Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Eurobarometers standardundersøgelse fra foråret 2015: EU-borgerne ser indvandring som den største udfordring for EU

Bruxelles, 31 juli 2015

Antallet af europæere, som siger, at de har et positivt syn på EU, er steget siden november sidste år, og det samme er tilliden til EU. Desuden ser EU-borgerne indvandring som den største udfordring for EU lige nu. Dette er nogle af resultaterne af Eurobarometers seneste standardundersøgelse, der offentliggøres i dag. Undersøgelsen blev foretaget i 34 lande og territorier i perioden 16.-27. maj 2015[1].

 

Indvandring ses som den største udfordring for EU

Når man spørger EU-borgerne om, hvad der bekymrer dem mest, er indvandring nu det problem, der oftest nævnes på EU-plan. Med 38 % (+14 procentpoint) bekymrer indvandring nu langt flere end den økonomiske situation (27 %, -6 procentpoint), arbejdsløsheden (24 %, -5 procentpoint) og medlemsstaternes offentlige finanser (23 %, -2 procentpoint). Indvandring nævnes som det største problem i 20 medlemsstater, især i Malta (65 %) og Tyskland (55 %). Bekymringen for terrorisme på EU-plan er også steget markant siden november 2014 (17 %, +6 procentpoint) (se bilag 1).

 

Opbakning til Europa-Kommissionens politiske prioriteter

Som i den tidligere undersøgelse fra november 2014 er der stor opbakning fra EU-borgerne til de emner, som Europa-Kommissionen under Jean-Claude Juncker har prioriteret højest (se bilag 2).

  • Hvad angår investeringer i EU er 59 % af europæerne enige i, at der bør anvendes offentlige midler til at sætte gang i den private sektors investeringer på EU-plan.
  • Med hensyn til energi er 72 % af europæerne tilhængere af, at EU-medlemsstaterne har en fælles energipolitik.
  • De fleste europæere betragter det indre marked (fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser inden for EU) som EU's bedste resultat (57 %) skarpt efterfulgt af fred mellem medlemsstaterne (55 %).
  • Med hensyn til indvandring går 73 % ind for en fælles europæisk indvandringspolitik. De fleste europæere (51 %) ser positivt på indvandring fra andre EU-medlemsstater. 56 % ser dog negativt på indvandring fra lande uden for EU.

Endelig har de fleste et optimistisk syn på EU's fremtid. 58 % (+2 procentpoint) er optimistiske, mens 36 % (-1 procentpoint) er pessimistiske.

 

EU's image bliver bedre og bedre

Antallet af europæere, som siger, at de har et positivt syn på EU, er steget fra 39 % i november 2014 til 41 % i maj 2015, mens 38 % har et neutralt syn på EU, og kun 19 % har et negativt syn på EU (et fald fra 22 % i november og 25 % i juni 2014, se bilag 3).

Desuden er antallet af europæere, som siger, at de har tillid til EU, steget til 40 % (en stigning på 3 procentpoint siden november 2014 og 9 procentpoint siden valget til Europa-Parlamentet i 2014). Generelt er tilliden til de nationale regeringer ligeledes steget en smule til 31 % (+2 procentpoint) (se bilag 4).

Antallet af europæere, som føler, at deres stemme tæller i EU, er steget til 42 % (+2 procentpoint), hvilket er det samme som efter valget til Europa-Parlamentet i maj 2014, hvor antallet var det højeste i ti år.

 

Forventningerne til økonomien stiger, og opbakningen til euroen er uændret

Hvad angår økonomien er europæernes forventninger til den nationale økonomiske situation nærmest uændrede, idet mere end én ud af fire (26 %, +4 procentpoint) ser optimistisk på de næste 12 måneder, mens 48 % ikke regner med, at situationen ændrer sig. Antallet af europæere med pessimistiske forventninger er faldet markant og er nu nede på 21 % (-7 procentpoint). Antallet af europæere, som mener, at beskæftigelsen ikke kommer til at lide yderligere på grund af krisen (48 %, +4 procentpoint), er nu klart højere end antallet af europæere, som mener, "at det værste endnu er i vente" (42 %, -4 procentpoint).

Den positive holdning til euroen er uændret (57 % i EU som helhed, 69 % i euroområdet). Opbakningen til den fælles valuta er steget i 14 medlemsstater, især i Litauen (73 %, +10 procentpoint), der blev en del af euroområdet den 1. januar 2015, og i Grækenland, hvor 69 % (+6 procentpoint) af grækerne siger, at de går ind for euroen (se bilag 7).

 

Baggrund

Eurobarometers standardundersøgelse fra foråret 2015 er den anden meningsmåling på EU-plan, der er foretaget, siden Juncker-Kommissionen tiltrådte den 1. november 2014.

Den blev foretaget ved personlige interview i perioden 16.-27. maj 2015. I alt blev 31 868 personer fra EU-medlemsstaterne og kandidatlandene interviewet.

 

Yderligere oplysninger

Rapporten om de første resultater, som offentliggøres i dag, beskriver, hvilken holdning europæerne har til EU, EU's institutioner og EU's politikker, hvad de anser for at være de største problemer, og hvordan de opfatter den økonomiske situation.

Rapporten findes på:

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099


[1]De 28 EU-medlemsstater, fem kandidatlande (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Montenegro, Serbien og Albanien) og det tyrkisk-cypriotiske samfund i den del af Republikken Cypern, der ikke kontrolleres af den cypriotiske regering.


BILAG

1. De største problemer, som EU står over for

 

2. Optimistisk syn på EU's fremtid


3. EU's image

 

4. Tillid til EU

 

5. "Min stemme tæller i EU"

 

6. Krisens betydning for beskæftigelsen


7. Opbakning til euroen


IP/15/5451

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar