Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Upravljanje migracij in financiranje za varnejšo Evropo: 2,4 milijarde evrov podpore državam članicam

Bruselj, 10 avgust 2015

Evropska komisija je ta mesec odobrila 23 večletnih nacionalnih programov v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje in Sklada za notranjo varnosti. Za financiranje dogovorjenih programov za obdobje 2014–2020 je skupno namenjenih približno 2,4 milijarde evrov. Sredstva bodo tako zdaj lahko prejele najbolj obremenjene države članice, kot sta Grčija in Italija, ter druge države članice EU, ki se soočajo s povečanimi migracijskimi tokovi. Komisija je intenzivno sodelovala z državami članicami, da bi zagotovila takojšnjo sprostitev sredstev EU. Marca je že odobrila 22 nacionalnih programov, dodatnih 13 programov pa bo odobrenih pozneje letos.

Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je povedal: „Države članice se danes na področju migracij in varnosti soočajo z izzivi brez primere in Komisija ukrepa v duhu solidarnosti. V okviru Evropske agende o migracijah in Evropske agende o varnosti Komisija uvaja odločne ukrepe, da bi izboljšala upravljanja migracij, spodbudila sodelovanje ter zavarovala državljane Evrope pred organiziranim kriminalom in terorizmom. Nacionalni programi, ki jih je odobrila Komisija, zagotavljajo bistveno finančno pomoč državam članicam, da se bodo lahko lotile teh izzivov. Odločeni smo, da bomo še naprej solidarni tudi v praksi.“

S financiranjem iz Sklada za azil, migracije in vključevanje se podpirajo nacionalna prizadevanja za izboljšanje zmogljivosti za sprejem, zagotavljanje skladnosti azilnih postopkov s standardi Unije, vključevanje migrantov na lokalni in regionalni ravni ter večja učinkovitost programov vračanja. Financiranje Sklada za notranjo varnost dopolnjuje nacionalna prizadevanja za izboljšanje upravljanja in nadzora meja držav članic (zlasti z uporabo modernih tehnologij). To financiranje se uporablja tudi za čezmejno sodelovanje organov pregona in krepitev zmogljivosti držav članic za učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj, kot so terorizem in nasilna radikalizacija, nedovoljen promet s prepovedanimi drogami, kibernetska kriminaliteta, trgovina z ljudmi ter druge oblike organiziranega kriminala.

Za večino nacionalnih programov so poleg osnovnih zneskov (glej Prilogo) namenjeni dodatni zneski, ki so na voljo za posebne ukrepe z nadnacionalno razsežnostjo. Ti lahko vključujejo skupne projekte vračanja in ponovnega vključevanja v okviru sklada AMIF ali vzpostavitev konzularnega sodelovanja v okviru sklada ISF. Dodatno financiranje v okviru sklada ISF bo namenjeno tudi nakupu večjih kosov opreme, ki bodo na voljo agenciji Frontex. Ta sredstva se bodo po potrebi namenila za skupne operacije. Poleg tega se bo prek programov sklada AMIF skoraj 37 milijonov evrov porabilo za program Unije za preselitev v obdobju 2014–2015.

Komisija si prizadeva za čim hitrejšo odobritev preostalih nacionalnih programov. Sklada AMIF in ISF, katerih skupni proračun za obdobje 2014–2020 znaša skoraj 7 milijard evrov, sta glavna finančna instrumenta EU za naložbe v odprto in varno Evropo.

Ozadje

Sklad za azil, migracije in vključevanje in Sklad za notranjo varnost sta namenjena podpiranju prizadevanj EU na področju migracij in notranjih zadev.

Sklad za azil, migracije in vključevanje prispeva k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov in razvoju skupnega pristopa k vprašanju azila in migracij.

S pomočjo Sklada za notranjo varnost (ki ga sestavljata instrument za meje in vizume ter instrument za policijsko sodelovanje in obvladovanje kriz) se zagotavlja visoka raven varnosti ter preprečevanja kriminala v Uniji, hkrati pa se omogoča zakonito potovanje in zagotavlja ustrezno upravljanje zunanjih meja Unije.

85 % sredstev je dodeljenih prek večletnih strateških nacionalnih programov, ki zajemajo obdobje 2014–2020. Po odobritvi Komisije te programe pripravljajo, izvajajo, spremljajo in ocenjujejo pristojni organi v državah članicah v sodelovanju z zadevnimi zainteresiranimi stranmi, vključno s civilno družbo. Sheme za preselitev in premestitev, ki jih je nedavno predlagala Komisija in podprl Svet, se bodo izvajale prek nacionalnih programov iz sklada AMIF.

Preostala sredstva, ki predstavljajo približno 15 % vseh sredstev, upravlja Komisija na podlagi posameznih delovnih programov. Prek teh delovnih programov Komisije se financirajo ukrepi Unije in nujna pomoč državam članicam.

Komisija je v preteklih tednih odobrila 23 nacionalnih programov: sedem programov iz sklada AMIF (Ciper, Grčija, Italija, Poljska, Slovaška, Španija in Švedska) in 16 programov iz sklada ISF (Avstrija, Bolgarija, Ciper, Estonija, Finska, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija, Slovenija in Španija). Komisija je letos sicer že odobrila 22 nacionalnih programov, in sicer 17 programov iz sklada AMIF (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Nemčija, Estonija, Finska, Francija, Madžarska, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija in Združeno kraljestvo) ter pet programov iz sklada ISF (Belgija, Češka, Nemčija, Danska, Francija). V letu 2015 bo odobrenih še nadaljnjih 13 nacionalnih programov.

PRILOGA: Dodeljena finančna sredstva po državah članicah

gr

IP/15/5483

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar