Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

En investeringsplan for Europa: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer startklar til efteråret

Bruxelles, 22 juli 2015


Europa-Kommissionen har i dag lagt sidste hånd på et initiativ, der skal sætte gang i investeringer i realøkonomien. En pakke af foranstaltninger, der blev vedtaget i dag, vil sikre, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) er køreklar senest i begyndelsen af efteråret 2015 og således overholder kommissionsformand Jean-Claude Junckers ambitiøse tidsplan for gennemførelsen af investeringsplanen for Europa.

Kommissionen har netop offentliggjort en meddelelse om nationale erhvervsfremmende bankers rolle som løftestang for investeringsplanen for Europa. Næstformand for Europa-Kommissionen Jyrki Katainen, der er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtalte: "Nationale erhvervsfremmende banker spiller en meget vigtig rolle for, at investeringsplanen bliver en succes. Ni medlemsstater har allerede bidraget til investeringsplanen via deres erhvervsfremmende banker, som har uvurderlig lokal ekspertise og viden. Den Europæiske Investeringsbank arbejder allerede tæt sammen med disse nationale erhvervsfremmende banker, og vi håber, at mange flere vil blive inspireret til at intensivere deres indsats."

Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, sagde: "Synergien mellem europæiske og nationale værktøjer er vigtig, hvis vi skal komme hurtigt fra start og dække det investeringsunderskud, som præger vores økonomier. Vi er overbevist om, at et velstruktureret netværk af nationale erhvervsfremmende banker, som supplerer Den Europæiske Investeringsbank, kan spille en afgørende rolle for, at dette kan ske."

Meddelelsen redegør for den vigtige rolle, som erhvervsfremmende banker kan spille med hensyn til at få Europa til at investere igen ved at deltage i EFSI-investeringer. Den giver klarhed og praktiske retningslinjer for etableringen af erhvervsfremmende banker, den statistiske behandling af erhvervsfremmende bankers medfinansiering set i lyset af stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser om offentligt underskud og offentlig gæld, behandlingen af medfinansieringen af nationale projekter i forhold til EU's regler om statsstøtte samt for, hvordan erhvervsfremmende banker fra forskellige medlemsstater kan forene deres indsats og samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank (EIB) om etableringen af investeringsplatforme. Disse vigtige retningslinjer vil hjælpe virksomheder i hele Europa med at få adgang til finansiering via EFSI, hjørnestenen i investeringsplanen til 315 mia. EUR.

Yderligere beslutninger truffet af kommissærkollegiet i dag omfatter:

  • Udnævnelse, sammen med Den Europæiske Investeringsbank (EIB), af de fire medlemmer af EFSI’s styringsråd: Ambroise Fayolle, næstformand med ansvar for innovation, EIB; Maarten Verwey, Strukturreformtjenesten, Generalsekretariatet, Europa-Kommissionen; Gerassimos Thomas, GD for Energi, Europa-Kommissionen; Irmfried Schwimann, GD for Konkurrence, Europa-Kommissionen. Kommissionens suppleanter er Benjamin Angel, GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender; Nicholas Martyn, GD for Regionalpolitik og Bypolitik; Robert-Jan Smits, GD for Forskning og Innovation.
  • Afsluttende finjusteringer i forbindelse med lanceringen af Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning (EIAH). EIAH skal støtte udviklingen og finansieringen af investeringsprojekter i EU ved dels at tilbyde et fælles kontaktpunkt for vejledning og rådgivning og en platform til udveksling af knowhow, dels at samordne den eksisterende tekniske bistand.
  • Beslutning om forvaltningen af og de vigtigste elementer i Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter (EIPP). EIPP vil være en offentligt tilgængelig, sikker webportal, hvor EU-baserede projektiværksættere, som efterspørger ekstern finansiering, får mulighed for at promovere deres projekter over for potentielle investorer.
  • Den delegerede retsakt om en resultattavle med indikatorer, som det uafhængige investeringsudvalg vil anvende ved afgørelsen af, om et projektforslag opfylder kriterierne for at modtage EU-garanti (EFSI).

 

Baggrund

Den økonomiske krise medførte et brat fald i investeringerne i hele Europa. En samlet og koordineret indsats på europæisk plan er derfor nødvendig for at vende denne nedadgående tendens og lede Europa ind på en kurs mod økonomisk genopretning. Kommissionen har fastlagt en strategi, der bygger på tre søjler: strukturreformer, som skal bane vejen for fornyet økonomisk vækst i Europa, finanspolitisk ansvarlighed, som skal sikre sunde offentlige finanser og styrke den finansielle stabilitet, samt investeringer, som skal sætte gang i væksten og holde den oppe. Investeringsplanen for Europa er kernen i denne strategi.

Den 28. maj 2015, kun fire og en halv måned efter Kommissionens vedtagelse af lovforslaget den 13. januar, nåede EU’s lovgivere til politisk enighed om forordningen om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). Medlemsstaterne godkendte den enstemmigt den 10. marts, og Europa-Parlamentet stemte sig gennem forordningen på sin plenarforsamling den 24. juni, hvilket betyder, at EFSI kan være i drift i begyndelsen af efteråret som planlagt.

I februar tilkendegav Tyskland at ville bidrage med 8 mia. EUR til investeringsplanen gennem KfW. I samme måned tegnede Spanien sig for et bidrag på 1,5 mia. EUR gennem Instituto de Crédito Oficial (ICO). I marts gav Frankrig tilsagn om 8 mia. EUR gennem Caisse des Dépôts (CDC) og Bpifrance (BPI), og Italien stillede med et tilsvarende beløb - 8 mia. EUR - via Cassa Depositi e Prestiti (CDP). I april meddelte Luxembourg, at landet vil bidrage med 80 mio. EUR gennem Société Nationale de Crédit et d’Investissement (SNCI), og Polen gav løfte om et bidrag på 8 mia. EUR via Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). I juni tilkendegav Slovakiet at ville bidrage med 400 mio. EUR via sine nationale erhvervsfremmende banker Slovenský Ivestičný Holding og Slovenská Záručná a Rozvojová Banka, og Bulgarien tegnede sig for et bidrag på 100 mio. EUR gennem den bulgarske udviklingsbank. Den 16. juli meddelte det Forenede Kongerige, at det vil bidrage med 6 mia. GBP (ca. 8,5 mia. EUR) til de projekter, der modtager støtte fra EFSI.

Flere oplysninger om investeringsplanen for Europa:

Spørgsmål og svar om investeringsplanen

Websted for investeringsplanen for Europa

Forordningen om Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

LinkedIn

Twitter

IP/15/5420

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar