Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2015 m. pavasario standartinė „Eurobarometro“ apklausa. Europos piliečiams imigracija – vienas didžiausių ES iššūkių

Briuselis, 31 Liepos 2015

Palyginti su praėjusių metų lapkričiu, Europos Sąjungą palankiai vertina ir ja pasitiki daugiau europiečių. Be to, piliečių nuomone, vienas didžiausių ES iššūkių šiuo metu yra imigracija. Tai tik keletas iš šiandien paskelbtų standartinės „Eurobarometro“ apklausos rezultatų. Apklausa buvo atliekama 2015 m. gegužės 16–27 d. 34-iose šalyse ar teritorijose[1].

 

Imigracija laikoma didžiausiu ES iššūkiu

Paklausus piliečių, kas jiems kelia didžiausią susirūpinimą, kone visoje ES imigracija įvardyta dažniausiai. Šią problemą minėjo 38 proc. (+14 proc. punktų) respondentų, o tai yra gerokai daugiau nei susirūpinusiųjų dėl ekonominės padėties (27 %, −6 proc. punktai), nedarbo (24 %, −5 proc. punktai) ir valstybių narių viešųjų finansų (23 %, −2 proc. punktai). Imigracijos problema dažniausiai minima 20-yje valstybių narių, o daugiausiai ja susirūpinusiųjų yra Maltoje (65 %) ir Vokietijoje (55 %). Palyginti su 2014 m. lapkričiu, ES mastu išaugo ir susirūpinimas dėl terorizmo (17 %, +6 proc. punktai) (žr. 1 priedą).

 

Europos Komisijos politikos prioritetų rėmimas

Kaip atskleidė ir ankstesnė 2014 m. lapkričio mėn. apklausa, piliečiai tvirtai pritaria J. C. Junckerio vadovaujamos Europos Komisijos nustatytiems prioritetams (žr. 2 priedą).

  • Kalbant apie investicijas ES, daugiau nei 59 proc. europiečių sutinka, kad viešosios lėšos turėtų būti naudojamos privačiojo sektoriaus investicijoms ES lygmeniu skatinti.
  • 72 proc. europiečių pasisako už bendrą ES valstybių narių energetikos politiką.
  • Dauguma europiečių (57 proc.) mano, kad bendroji rinka (laisvas asmenų, prekių ir paslaugų judėjimas ES) yra didžiausias ES laimėjimas, beveik taip pat teigiamai vertinama taika tarp valstybių narių (55 proc.).
  • Bendrą Europos migracijos politiką palankiai vertina 73 proc. europiečių. Daugumos Europos gyventojų (51 %) nuomonė apie asmenų iš kitų ES valstybių narių migraciją yra teigiama. Tačiau 56 % žmonių neigiamai vertina imigraciją iš ES nepriklausančių šalių.

Gyventojai ir toliau optimistiškai žvelgia į ES ateitį. 58 proc. (+2 proc. punktai) europiečių nusiteikę optimistiškai, 36 proc. (–1 proc. punktas) – pesimistiškai.

 

Nuomonė apie ES ir toliau gerėja

Europiečių, ES vertinančių teigiamai, skaičius išaugo nuo 39 proc. 2014 m. lapkritį iki 41 proc. 2015 m. gegužę; 38 proc. apklaustųjų nuomonė yra neutrali, o 19 proc – neigiama (šis skaičius sumažėjo – 2014 m. lapkritį jis buvo 22 proc., 2014 m. birželį – 25 proc.; žr. 3 priedą).

Be to, Europos Sąjunga pasitikinčių europiečių skaičius išaugo iki 40 proc. (tai yra 3 proc. punktais daugiau nei 2014 m. lapkritį ir 9 proc. punktais daugiau nei per 2014 m. Europos Parlamento rinkimus). Pasitikėjimo nacionaliniais parlamentais vidurkis taip pat šiek tiek padidėjo ir dabar yra 31 proc. (+2 proc. punktai) (žr. 4 priedą).

Respondentų, manančių, kad jų balsas svarbus ES, skaičius išaugo iki 42 proc. (+2 proc. punktai) ir pasiekė dešimties metų rekordą, užfiksuotą iškart po rinkimų į Europos Parlamentą 2014 m.

 

Su ekonomika susiję lūkesčiai auga, euro palaikymas nesikeičia

Europiečių lūkesčiai dėl ekonomikos padėties beveik nepakito – daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų (26 %, +4 proc. punktai) į ateinančius dvylika mėnesių žvelgia optimistiškai, o 48 proc. mano, kad padėtis nesikeis. Pesimizmo dėl ekonomikos gerokai sumažėjo – iki 21 proc. (-7 proc. punktai). Europos gyventojų, manančių, kad krizės poveikis darbo rinkai jau pasiekė aukščiausią lygį (48 %, +4 proc. punktai), yra žymiai daugiau nei tų, kurie mano, kad „blogiausia dar priešakyje“ (42 %, -4 proc. punktai).

Teigiamas požiūris į eurą išlieka nepakitęs (57 % visoje ES, 69 % euro zonoje). Pritarimas bendrajai valiutai padidėjo 14-oje valstybių narių, labiausiai – Lietuvoje (73 %, +10 proc. punktų), kuri 2015 m. sausio 1 d. prisijungė prie euro zonos , ir Graikijoje, kur eurą palankiai vertina 69 proc. piliečių (+ 6 proc. punktai) (žr. 7 priedą).

 

Pagrindiniai faktai

2015m. pavasario standartinė „Eurobarometro“ apklausa yra antroji visos ES nuomonių apklausa, surengta J. C. Junckerio Komisijai pradėjus darbą 2014 m. lapkričio 1 d.

Ji atlikta asmeniškai apklausiant respondentus 2015 m. gegužės 16–27 d. Iš viso apklausoje dalyvavo 31 868 ES valstybių narių ir šalių kandidačių gyventojai.

 

Daugiau informacijos

Šiandien paskelbtoje „Pirmojoje rezultatų ataskaitoje“ išdėstyta europiečių nuomonė apie ES, jos institucijas ir politiką, taip pat pagrindinės piliečių susirūpinimą keliančios problemos ir ekonominės padėties vertinimas.

„Pirmoji rezultatų ataskaita“ paskelbta

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099


[1]28 Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, penkiose šalyse kandidatėse (buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, Turkijoje, Juodkalnijoje, Serbijoje ir Albanijoje) ir Kipro turkų bendruomenės gyvenamoje šalies dalyje, kurios nekontroliuoja Kipro Respublikos valdžia.


PRIEDAI

1. Didžiausios ES kylančios problemos

 

2. Optimistiškas ES ateities vertinimas


3. Nuomonė apie ES

 

4. Pasitikėjimas ES

 

5. „Mano balsas svarbus ES“

 

6. Krizės poveikis darbo rinkai


7. Euro palaikymas


IP/15/5451

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar