje mladih.

Dodatne informacije

Zajedničko izvješće ET 2020.

Radni dokument službi ET 2020.

Zaključci Vijeća o ET 2020. od svibnja 2009.

Informativni list nakon sastanka u Parizu

IP/15/5568

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar