Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Kevään 2015 Eurobarometri-kysely: Kansalaisten mielestä maahanmuutto on EU:n polttavin haaste

Bryssel, 31 heinäkuu 2015

Entistä useammat eurooppalaiset ilmoittavat suhtautuvansa Euroopan unioniin myönteisesti, ja luottamus EU:hun on lisääntynyt marraskuuhun verrattuna. Kansalaisten mielestä EU:n suurin haaste tällä hetkellä on maahanmuutto. Nämä ovat tänään julkaistun uusimman Eurobarometri-kyselyn tuloksia. Kysely toteutettiin 16.–27. toukokuuta 2015 34 maassa tai alueella[1].

 

Maahanmuutto EU:n suurin haaste

Kansalaisten huolenaiheista mainittiin EU:n tason ongelmana useimmiten maahanmuutto. Se sai eniten mainintoja (38 prosenttia, +14 prosenttiyksikköä), selvästi enemmän kuin taloustilanne (27 prosenttia, –6 prosenttiyksikköä), työttömyys (24 prosenttia, –5 prosenttiyksikköä) ja jäsenvaltioiden julkisen talouden tilanne (23 prosenttia, –2 prosenttiyksikköä). Maahanmuutto on huolenaiheista yleisimmin mainittu 20 jäsenvaltiossa, ja eniten huolta se herättää Maltalla (65 prosenttia) ja Saksassa (55 prosenttia). Myös terrorismiin liittyvä huolestus on lisääntynyt EU:n tasolla marraskuusta 2014 (17 prosenttia, +6 prosenttiyksikköä) (ks. liite 1).

 

Tuki Euroopan komission poliittisille painopisteille

Kansalaiset antavat vahvan tuen puheenjohtaja Junckerin komission keskeisille aiheille, kuten marraskuussa 2014 tehdyssä edellisessä kyselyssäkin (ks. liite 2).

  • Eurooppalaisista 59 prosenttia on sitä mieltä, että yksityisen sektorin investointeihin EU:ssa olisi käytettävä julkisia varoja.
  • EU:n jäsenvaltioiden yhteistä energiapolitiikkaa kannattaa 72 prosenttia eurooppalaisista.
  • Enemmistö eurooppalaisista (57 prosenttia) pitää sisämarkkinoita (eli ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta EU:ssa) EU:n hyödyllisimpänä saavutuksena. Lähes samalle tasolle pääsee jäsenvaltioiden välinen rauha (55 prosenttia).
  • Yhteistä eurooppalaista muuttoliikepolitiikkaa kannattaa 73 prosenttia eurooppalaisista. Enemmistö (51 prosenttia) suhtautuu myönteisesti maahanmuuttoon toisista jäsenvaltioista. Sen sijaan 56 prosenttia suhtautuu kielteisesti EU:n ulkopuolelta tulevaan maahanmuuttoon.

Kansalaiset ovat edelleen luottavaisia EU:n tulevaisuuden suhteen. 58 prosenttia (+2 prosenttiyksikköä) suhtautuu siihen optimistisesti. Pessimistisiä on 36 prosenttia (–1 prosenttiyksikkö).

 

Käsitys EU:sta kohenee edelleen

Myönteisesti EU:hun suhtautuvien osuus on kasvanut marraskuussa 2014 mitatusta 39 prosentista 41 prosenttiin toukokuussa 2015. Neutraali näkemys oli 38 prosentilla ja kielteinen vain 19 prosentilla (marraskuussa 22 prosentilla ja kesäkuussa 2014 vielä 25 prosentilla; ks. liite 3).

Lisäksi niiden osuus, jotka sanovat luottavansa Euroopan unioniin, on kasvanut 40 prosenttiin (+3 prosenttiyksikköä marraskuusta 2014 ja +9 prosenttiyksikköä vuonna 2014 pidetyistä Euroopan parlamentin vaaleista). Myös luottamus kansallisiin hallituksiin on keskimäärin kasvanut hiukan, 31 prosenttiin (+2 prosenttiyksikköä) (ks. liite 4).

Niiden ihmisten osuus, jotka kokevat, että heidän mielipiteellään on merkitystä EU:ssa, on noussut 42 prosenttiin (+2 prosenttiyksikköä), eli osuus on palannut kymmenen vuoden huippulukemiin, jotka saavutettiin toukokuussa 2014 järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.

 

Odotukset talouden suhteen ovat paranemaan päin, ja euron kannatus on pysynyt vakaana.

Talouden alalla eurooppalaisten odotukset kansallisen taloustilanteen suhteen ovat pysyneet melko vakaina, sillä useampi kuin joka neljäs (26 prosenttia, +4 prosenttiyksikköä) suhtautuu seuraaviin 12 kuukauteen optimistisesti, ja 48 prosenttia odottaa tilanteen säilyvän ennallaan. Pessimistiset odotukset ovat vähentyneet selvästi, 21 prosenttiin (–7 prosenttiyksikköä). Niitä, jotka uskovat työttömyyden saavuttaneen tässä kriisissä jo huippunsa (48 prosenttia, +4 prosenttiyksikköä), on nyt selvästi enemmän kuin niitä, jotka arvelevat, että pahin on vielä edessä (42 prosenttia, –4 prosenttiyksikköä).

Myönteinen suhtautuminen euroon on pysynyt vakaana (57 prosenttia koko EU:ssa ja 69 prosenttia euroalueella). Yhteisen rahayksikön kannatus on kasvanut 14 jäsenvaltiossa, eniten Liettuassa (73 prosenttia, +10 prosenttiyksikköä), joka liittyi euroalueeseen 1. tammikuuta 2015, ja Kreikassa, missä 69 prosenttia (+6 prosenttiyksikköä) kansalaisista ilmoittaa kannattavansa euroa (ks. liite 7).

 

Tausta

Kevään 2015 Eurobarometri-kysely oli toinen EU:n laajuinen mielipidekysely sen jälkeen kun Junckerin komission toimikausi alkoi 1. marraskuuta 2014.

Kysely tehtiin henkilökohtaisten haastattelujen avulla 16.–27. toukokuuta 2015. EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa haastateltiin yhteensä 31 868:aa henkilöä.

 

 

Lisätietoja

Tänään julkaistu ensimmäinen tulosraportti antaa kuvan siitä, mitä mieltä eurooppalaiset ovat EU:sta, sen toimielimistä ja politiikoista, vakavimmista huolenaiheista ja talouden tilanteesta.

Ensimmäinen tulosraportti on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099


[1]Euroopan unionin (EU) 28 jäsenvaltiota, viisi ehdokasmaata (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki) sekä Kyproksen turkkilainen yhteisö maan siinä osassa, joka ei ole Kyproksen tasavallan hallituksen hallinnassa.


LIITE

1. EU:n suurimmat huolenaiheet

 

2. Luottamus EU:n tulevaisuuteen


3. Käsitys EU:sta

 

4. Luottamus EU:hun

 

5. ”Mielipiteelläni on merkitystä EU:ssa”

 

 

6. Kriisin vaikutus työllisyyteen


7. Euron kannatusIP/15/5451

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar