Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Gestionarea migrației și finanțarea unei Europe mai sigure: 2,4 miliarde EUR alocate în sprijinul statelor membre

Bruxelles, 10 august 2015

Luna aceasta, Comisia Europeană a aprobat 23 de programe naționale multianuale în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și al Fondului pentru securitate internă (FSI). Finanțarea totală alocată programelor convenite se ridică la aproximativ 2,4 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020. Banii vor putea ajunge acum în statele membre aflate în prima linie, precum Grecia și Italia, dar și în alte state membre ale UE care se confruntă cu mari fluxuri de migrație. Comisia a colaborat intens cu statele membre pentru a asigura eliberarea de urgență a fondurilor UE. În martie erau deja aprobate 22 de programe naționale, iar până la sfârșitul anului vor fi aprobate alte 13 programe.

Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: „În prezent, statele membre se confruntă cu dificultăți fără precedent în domeniul migrației și al securității, iar Comisia ia măsuri, în spirit de solidaritate. Prin intermediul agendelor europene privind migrația și securitatea, Comisia întreprinde acțiuni ambițioase pentru a îmbunătăți gestionarea migrației, a încuraja cooperarea și a spori securitatea în Europa, astfel încât cetățenii noștri să fie protejați de criminalitatea organizată și de terorism. Programele naționale aprobate de Comisie oferă un sprijin financiar semnificativ statelor membre pentru abordarea acestor probleme. Suntem hotărâți să punem în continuare în practică principiul solidarității.

Finanțarea acordată prin FAMI sprijină eforturile depuse la nivel național pentru a îmbunătăți capacitățile de primire, a asigura conformitatea procedurilor de azil cu standardele Uniunii, a integra migranții la nivel local și regional și a spori eficacitatea programelor de returnare. Finanțarea din FSI completează eforturile depuse la nivel național pentru a se îmbunătăți gestionarea și supravegherea frontierelor de către statele membre (în special prin utilizarea tehnologiilor moderne). Finanțarea din FSI este utilizată, de asemenea, pentru cooperarea transfrontalieră în domeniul aplicării legii și consolidează capacitatea statelor membre de a gestiona în mod eficace riscurile în materie de securitate precum terorismul și radicalizarea violentă, traficul de droguri, criminalitatea informatică, traficul de ființe umane și alte forme de criminalitate organizată.

În plus față de alocarea de bază (a se vedea anexa), majoritatea programelor naționale sunt completate cu sume suplimentare puse la dispoziție pentru punerea în aplicare a anumitor acțiuni transnaționale. Acestea pot include proiecte comune, în cadrul FAMI, de returnare și reintegrare sau instituirea cooperării consulare în cadrul FSI. Fondurile suplimentare acordate în cadrul FSI vor fi investite și în achiziționarea de echipamente de mari dimensiuni care vor fi puse la dispoziția Frontex. Această resursă va fi disponibilă pentru operațiuni comune ori de câte ori va fi nevoie. În plus, aproape 37 de milioane EUR vor fi puse la dispoziție prin intermediul programelor din cadrul FAMI pentru a sprijini Programul de relocare al Uniunii în perioada 2014­2015.

Comisia depune eforturi în vederea aprobării rapide a programelor naționale rămase. Fondurile FAMI și FSI, care dispun de un buget total de aproape 7 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, reprezintă principalele instrumente financiare ale UE care permit realizarea de investiții într-o Europă deschisă și sigură.

Context

Eforturile depuse de UE în domeniul migrației și al afacerilor interne sunt sprijinite prin Fondul pentru azil, migrație și integrare și prin Fondul pentru securitate internă.

Fondul pentru azil, migrație și integrare contribuie la gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și la dezvoltarea unei abordări comune în materie de azil și migrație.

Fondul pentru securitate internă (format din Instrumentul pentru frontiere și vize și Instrumentul pentru cooperarea polițienească și gestionarea crizelor) contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de securitate și de prevenire a criminalității în Uniune, facilitând, în același timp, călătoriile în scopuri legitime și asigurând gestionarea solidă a frontierelor externe ale Uniunii.

85 % din fonduri sunt direcționate prin intermediul programelor naționale strategice multianuale care acoperă perioada 2014-2020. După aprobarea lor de către Comisie, aceste programe sunt elaborate, puse în aplicare, monitorizate și evaluate de către autoritățile responsabile din statele membre, în parteneriat cu părțile interesate relevante din domeniu, inclusiv cu societatea civilă. Sistemele de relocare și de transfer propuse recent de Comisie și aprobate de Consiliu vor fi puse în aplicare prin intermediul programelor naționale din cadrul FAMI.

Fondurile rămase, reprezentând aproximativ 15 % din totalul resurselor, sunt gestionate de Comisie pe baza programelor de lucru individuale. Acțiunile Uniunii și asistența de urgență acordată statelor membre sunt finanțate prin intermediul acestor programe de lucru ale Comisiei.

În ultimele săptămâni, Comisia a aprobat 23 de programe naționale: 7 programe în cadrul FAMI (Cipru, Grecia, Italia, Polonia, Slovacia, Spania și Suedia) și 16 programe în cadrul FSI (Austria, Bulgaria, Cipru, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovenia și Spania). La începutul acestui an, Comisia a aprobat 22 de programe naționale: 17 programe în cadrul FAMI (Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Estonia, Finlanda, Franța, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovenia și Regatul Unit) și 5 programe în cadrul FSI (Belgia, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Franța). Cele 13 programe naționale rămase vor fi aprobate ulterior în cursul anului 2015.

ANEXĂ: Alocările financiare pentru fiecare stat membru

gr

IP/15/5483

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar