Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pitkäaikaistyöttömyys: EU ryhtyy toimiin 12 miljoonan pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi

Bryssel 17. syyskuutata 2015

Euroopan komissio on tänään esittänyt ehdotuksen, joka koskee jäsenvaltioille annettavia pitkäaikaistyöttömien työllistämistä koskevia ohjeita.

Euroopan komissio on tänään esittänyt ehdotuksen, joka koskee jäsenvaltioille annettavia pitkäaikaistyöttömien työllistämistä koskevia ohjeita. Tämä samoin kuin toukokuussa uudelleen käynnistetty nuorisotyöllisyysaloite ovat Junckerin komission laajempaan talous- ja sosiaalipoliittiseen ohjelmaan sisältyviä konkreettisia aloitteita, joilla pyritään edistämään työpaikkojen luomista, talouden elpymistä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta Euroopassa.

Euroopassa on tällä hetkellä yli 12 miljoonaa ihmistä, jotka ovat olleet työttöminä yli vuoden ajan. Vaikka talous on toipumassa ja EU:n työmarkkinoilla näkyy elpymisen merkkejä, pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on kaksinkertaistunut vuosien 2007 ja 2014 välillä, ja tällä hetkellä noin puolet kaikista työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä. Euroopan investointiohjelman ansiosta voidaan luoda miljoonia uusia työpaikkoja. Vaikka uusia työpaikkoja saataisiinkin luotua, pitkäaikaistyöttömien on kuitenkin usein hyvin vaikea siirtyä työmarkkinoille. Sen vuoksi komission tänään julkaisemassa ehdotuksessa neuvoston suositukseksi esitetään, että kaikille yli 12 kuukautta työttöminä olleille tehdään yksilöllinen arviointi ja että heille tarjotaan työllistymissopimusta, joka sisältää konkreettisen ja yksilöllisen työllistymissuunnitelman, ennen kuin työttömyys on kestänyt 18 kuukautta.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari MarianneThyssen totesi, että pitkäaikaistyöttömyys on yksi vaikeimmista ja pikaisimmin toimia vaativista talouskriisin aiheuttamista haasteista, joka vaikuttaa yli 12 miljoonaan henkilöön EU:ssa. ”Se altistaa yhä suuremman osan väestöstä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskille. Näiden ihmisten on päästävä työelämään. Emme voi hyväksyä tilannetta, jossa talouden elpyminen ei ulotu kaikkiin EU:n kansalaisiin. Olen vakuuttunut, että tämänpäiväinen ehdotus parantaa pitkäaikaistyöttömien tilannetta, sillä ehdotus on saanut jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja työnantajien täyden tuen taakseen”, Thyssen lisäsi.

Ehdotuksessa tarkastellaan pitkäaikaistyöttömille tarjottavia palveluja, joiden tarkoituksena on auttaa heitä siirtymään työmarkkinoille, ja ehdotetaan erityisiä toimia palvelujen tehostamiseksi. Ehdotus perustuu jäsenvaltioiden kokoamiin parhaisiin käytäntöihin.

Toimet on jaettu kolmeen vaiheeseen seuraavasti:

  • Kannustetaan pitkäaikaistyöttömiä rekisteröitymään työvoimapalveluihin.
  • Tehdään kaikille rekisteröityneille pitkäaikaistyöttömille viimeistään 18 kuukauden työttömyyden jälkeen perusteellinen yksilöllinen arviointi, jossa kartoitetaan heidän tarpeensa ja mahdollisuutensa
  • Tarjotaan kaikille rekisteröityneille pitkäaikaistyöttömille työllistymissopimusta viimeistään 18 kuukauden työttömyyden jälkeen.

Työllistymissopimuksessaolisi räätälöity suunnitelma pitkäaikaistyöttömän työllistämiseksi. Kussakin jäsenvaltiossa tarjottavista palveluista riippuen siihen voi sisältyä esim. mentorointi, työnhaussa avustaminen, jatkokoulutus, asumistuki, kuljetus-, lastenhoito- ja terveydenhoitopalveluja tai kuntoutus. Toimet toteutettaisiin keskitetyn yhteyspisteen kautta, jotta tuen jatkuvuus ja johdonmukaisuus voidaan varmistaa. Sopimuksessa esitettäisiin selkeästi sekä pitkäaikaistyöttömien että tuen antajien oikeudet ja velvoitteet.

Ehdotuksessa kehotetaan myös lisäämään työnantajien aktiivista osallistumista toimintaan viranomaisten kanssa solmittujen kumppanuuksien kautta. Tämä lisäisi niiden saatavilla olevien palvelujen valinnanvaraa ja antaisi niille kohdennettuja taloudellisia kannustimia.

Jäsenvaltiot voivat panna nämä suositukset täytäntöön Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Seuraavaksi komission ehdotus siirtyy neuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Suosituksessa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpano aloitetaan heti, kun jäsenvaltiot pääsevät asiasta yhteisymmärrykseen.

Tausta

Pitkäaikaistyöttömyys koskee tällä hetkellä viittä prosenttia aktiiviväestöstä. Pitkäaikaistyöttömien osuus aktiiviväestöstä vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioissa (alimmillaan 1,5 % Itävallassa ja enimmillään 19,5 % Kreikassa).

Mitä kauemmin työttömyys kestää, sitä vaikeampaa työllistyminen on. EU:n 12 miljoonasta työttömästä yli 60 prosenttia on ollut ilman töitä jo kaksi vuotta peräkkäin. Joka vuosi viidesosa pitkäaikaistyöttömistä lopettaa työnhaun, minkä vuoksi heidät luokitellaan ei-aktiivisiksi. Tämä aiheuttaa vakavan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskin työttömille ja heidän perheilleen.

Vaikka puolet työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä, vain noin 20 prosenttia aktiivisista työmarkkinaohjelmista on kohdennettu heille. Monissa jäsenvaltioissa heillä ei ole mahdollisuutta yksilöllisiin palveluihin. Työnantajat eivät ole usein riittävästi osallisina pitkäaikaistyöttömille tarjottavissa ohjelmissa. Vain kolmannes jäsenvaltioista koordinoi työllisyys- ja sosiaalipalvelujensa toimia.

EU:n tasolla on jo toteutettu useita toimia:

  • Eurooppalaisen ohjausjakson, joka on vuotuinen talouspolitiikkaa koordinoiva ohjauskeino, puitteissa annetaan suosituksia.
  • Pitkäaikaistyöttömien osuus on yli 10 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston edunsaajista kaudella 2014–2020.
  • Euroopan laajuinen julkisten työvoimapalvelujen verkosto tekee yhteistyötä hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi.

Tänään esitetty suositus täydentää ja lujittaa näitä toimintoja.

Lisätietoja

Ehdotus neuvoston suositukseksi pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä

Pitkäaikaistyöttömyys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi – usein kysyttyä

Maakohtaiset tiedot: pitkäaikaistyöttömyys EU:ssa (englanniksi)

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosasto: uutisia

Tietoa pitkäaikaistyöttömyydestä – Video

Marianne Thyssen ja Sosiaalinen Eurooppa twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

IP/15/5565

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar