Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Dugotrajna nezaposlenost: Europa poduzima mjere kako bi omogućila da se 12 milijuna dugotrajno nezaposlenih osoba ponovno zaposli

Brisel, 17 rujan 2015

Europska komisija danas je državama članicama predložila smjernice za pomoć dugotrajno nezaposlenima u pronalasku novog posla.

Europska komisija danas je državama članicama predložila smjernice za pomoć dugotrajno nezaposlenima u pronalasku novog posla. Nakon što je u svibnju ponovno pokrenuta Inicijativa za zapošljavanje mladih, ovo je još jedna konkretna inicijativa u kontekstu širega gospodarskog i društvenog programa Junckerove Komisije kojim se nastoji poticati otvaranje radnih mjesta, gospodarski oporavak i socijalnu pravednost u Europi.

Više od 12 milijuna ljudi u Europi bez posla je dulje od godine. Unatoč gospodarskom oporavku i naznakama poboljšanja na tržištu rada EU-a, njihov se broj udvostručio u razdoblju od 2007. do 2014. i čini polovicu od ukupnog broja nezaposlenih osoba. Planom ulaganja za Europu omogućuje se otvaranje milijuna radnih mjesta. No čak i kad se otvore radna mjesta, dugotrajno nezaposlenima često se vrlo teško uspješno vratiti na tržište rada. Stoga je danas predstavljenim prijedlogom Preporuke Vijeća predviđeno da svi tražitelji zaposlenja koji su nezaposleni dulje od 12 mjeseci dobiju pojedinačnu procjenu i ugovor o uključivanju na tržište rada koji sadržava konkretan i prilagođen plan za njihovo ponovno zapošljavanje prije nego što protekne 18 mjeseci otkad su izgubili posao.

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: Više od 12 milijuna ljudi u Europi pogođeno je dugotrajnom nezaposlenošću, koja je jedan od najvećih i najozbiljnijih izazova uzrokovanih gospodarskom krizom. Zbog dugotrajne nezaposlenosti sve je veći dio našeg stanovništva izložen opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti. Moramo im pomoći da se ponovno zaposle. Ne možemo pristati na gospodarski oporavak kojim se toliko Europljana ostavlja na cjedilu. Vjerujem da će im današnji Prijedlog, uz punu podršku država članica, socijalnih partnera i poslodavaca, biti od pomoći.

U Prijedlogu se preispituju usluge koje se pružaju dugotrajno nezaposlenim osobama u cilju njihova povratka na tržište rada i predlažu posebne mjere za poboljšanje tih usluga, na temelju najboljih praksi država članica.

U Prijedlogu su iznesena tri ključna koraka:

  • poticanje prijavljivanja dugotrajno nezaposlenih osoba službama za zapošljavanje,
  • pojedinačna temeljita procjena svake prijavljene dugotrajno nezaposlene osobe najkasnije 18 mjeseci otkad je izgubila posao kako bi se ustanovile njezine potrebe i potencijali,
  • pružanje ugovora o uključivanju na tržište rada svim prijavljenim dugotrajno nezaposlenim osobama nakon najviše 18 mjeseci.

Ugovor o uključivanju na tržište rada trebao bi se sastojati od prilagođenog plana za ponovno zapošljavanje dugotrajno nezaposlene osobe. Ovisno o postojećim uslugama u svakoj državi članici, taj ugovor može obuhvaćati: mentorstvo, pomoć u traženju posla, dodatno obrazovanje i osposobljavanje, pomoć za stanovanje, prijevoz, usluge čuvanja djece i njege starijih, nemoćnih ili bolesnih osoba ili rehabilitaciju. Ugovor bi se trebao provoditi preko jedinstvene kontaktne točke radi osiguravanja kontinuiteta i dosljednosti podrške. U njemu bi trebala biti jasno opisana i prava te odgovornosti nezaposlene osobe i organizacija koje pružaju podršku.

Preporukom se poziva i na aktivno sudjelovanje poslodavaca sklapanjem partnerstva s javnim tijelima šireći raspon njima namijenjenih usluga te nudeći im ciljane financijske poticaje.

Države članice mogu provoditi ove preporuke uz potporu Europskoga socijalnog fonda.

Prijedlog Komisije bit će podnesen Vijeću na raspravu i donošenje. Provedba mjera iznesenih u Preporuci počet će čim države članice postignu dogovor.

Kontekst

Dugotrajno nezaposlene osobe trenutačno čine 5 % aktivnog stanovništva. Udio dugotrajno nezaposlenih osoba u aktivnom stanovništvu među državama se članicama uvelike razlikuje te se kreće od 1,5 % u Austriji do 19,5 % u Grčkoj.

Što se dulje netko nalazi izvan tržišta rada, to je za njega teže ponovno se zaposliti. Od 12 milijuna dugotrajno nezaposlenih osoba u EU-u, više ih je od 60 % bez posla već dvije uzastopne godine. Svake godine svaka peta dugotrajno nezaposlena osoba prestane tražiti posao te postane neaktivna. Time nastaje ozbiljna opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti nezaposlene osobe i njezine obitelji.

Iako čine polovicu nezaposlenih, samo je oko 20 % aktivnih programa tržišta rada namijenjeno dugotrajno nezaposlenima, a u mnogim državama članicama te osobe nemaju ni pristupa uslugama prilagođenim potrebama. U programe koji se nude dugotrajno nezaposlenima često nisu dovoljno uključeni poslodavci. Samo trećina država članica usklađuje djelovanje svojih službi za zapošljavanje i socijalnih službi.

Niz se mjera već provodi na razini EU-a:

  • preporuke se daju u okviru europskog semestra, godišnjeg ciklusa usklađivanja gospodarske politike,
  • dugotrajno nezaposleni činit će više od 10 % korisnika Europskoga socijalnog fonda u razdoblju 2014. – 2020.,
  • Europska mreža javnih službi za zapošljavanje surađuje na razmjeni dobre prakse.

Danas predstavljenom Preporukom dopunjavat će se i učvršćivati te aktivnosti.

Dodatne informacije

Prijedlog Preporuke Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada

Dugotrajna nezaposlenost: Komisijin prijedlog Preporuke Vijeća – najčešća pitanja

Informativni list o pojedinačnim državama: dugotrajna nezaposlenost u EU-u

GU za zapošljavanje i socijalna pitanja: Novosti

Što je dugotrajna nezaposlenost? – Video

Pratite Marianne Thyssen i Socijalnu Europu na Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

IP/15/5565

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar