Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dolgotrajna brezposelnost: Evropa sprejema ukrepe za pomoč 12 milijonom dolgotrajno brezposelnih pri iskanju ponovne zaposlitve

Bruselj, 17. septembra 2015

Evropska komisija je danes predlagala smernice za države članice, kako lahko bolje pomagajo dolgotrajno brezposelnim pri iskanju ponovne zaposlitve.

Evropska komisija je danes predlagala smernice za države članice, kako lahko bolje pomagajo dolgotrajno brezposelnim pri iskanju ponovne zaposlitve. Po majskem ponovnem zagonu pobude za zaposlovanje mladih je to naslednja v vrsti konkretnih pobud v okviru širše ekonomske in socialne agende Junckerjeve Komisije, katere cilj je okrepiti ustvarjanje delovnih mest, oživiti gospodarstvo in povečati socialno pravičnost v Evropi.

V Evropi je več kot 12 milijonov ljudi brezposelnih že več kot eno leto. Kljub oživitvi gospodarstva in znakom izboljšanja na trgu dela v EU se je njihovo število med letoma 2007 in 2014 podvojilo in zdaj predstavljajo približno polovico vseh brezposelnih. Z naložbenim načrtom za Evropo bi lahko ustvarili na milijone delovnih mest. Vendar imajo dolgotrajno brezposelni kljub novim delovnim mestom pogosto težave pri uspešnem ponovnem vstopanju na trg dela. Danes predstavljeni predlog priporočila Sveta predvideva, da bodo vsi iskalci zaposlitve, ki so brezposelni že več kot 12 mesecev, prejeli individualno oceno in pogodbo o vključitvi v zaposlovanje, s tem pa konkreten in posamezniku prilagojen načrt za ponovno zaposlitev, in sicer najpozneje ob dopolnjenem 18. mesecu brezposelnosti.

Komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je povedala: „Dolgotrajna brezposelnost je eden najzahtevnejših in najbolj perečih izzivov, povezanih z gospodarsko krizo, trenutno pa se z njo sooča več kot 12 milijonov Evropejcev. Zaradi nje vse večji delež prebivalstva ogrožata revščina in socialna izključenost. Moramo ukrepati in jim omogočiti ponovno zaposlitev. Gospodarstva ne smemo oživiti na način, ki bi toliko Evropejcev pustil v nemilosti. Prepričana sem, da bo današnji predlog ob polni podpori držav članic, socialnih partnerjev in delodajalcev zagotovil bistveno izboljšanje njihovega položaja.“

V predlogu so pregledane storitve, ki so na voljo dolgotrajno brezposelnim kot pomoč za ponovni vstop na trg dela, in predlagani konkretni ukrepi za podporo tem storitvam. Temelji na dobrih praksah, ki so jih zbrale države članice.

Predlagani so trije ključni ukrepi:

  • spodbujanje prijave dolgotrajno brezposelnih na zavodu za zaposlovanje;
  • zagotavljanje temeljite individualne ocene prijavljenim dolgotrajno brezposelnim, s katero se najpozneje ob dopolnjenem 18. mesecu brezposelnosti ugotovijo njihove potrebe in zmožnosti;
  • ponudba pogodbe o vključitvi v zaposlovanje vsem prijavljenim dolgotrajno brezposelnim najpozneje ob dopolnjenem 18. mesecu brezposelnosti.

Pogodba o vključitvi v zaposlovanje bi morala vsebovati posamezniku prilagojen načrt za ponovno zaposlitev. Odvisno od storitev, ki so v posamezni državi članici že na voljo, lahko vključuje: mentorstvo, pomoč pri iskanju zaposlitve, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter podporo za nastanitev, prevoz, varstvo otrok, zdravstveno varstvo in rehabilitacijo. Te storitve bi bilo treba izvajati prek enotne kontaktne točke, da se zagotovi neprekinjenost in doslednost podpore. Prav tako morajo biti v pogodbi jasno opredeljene pravice in obveznosti tako brezposelne osebe kot tudi organizacije, ki zagotavlja podporo.

Predlog tudi poziva delodajalce k aktivnejši udeležbi prek partnerstev z javnimi organi, s čimer bi se povečal nabor storitev, ki jih lahko ponudijo, in jim zagotavlja ciljno usmerjene finančne spodbude.

Države članice lahko ta priporočila izvajajo s podporo Evropskega socialnega sklada.

Predlog Komisije bo zdaj v razpravo in sprejetje predložen Svetu EU. Ukrepi iz predloga se bodo začeli izvajati takoj, ko se bodo države članice sporazumele o njih.

Ozadje

Dolgotrajno brezposelni trenutno predstavljajo 5 % aktivnega prebivalstva. Delež dolgotrajno brezposelnih v aktivnem prebivalstvu se med državami članicami zelo razlikuje in znaša od 1,5 % v Avstriji do 19,5 % v Grčiji.

Dlje kot ljudje niso na trgu dela, težje se ponovno zaposlijo. 60 % od 12 milijonov dolgotrajno brezposelnih v EU je brez zaposlitve že dve leti zapored. Vsako leto se ena petina neha truditi z iskanjem zaposlitve in postane neaktivna. Brezposelni in njihove družine so s tem izpostavljeni velikemu tveganju revščine in socialne izključenosti.

Čeprav predstavljajo polovico vseh brezposelnih, je dolgotrajno brezposelnim namenjenih le okoli 20 % programov aktivne politike zaposlovanja in v številnih državah članicah nimajo dostopa do posamezniku prilagojenih storitev. Delodajalci pogosto niso dovolj vključeni v programe, ki so na voljo dolgotrajno brezposelnim. Dejavnosti zavodov za zaposlovanje in socialnih služb usklajuje le tretjina držav članic.

Na ravni EU se že izvajajo številni ukrepi:

  • objavljajo se priporočila v okviru evropskega semestra (vsakoletnega usklajevanja gospodarskih politik);
  • dolgotrajno brezposelni bodo v obdobju 2014–2020 predstavljali več kot 10 % prejemnikov sredstev iz Evropskega socialnega sklada;
  • evropska mreža javnih služb za zaposlovanje si skozi sodelovanja prizadeva za izmenjavo dobrih praks.

Danes predstavljena priporočila bodo dopolnila in okrepila te dejavnosti.

Več informacij

Predlog priporočila Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela

Dolgotrajna brezposelnost: Predlog Komisije za priporočilo Sveta – pogosta vprašanja

Informacije po državah: dolgotrajna brezposelnost v EU

Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje: Novice

Pojasnitev koncepta dolgotrajne brezposelnosti – video

Spremljajte Marianne Thyssen in socialno Evropo na Twitterju

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

IP/15/5565

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar