Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Standardowe badanie Eurobarometru z wiosny 2015 r.: zdaniem obywateli największym wyzwaniem dla Unii jest imigracja

Bruksela, 31 lipiec 2015

Od listopada ubiegłego roku zwiększyła się liczba Europejczyków deklarujących, że pozytywnie postrzegają UE, a zaufanie do Unii wzrosło. Obywatele uważają ponadto, że największym wyzwaniem, przed jakim stoi UE, jest imigracja. Są to niektóre z wyników opublikowanego dziś najnowszego standardowego badania Eurobarometru. Badanie przeprowadzono w dniach 16–27 maja 2015 r. wśród osób z 34 krajów lub terytoriów[1].

 

Imigracja postrzegana jako największe wyzwanie dla UE

Jeżeli chodzi o największe obawy, imigracja jest obecnie najczęściej wymienianym problemem na poziomie unijnym. Zagadnienie to, wymieniane przez 38 proc. respondentów (wzrost o 14 punktów procentowych), znacznie wyprzedza obecnie takie kwestie jak sytuacja gospodarcza (27 proc., spadek o 6 pkt), bezrobocie (24 proc., spadek o 5 pkt) czy finanse publiczne państw członkowskich (23 proc., spadek o 2 pkt). Imigracja jest najczęściej wymieniana w 20 państwach członkowskich, przy czym największy niepokój wywołuje na Malcie (65 proc.) i w Niemczech (55 proc.). Obawy związane z terroryzmem na poziomie unijnym również znacznie wzrosły od listopada 2014 r. (17 proc., +6 pkt) (zob. załącznik 1)

 

Poparcie dla politycznych priorytetów Komisji Europejskiej

Podobnie jak w poprzednim badaniu z listopada 2014 r. widoczne jest wyraźne poparcie obywateli dla priorytetowych kwestii określonych przez Komisję Europejską pod przewodnictwem Junckera (zob. załącznik 2).

  • Jeśli chodzi o inwestycje w UE, ponad 59 proc. Europejczyków zgadza się, że należy wykorzystać pieniądze publiczne do stymulowania inwestycji sektora prywatnego na poziomie UE.
  • W kwestii energii 72 proc. Europejczyków popiera wspólną politykę energetyczną państw członkowskich UE.
  • Większość Europejczyków uznaje jednolity rynek (swobodny przepływ osób, towarów i usług na terytorium UE) za największe osiągnięcie UE (uważa tak 57 proc.), zaraz za pokojem panującym wśród państw członkowskich (55 proc.).
  • W odniesieniu do kwestii migracji 73 proc. Europejczyków opowiada się za wspólną europejską polityką migracyjną. Większość Europejczyków (51 proc.) pozytywnie ocenia imigrację osób z innych państw członkowskich UE. Jednakże 56 proc. negatywnie postrzega imigrację osób spoza Unii.

Obywatele są nadal optymistycznie nastawieni do przyszłości UE. 58 proc. (+2 pkt) Europejczyków twierdzi, że są nastawieni optymistycznie , a 36 proc. (-1 pkt) jest nastawionych pesymistycznie.

 

Wizerunek UE nadal się poprawia

Liczba Europejczyków, którzy twierdzą, że pozytywnie postrzegają UE, wzrosła z 39 proc. w listopadzie ubiegłego roku do 41 proc. w maju 2015 r. W sposób neutralny Unię odbiera 38 proc. respondentów, a jej negatywny obraz ma jedynie 19 proc. (spadek z 22 proc. w listopadzie i 25 proc. w czerwcu 2014 r., zob. załącznik 3).

Liczba osób, które deklarują zaufanie do Unii Europejskiej, także wzrosła do 40 proc. (wzrost o 3 punkty procentowe od listopada 2014 r. i o 9 punktów procentowych od wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.). Średni poziom zaufania do rządów krajowych także wzrósł nieznacznie do 31 proc. (+2 pkt) (zob. załącznik 4).

Liczba obywateli, którzy uważają, że ich głos liczy się w UE, sięgnęła 42 proc. (+2 pkt). W ten sposób utrzymał się najwyższy od 10 lat wynik odnotowany po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

 

Poprawa zapatrywań na przyszłość gospodarki, poparcie dla euro bez zmian

Jeśli chodzi o gospodarkę, Europejczycy nie zmienili swoich oczekiwań w kwestii sytuacji gospodarczej w kraju. Ponad jedna czwarta (26 proc., +4 pkt) z optymizmem oczekuje nadchodzących dwanaście miesięcy, zaś 48 proc. oczekuje, że sytuacja się nie zmieni. Pesymistyczne oczekiwania znacznie spadły – do 21 proc. (-7 pkt). Liczba Europejczyków, którzy uważają, że wpływ kryzysu na zatrudnienie osiągnął już swój punkt kulminacyjny (48 proc., +4 pkt), wyraźnie przewyższa liczbę tych, którzy uważają, że „najgorsze dopiero przed nami” (42 proc, -4 pkt).

Pozytywne nastawienie do euro utrzymuje się na stałym poziomie (57 proc. w całej Unii, 69 proc. w strefie euro). Poparcie dla wspólnej waluty wzrosło w 14 państwach członkowskich, a przede wszystkim na Litwie (73 proc., +10 pkt), która weszła do strefy euro 1 stycznia 2015 r., oraz w Grecji: 69 proc. Greków (+6 pkt) deklaruje poparcie dla euro (zob. załącznik 7).

 

Kontekst

Badanie standardowe Eurobarometru z wiosny 2015 r. jest drugim ogólnounijnym badaniem opinii publicznej przeprowadzonym od momentu objęcia urzędu przez Komisję Junckera w dniu 1 listopada 2014 r.

Zostało ono przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 16 do 27 maja 2015 r. W badaniu wzięło udział 31 868 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

 

Dodatkowe informacje

W opublikowanym dziś sprawozdaniu na temat pierwszych wyników przedstawiono nastawienie Europejczyków do Unii Europejskiej, jej instytucji i polityki, a także najważniejsze obawy obywateli oraz ocenę sytuacji gospodarczej.

Sprawozdanie na temat pierwszych wyników dostępne jest na stronie:

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099


[1]28 państw członkowskich UE, pięć krajów kandydujących (była jugosłowiańska republika Macedonii, Turcja, Czarnogóra, Serbia i Albania) oraz społeczność Turków cypryjskich w części kraju, która nie jest kontrolowana przez rząd Republiki Cypryjskiej.


ZAŁĄCZNIK

1. Wyzwania dla UE budzące największe obawy

 

2. Optymizm co do przyszłości UE


3. Wizerunek UE

 

4. Zaufanie do UE

 

5. „Mój głos ma znaczenie w UE”

 

6. Wpływ kryzysu na zatrudnienie


7. Poparcie dla euro


IP/15/5451

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar