Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský fond pro strategické investice začne fungovat na podzim

Brusel, 22 červenec 2015

Evropská komise dnes přijala poslední chybějící články pro nastartování investic v reálné ekonomice. Byla schválena řada opatření, která umožní spustit začátkem podzimu letošního roku Evropský fond pro strategické investice (EFSI). Bude tak dodržen náročný harmonogram realizace investičního plánu pro Evropu, jenž stanovil předseda Jeanem-Claudem Juncker.

Komise právě zveřejnila Sdělení o úloze národních podpůrných bank při podpoře investičního plánu pro Evropu. Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost k tomu uvedl: „Národní podpůrné banky jsou pro úspěch investičního plánu velmi významné. Místní zkušenosti a znalosti těchto bank jsou zcela zásadní. K investičnímu plánu přispělo jejich prostřednictvím již devět členských států. Evropská investiční banka již s těmito národními podpůrnými bankami úzce spolupracuje. Doufáme, že to ke zvýšené aktivitě přivede i řadu dalších podpůrných bank.“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu dodal: „Ekonomika se potýká s nedostatkem investic. K jeho překonání je důležitá synergie nástrojů na evropské úrovni a na úrovni jednotlivých členských států. Jsme přesvědčeni o tom, že k překonání uvedeného problému může zásadním způsobem přispět správně nastavená síť národních podpůrných bank. Ta doplní úlohu Evropské investiční banky.“

Sdělení vysvětluje, jak důležitou úlohu mohou sehrát národní podpůrné banky při obnově investic v Evropě svou účastí na investicích z fondu EFSI. Obsahuje jasné, praktické pokyny, jak zřizovat nové národní podpůrné banky, jak vykazovat investice s podílem podpůrných bank ve statistikách o schodku veřejných financí a o státním dluhu v rámci Paktu o stabilitě a růstu a jak na ně pohlížet z hlediska státní podpory projektů na úrovni členských států. Zabývá se způsobem, jak národní podpůrné banky z více členských států mohou spojit své síly s Evropskou investiční bankou při zřizování investičních platforem. Jedná se o zásadní pomoc, jež umožní podnikům v celé Evropě získat přístup k financování prostřednictvím EFSI. Tento fond je totiž základním kamenem investičního plánu ve výši 315 miliard eur.

Komise dnes rozhodla i o dalších aspektech:

  • Společně s Evropskou investiční bankou (EIB) jmenovala čtyři členy řídícího výboru EFSI: Ambroise Fayollea místopředsedu EIB odpovědného za inovace, Maartena Verweye z odboru podpory strukturálních reforem Generálního sekretariátu Evropské komise, Gerassimose Thomase z GŘ pro energetiku Evropské komise, Irmfrieda Schwimanna z GŘ pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Náhradníky za Komisi jsou: Benjamin Angel z GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti, Nicholas Martyn z GŘ pro regionální politiku, Robert-Jan Smits z GŘ pro výzkum a inovace.
  • Dokončila podmínky nutné k zahájení činnosti Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH). EIAH podpoří rozvoj a financování investičních projektů v EU. Bude jednotným kontaktním místem, kde lze získat pokyny a poradenství, umožní výměnu zkušeností a znalostí a koordinaci stávající technické pomoci.
  • Rozhodla o řízení a základních aspektech Evropského portálu investičních projektů. Bude to veřejně dostupný a zabezpečený internetový portál. Na něm budou moct představit své záměry potenciálním investorům předkladatelé projektů z EU, kteří budou mít zájem o externí financování.
  • Rozhodla o aktu v přenesené pravomoci o srovnávacím přehledu ukazatelů, které bude používat nezávislý investiční výbor při rozhodování o tom, zda návrh projektu splňuje kritéria nutná ke získání záruky EU (z fondu EFSI).

 

Souvislosti

V důsledku hospodářské krize v celé Evropě prudce klesly investice. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a k nastartování hospodářské obnovy je nezbytné společné, koordinované úsilí na evropské úrovni. Komise naplánovala přístup založený na třech pilířích: strukturální reformy k nastartování růstu v Evropě, fiskální odpovědnost k ozdravení veřejných financí a k upevnění finanční stability, investice k nastartování růstu a jeho dlouhodobému udržení. Jádrem této strategie je investiční plán pro Evropu.

Normotvůrci EU dosáhli politické dohody o nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI) 28. května 2015, tedy pouhé čtyři a půl měsíce poté, co Komise přijala 13. ledna návrh legislativy. Členské státy návrh jednomyslně schválily 10. března a Evropský parlament nařízení odhlasoval na svém plenárním zasedání dne 24. června. Fond EFSI tak bude funkční nejpozději počátkem podzimu, jak bylo plánováno.

Německo v únoru oznámilo, že do investičního plánu přispěje 8 miliardami eur prostřednictvím banky KfW. Svůj příspěvek ve výši 1,5 miliardy eur prostřednictvím Instituto de Crédito Oficial (ICO) oznámilo v únoru i Španělsko. V březnu přišly se svým závazkem prostřednictvím Caisse des Dépôts (CDC) a Bpifrance (BPI) Francie a prostřednictvím Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Itálie . Každá z nich přispěje částkou 8 miliard eur. V dubnu oznámilo Lucembursko , že prostřednictvím Société nationale de crédit et d'Investissement (SNCI) přispěje částkou 80 milionů eur, a Polsko, že prostřednictvím banky Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) přispěje částkou 8 miliard EUR. V červnu přišly se svými příspěvky Slovensko, a to prostřednictvím svých podpůrných bank Slovenský Investičný Holding a Slovenská Záručná a Rozvojová Banka (celkem 400 milionů eur), a Bulharsko. To oznámilo příspěvek ve výši 100 milionů eur prostřednictvím bulharské rozvojové banky. Svůj příspěvek ve výši 6 miliard liber (cca 8,5 miliardy eur) na projekty, které využívají financování ze strany EFSI, oznámilo 16. července Spojené království.

Další informace o investičním plánu pro Evropu:

Investiční plán – otázky a odpovědi

Internetové stránky investičního plánu pro Evropu

Nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI)

LinkedIn

Twitter

 

IP/15/5420

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar