Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Комисията отпуска 16,2 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС на Гърция и България в следствие на природни бедствия

Брюксел, 23 Юли 2015

Днес Комисията реши да отпусне помощ на Гърция и България в размер на 16,2 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС във връзка с природните бедствия, сполетели тези страни през зимата на 2015 г. Пет региона в Гърция пострадаха от обилни наводнения, а България претърпя значителни щети поради тежките зимни условия.

Помощта в размер на 9,9 млн. евро за Гърция и 6,3 млн. евро за България ще покрие отчасти разходите за възстановителни дейности след бедствията в двете страни. По-конкретно, средствата ще се изразходват за възстановяване на жизненоважни услуги и инфраструктура, за покриване на разходите за спешни и спасителни операции и за почистване в засегнатите региони.

Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика, заяви: „Фонд „Солидарност“ на ЕС е един от най-ярки символи на нашата солидарност във време на нужда. Днес ние предоставяме финансова подкрепа за регионите на Гърция и България, засегнати от бедствия, които причиниха значителни щети през тази зима. Вече можем да започнем възстановяването заедно.“

В много от програмите, съфинансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове за 2014 — 2020 г., се предвиждат инвестиции за предотвратяване на наводненията и смекчаване на последиците от изменението на климата.

 

Контекст

Гърция: От началото на февруари 2015 г. Гърция пострада от масови наводнения в региона на река Еврос и река Арда в областите Източна Македония и Тракия. Наводнението по поречието на река Еврос засегна особено силно селскостопанския сектор. Наводнени бяха около 17 500 хектара земя и бяха унищожени складове, селскостопанска инфраструктура и култури. Освен това бяха повредени 150 км пътища, както и водоснабдителна и канализационна инфраструктура в много сгради.

През същия период значителни части от Централна и Западна Гърция, включително областите Епир, Западна Гърция, Централна Гърция и Тесалия, бяха засегнати от подобни бедствия. Те пострадаха от силни валежи и бури, както и от обилни снеговалежи в планините и бурни южни ветрове в райони по крайбрежието и във вътрешността. Тежките метеорологични условия предизвикаха сривове в електрозахранването, преливане на реки и множество свлачища, което доведе до изолиране на редица планински селища, чиито жители трябваше да бъдат евакуирани. Бедствието причини щети на над 60 % от пътната мрежа в област Епир. Бяха засегнати частни домове, магазини и други търговски обекти и земеделски стопанства. Нанесени бяха и сериозни щети на някои обекти от културното наследство на Гърция, включително на историческия мост Плака в селището Дзумерка, който беше отнесен от бушуващите води на река Арахтос.

България: В края на януари 2015 г. региони в България също пострадаха от силни валежи от дъжд и сняг, наводнения и свлачища. В резултат на това бяха нанесени значителни щети на обществена инфраструктура, предприятия, частни домове и собственост и на селскостопанския сектор. Югоизточният регион на България беше най-силно засегнат от бедствията. Само в град Бургас бяха наводнени повече от 300 сгради. Важни инфраструктурни обекти бяха унищожени от свлачища. Скъсаха се диги, а много реки преляха и наводниха земеделска земя и гори. Бурни ветрове унищожиха борови гори, прекъснаха електрозахранването, което доведе но нарушения в комуникационните мрежи, а паднали дървета блокираха множество пътища.

 

Фонд „Солидарност“ на ЕС

Общият размер на средствата, предвидени за фонд „Солидарност“ на ЕС през 2015 г., е 541,2 млн. евро. Като се добави остатъкът от средствата за миналата година, общият размер на наличните средства на фонда за 2015 г. надхвърля 895 млн. евро.

Финансовата помощ от фонда се изчислява въз основа на общата стойност на преките щети от бедствие. Тази помощ може да бъде използвана само за основни неотложни и възстановителни действия (както е посочено в член 3 от регламента за фонд „Солидарност“ на ЕС).

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е създаден, за да подпомага финансово страните членки и страните кандидатки за членство в ЕС след големи природни бедствия. Фондът е учреден след големите наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г.

На 28 юни 2014 г. влезе в сила преразгледаният регламент за фонд „Солидарност“ на ЕС, с който се опростяват съществуващите правила, така че помощите да могат да се изплащат по-бързо отпреди.

 

За повече информация:

Реформа на Фонд „Солидарност” на ЕС: съобщение за медиите и MEMO/13/723

Twitter: @EU_Regional @CorinaCretuEU #EUSF

IP/15/5427

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar