Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Standardní Eurobarometr – jaro 2015: občané považují přistěhovalectví za nejzávažnější problém, který musí EU řešit

Brusel, 31 červenec 2015

V porovnání s loňským listopadem vnímá Evropskou unii pozitivně více občanů a zvýšila se také jejich důvěra v EU. Občané navíc považují za jeden z nejzávažnějších problémů EU přistěhovalectví. To jsou některé z dnes zveřejněných výsledků nejnovějšího standardního Eurobarometru. Průzkumu, který probíhal od 16. do 27. května 2015, se účastnili respondenti ze 34 zemí a území[1].

 

Přistěhovalectví jako jeden z nejzávažnějších problémů, kterým EU čelí

Občané, kteří byli dotázáni na své největší obavy na úrovni EU, uváděli nejčastěji přistěhovalectví. Zmínilo je 38 % (+ 14 procentních bodů) dotázaných, tedy podstatně více než hospodářskou situaci (27 %, -6 procentních bodů), nezaměstnanost (24 %, -5 procentních bodů) a veřejné finance členských států (23 %, -2 procentní body). Jde o nejčastěji uváděnou obavu ve 20 členských státech, přičemž nejvyšších hodnot dosahují Malta (65 %) a Německo (55 %). Od listopadu 2014 na úrovni EU významně zesílily také obavy z terorismu (17 %, +6 procentních bodů) (viz příloha 1).

 

Podpora politických priorit Evropské komise

Podobně jako v předchozím průzkumu, který se uskutečnil v listopadu 2014, občané vyjadřují silnou podporu prioritním tématům, která stanovila Evropská komise vedená předsedou Junckerem (viz příloha 2).

  • V otázce investic v rámci EU se 59 % Evropanů přiklání k názoru, že veřejné finance by měly být využity ke stimulaci investic soukromého sektoru na úrovni EU.
  • Pokud jde o energetiku, 72 % Evropanů podporuje společnou energetickou politiku členských států EU.
  • Většina Evropanů (57 %) považuje za nejpozitivnější přínos EU jednotný trh (volný pohyb osob, zboží a služeb v rámci EU) a takřka stejný počet (55 %) uvádí mír mezi členskými státy.
  • V souvislosti s problematikou migrace 73 % Evropanů uvádí, že jsou zastánci společné evropské migrační politiky. Většina Evropanů (51 %) se staví pozitivně k migraci osob z ostatních zemí EU. Nicméně 56 % se staví negativně k přistěhovalectví lidí pocházejících ze zemí mimo EU.

Občané i nadále vyhlížejí budoucnost EU s optimismem. Optimisticky ji vnímá 58 % (+2 procentní body) Evropanů, zatímco 36 % (-1 procentní bod) ji vidí pesimisticky.

 

Vnímání EU se i nadále zlepšuje

Podíl Evropanů, kteří tvrdí, že vnímají EU pozitivně, se zvýšil ze 39 % v listopadu 2014 na 41 % v květnu 2015, přičemž 38 % vnímalo EU neutrálně a pouze 19 % občanů negativně (pokles ze 22 % v listopadu a z 25 % v červnu 2014; viz příloha 3).

Zvýšil se také podíl Evropanů, kteří uvedli, že mají v Evropskou unii důvěru, a to na 40 % (o 3 procentní body od listopadu 2014 a o 9 procentních bodů od voleb do Evropského parlamentu v roce 2014). Mírně, o 2 procentní body, se zvýšila také průměrná úroveň důvěry v národní vlády, konkrétně na 31 % (viz příloha 4).

Podíl občanů, kteří tvrdí, že se s jejich hlasem v EU počítá, dosáhl 42 % (+ 2 procentní body), čímž se udržel na desetiletém maximu, kterého dosáhl po volbách do Evropského parlamentu v květnu 2014.

 

Hospodářská očekávání se zlepšují a podpora eura zůstává na setrvalé úrovni:

Pokud jde o vnímání ekonomiky, očekávání Evropanů spojená s hospodářskou situací v jejich zemi zůstávají poměrně stabilní, přičemž přibližně každý čtvrtý (26 %, +4 procentní body) vidí následujících 12 měsíců optimisticky, zatímco 48 % očekává, že situace zůstane stejná. Došlo k prudkému poklesu pesimistických očekávání, která vyjádřilo 21 % dotázaných (-7 procentních bodů). Počet Evropanů, kteří se domnívají, že dopad krize na pracovní místa již dosáhl svého vrcholu (48 %, +4 procentní body), je nyní jasně větší než počet těch, kteří si myslí, že „to nejhorší teprve přijde“ (42 %, -4 procentní body).

Pozitivní postoj k euru zůstává na setrvalé úrovni (57 % v EU jako celku, 69 % v eurozóně). Podpora jednotné měny vzrostla ve 14 členských státech, nejvýrazněji pak v Litvě (73 %, +10 procentních bodů), která se k eurozóně připojila 1. ledna 2015, a v Řecku, kde podporu euru vyslovilo 69 % obyvatel (+6 procentních bodů) (viz příloha 7).

 

Rámcové souvislosti

Standardní Eurobarometr z jara 2015 je druhým průzkumem veřejného mínění v celé EU od nástupu Junckerovy Komise do funkce dne 1. listopadu 2014.

Proběhl formou osobních rozhovorů s respondenty v období mezi 16. a 27. květnem 2015. V členských státech a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 31 868 osob.

 

Další informace

Dnes zveřejněná první zpráva o výsledcích přináší přibližnou představu o postojích Evropanů k EU, jejím institucím a politikám a také o největších obavách občanů a jejich vnímání hospodářské situace.

První zpráva o výsledcích je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2099


[1]28 členských států Evropské unie, pět kandidátských zemí (Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Černá Hora, Srbsko a Albánie) a společenství kyperských Turků v části země, která není kontrolována vládou Kyperské republiky.


PŘÍLOHA

1. Nejvýznamnější problémy, s nimiž se EU potýká

 

2. Optimistický postoj k budoucnosti EU


3. Vnímání EU

 

 

4. Důvěra v EU

 

5. „S mým hlasem se v EU počítá“

 

6. Dopad krize na zaměstnanost


7. Podpora eura


IP/15/5451

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar