Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Standardni spomladanski Eurobarometer 2015: priseljevanje po mnenju državljanov največji izziv za EU

Bruselj, 31 julij 2015

V primerjavi z lanskim novembrom ima več Evropejcev pozitivno mnenje o Evropski uniji, povečalo pa se je tudi zaupanje v EU. Državljani trenutno vidijo največji izziv za EU v priseljevanju. To je le nekaj ugotovitev danes objavljene najnovejše standardne javnomnenjske raziskave Eurobarometer. Raziskava je bila izvedena med 16. in 27. majem 2015 v 34 državah in ozemljih[1].

 

Priseljevanje velja za glavni izziv EU

Med vprašanji, ki najbolj skrbijo državljane, je sedaj na ravni EU najpogosteje omenjeno priseljevanje. Z 38 % (+14 odstotnih točk) je sedaj daleč pred gospodarskimi razmerami (27 %, –6 odstotnih točk), brezposelnostjo (24 %, –5 odstotnih točk) in stanjem javnih financ držav članic (23 %, –2 odstotni točki). Državljani v 20 državah članicah postavljajo to vprašanje na prvo mesto, zlasti na Malti (65 %) in v Nemčiji (55 %). Na ravni EU se je od novembra 2014 znatno povečala tudi zaskrbljenost zaradi terorizma (17 %, +6 odstotnih točk; glej Prilogo 1).

 

Podpora političnim prednostnim nalogam Evropske komisije

Kot v prejšnji raziskavi iz novembra 2014 prednostna področja Junckerjeve Komisije še naprej uživajo močno podporo državljanov (glej Prilogo 2).

  • Glede naložb v EU se 59 % Evropejcev strinja, da bi bilo treba na ravni EU javna sredstva uporabiti za spodbujanje naložb zasebnega sektorja.
  • V zvezi z energijo 72 % Evropejcev podpira skupno energijsko politiko držav članic EU.
  • Poleg miru med državami članicami (55 %) je za večino Evropejcev (57 %) največji pozitivni dosežek EU enotni trg (prosti pretok oseb, blaga in storitev znotraj EU).
  • V zvezi z vprašanjem migracij 73 % Evropejcev podpira skupno evropsko politiko na tem področju. Večina Evropejcev (51 %) ima pozitiven odnos do priseljevanja iz drugih držav članic EU, 56 % pa jih ima negativen odnos do priseljevanja iz držav zunaj EU.

Državljani ostajajo optimistični glede prihodnosti EU. 58 % (+2 odstotni točki) Evropejcev izraža optimizem, medtem ko jih je 36 % (–1 odstotna točka) pesimističnih.

 

Mnenje o EU se še naprej izboljšuje

Število Evropejcev s pozitivnim mnenjem o EU se je z 39 % lani novembra povečalo na 41 % maja 2015, nevtralnih je 38 %, negativno mnenje pa je izrazilo le 19 % vprašanih (zmanjšanje v primerjavi z novembrom (22 %) in junijem (25 %) 2014; glej Prilogo 3).

Tudi število Evropejcev, ki zaupajo Evropski uniji, se je povečalo na 40 % (3 odstotne točke več kot novembra 2014 in 9 odstotnih točk več kot ob volitvah v Evropski parlament leta 2014). Nekoliko se je povečala tudi povprečna raven zaupanja v nacionalne vlade (na 31 %, +2 odstotni točki; glej Prilogo 4).

Število državljanov, ki menijo, da njihov glas v EU šteje, je 42 % (+2 odstotni točki), kar pomeni da od evropskih volitev leta 2014 ostaja na najvišji ravni v zadnjih desetih letih.

 

Pričakovanja glede gospodarstva se izboljšujejo, podpora evru pa ostaja stabilna

Glede gospodarstva so pričakovanja Evropejcev do nacionalnih gospodarskih razmer dokaj stabilna, saj več kot vsak četrti anketiranec (26 %, +4 odstotne točke) optimistično gleda na gospodarski razvoj v naslednjih dvanajstih mesecih, medtem ko jih 48 % pričakuje, da se stanje ne bo spremenilo. Pesimistična pričakovanja so se strmo zmanjšala na 21 % (–7 odstotnih točk). Število Evropejcev, ki menijo, da je učinek krize na delovna mesta že dosegel svoj vrh (48 %, +4 odstotne točke), je sedaj znatno večje od števila tistih, ki menijo, da „najhujše šele pride“ (42 %, –4 odstotne točke).

Naklonjenost evru je stabilna (57 % v EU na splošno ter 69 % v evrskem območju). Podpora enotni valuti se je povečala v 14 državah članicah, zlasti v Litvi (73 %, +10 odstotnih točk), ki se je evrskemu območju pridružila 1. januarja 2015, in v Grčiji, kjer 69 % (+6 odstotnih točk) Grkov pravi, da podpirajo evro (glej Prilogo 7).

 

Ozadje

Standardni spomladanski Eurobarometer 2015 je druga vseevropska javnomnenjska raziskava po začetku mandata Junckerjeve Komisije 1. novembra 2014.

Opravljena je bila z osebnimi intervjuji, ki so potekali med 16. in 27. majem 2015. Skupno je bilo anketiranih 31 868 ljudi v državah članicah EU in državah kandidatkah.

 

Dodatne informacije

Danes objavljeno poročilo o prvih rezultatih predstavlja odnos Evropejcev do EU, njenih institucij in politik, kakor tudi glavna vprašanja, ki zanimajo državljane, in njihovo videnje gospodarskih razmer.

Poročilo o prvih rezultatih je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099


[1]28 držav članic Evropske unije, pet držav kandidatk (nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija, Črna gora, Srbija in Albanija) ter turška skupnost na Cipru v delu države, ki ni pod nadzorom vlade Republike Ciper.


PRILOGA

1. Najpomembnejši izzivi, s katerimi se sooča EU

 

2. Optimizem glede prihodnosti EU


3. Mnenje o EU

 

 

4. Zaupanje v EU

 

5. Moj glas šteje v EU

 

6. Vpliv krize na zaposlovanje


7. Podpora evru


IP/15/5451

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar