Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Plan ulaganja za Europu: Europski fond za strateška ulaganja spreman je za početak rada u jesen

Brisel, 22 srpanj 2015

Europska komisija dovršila je danas pripreme za poticanje ulaganja u realno gospodarstvo. Paketom mjera koje su danas dogovorene osigurat ć

Europska komisija dovršila je danas pripreme za poticanje ulaganja u realno gospodarstvo. Paketom mjera koje su danas dogovorene osigurat će se da Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) bude posve uspostavljen i funkcionalan početkom jeseni 2015., u skladu s ambicioznim rasporedom provedbe Plana ulaganja za Europu koji je utvrdio predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker.

Komisija je upravo objavila Komunikaciju o ulozi nacionalnih razvojnih banaka (NRB-ova) u potpori Planu ulaganja za Europu. Jyrki Katainen, potpredsjednik Europske komisije zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Nacionalne razvojne banke imaju vrlo važnu ulogu u uspješnom ostvarivanju Plana ulaganja. Devet država članica već je objavilo svoje sudjelovanje u Planu ulaganja posredstvom svojih razvojnih banaka, koje posjeduju neprocjenjivo lokalno znanje i iskustvo. Europska investicijska banka već blisko surađuje s tim NRB-ovima te se nadamo da će to i mnoge druge potaknuti na dodatne napore.”

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: „Kako bismo počeli ubrzano nadoknađivati nedostatak investicija s kojim se naša gospodarstva suočavaju najvažnije je ostvariti sinergiju europskih i nacionalnih instrumenata. Uvjereni smo da dobro strukturirana mreža nacionalnih razvojnih banaka može imati ključnu ulogu u ostvarivanju tog cilja djelujući uz Europsku investicijsku banku.”

U komunikaciji se objašnjava kakvu važnu ulogu NRB-ovi mogu imati u poticanju ponovnog ulaganja u Europi sudjelovanjem u ulaganjima iz EFSU-a. U njoj stoje jasne i praktične upute o tome kako osnovati NRB, kako se statistički klasificira sufinanciranje iz NRB-ova u pogledu državnog deficita i duga iz Pakta o stabilnosti i rastu, o odnosu EU-a prema nacionalnom sufinanciranju projekata imajući u vidu propise EU-a o državnim potporama te kako NRB-ovi iz različitih država članica mogu udružiti snage i u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB) uspostaviti platforme za ulaganja. Ove ključne smjernice pomoći će poduzećima diljem Europe u ostvarivanju pristupa financiranju iz EFSU-a, temelju plana ulaganja u iznosu od 315 milijardi eura.

Dodatne odluke koje je danas donio kolegij povjerenika uključuju:

  • Sklapanje sporazuma između Komisije i EIB-a o načinima rada, kao što je predviđeno Uredbom o Europskom fondu za strateška ulaganja. Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker, potpredsjednik Jyrki Katainen i predsjednik EIB-a Werner Hoyer ranije danas potpisali su Sporazum o EFSU-u u Bruxellesu.
  • Imenovana su, u suglasju s Europskom investicijskom bankom (EIB), četiri člana Upravnog odbora EFSU-a: Ambroise Fayolle, potpredsjednik zadužen za inovacije, EIB; Martin Verwey, „Služba za potporu strukturnim reformama” u Glavnom tajništvu, Europska komisija; Gerassimos Thomas, Glavna uprava za energetiku, Europska komisija; Irmfried Schwimann, Glavna uprava za tržišno natjecanje, Europska komisija. Zamjenski članovi iz Komisije su Benjamin Angel, Glavna uprava za gospodarske i financijske poslove; Nicholas Martyn, Glavna uprava za regionalnu politiku; Robert-Jan Smits, Glavna uprava za istraživanje i inovacije.
  • Dovršene su pripreme za pokretanje Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (EIAH). EIAH će podržati razvoj i financiranje projekata za ulaganje u EU-u, nudeći jedinstvenu kontaktnu točku za smjernice i savjete, pružanjem platforme za razmjenu znanja i koordiniranjem postojeće tehničke pomoći.
  • Donesena je odluka o upravljanju Europskim portalom projekata ulaganja (EPPU) i njegovim glavnim elementima. EPPU će biti javno dostupan, siguran internetski portal na kojem će promicatelji projekata iz EU-a koji traže vanjsko financiranje imati priliku promicati svoje projekte pred potencijalnim ulagačima.
  • Donesen je delegirani akt o Tablici pokazatelja koje će koristiti neovisni Investicijski odbor pri odlučivanju ispunjava li predloženi projekt mjerila za dobivanje jamstva EU-a (EFSU).

 

Kontekst

Gospodarska kriza prouzročila je nagli pad ulaganja diljem Europe. Zbog toga su potrebni zajednički i usklađeni napori na europskoj razini kako bi se taj negativni trend promijenio i kako bi Europa počela bilježiti stabilan gospodarski oporavak. Komisija predstavlja pristup koji se temelji na tri stupa: strukturne reforme kojima će se u Europi pokrenuti novi rast, fiskalna odgovornost kako bi se ponovno uspostavila stabilnost javnih financija i učvrstila financijska stabilnost i ulaganja kako bi se rast pokrenuo i održao tijekom vremena. Plan ulaganja za Europu u središtu je ove strategije.

Samo četiri i pol mjeseca nakon što je Komisija 13. siječnja donijela zakonodavni prijedlog, zakonodavci EU-a postigli su 28. svibnja 2015. politički dogovor o Uredbi o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU). Države članice taj su prijedlog jednoglasno podržale 10. ožujka, a Europski parlament je izglasovao Uredbu na svom plenarnom zasjedanju održanom 24. lipnja, čime se omogućilo da EFSU počne s radom početkom jeseni kako je planirano.

U veljači je Njemačka objavila da će sudjelovati u Planu ulaganja s 8 milijardi eura posredstvom KfW-a. Istog mjeseca je Španjolska objavila sudjelovanje u iznosu od 1,5 milijarde eura posredstvom Instituto de Crédito Oficial (ICO). U ožujku je Francuska objavila sudjelovanje u iznosu od 8 milijardi eura posredstvom Caisse des Dépôts (CDC) i Bpifrance (BPI), a Italija je objavila da će sudjelovati u Planu ulaganja s 8 milijardi eura posredstvom Cassa Depositi e Prestiti (CDP). U travnju je Luksemburg objavio da će sudjelovati s iznosom od 80 milijuna eura posredstvom Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI), a Poljska je objavila sudjelovanje u iznosu od 8 milijardi eura posredstvom Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). U lipnju je Slovačka objavila da će sudjelovati s 400 milijuna eura posredstvom svojih razvojnih banaka Slovenský Investičný Holding i Slovenská Záručná a Rozvojová Banka, a Bugarska je objavila sudjelovanje u iznosu od 100 milijuna eura posredstvom Bugarske razvojne banke. Ujedinjena Kraljevina objavila je 16. srpnja svoje sudjelovanje u iznosu od 6 milijardi funti sterlinga (oko 8,5 milijardi eura) u projektima koji su podržani financiranjem iz EFSU-a.

Više informacija o Planu ulaganja za Europu:

Pitanja i odgovori o Planu ulaganja

Web-mjesto Plana ulaganja za Europu

Uredba o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU)

LinkedIn

Twitter

IP/15/5420

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar