Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

План за инвестиции за Европа: Европейският фонд за стратегически инвестиции е готов да започне работа през есента

Брюксел, 22 Юли 2015


Днес Европейската комисия прие последните мерки, необходими, за да се даде тласък на инвестициите в реалната икономика. Пакетът от мерки, договорени днес, ще гарантира, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще започне да функционира в началото на есента на 2015 г. в съответствие с амбициозния график на председателя Жан-Клод Юнкер за изпълнение на Плана за инвестиции за Европа.

Комисията публикува Съобщение относно ролята на националните насърчителни банки (ННБ) в подкрепа на Плана за инвестиции за Европа. Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Националните насърчителни банки ще играят много важна роля за успешното изпълнение на Плана за инвестиции.Вече девет държави членки обявиха приноса си към Плана за инвестиции чрез своите насърчителни банки, които разполагат с безценен експертен опит и познания за местните условия.Европейската инвестиционна банка вече работи в тясно сътрудничество с тези ННБ и се надявам, че много други ще бъдат вдъхновени да увеличат усилията си“.

Комисар Пиер Московиси, отговарящ за икономическите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Взаимодействието между европейските и националните инструменти ще е от съществено значение за бързото преодоляване на недостига на инвестиции, с който се сблъскват нашите икономики. За да се случи това, ние сме убедени, че добре структурирана мрежа от национални насърчителни банки може да играе ключова роля и да допълва Европейската инвестиционна банка“.

В съобщението се обяснява важната роля, която ННБ могат да играят за възобновяване на инвестициите в Европа чрез участие в инвестициите по линия на ЕФСИ. То дава ясни и практически насоки за създаването на нова ННБ, за статистическото третиране на инвестициите, съфинансирани от ННБ, по отношение на бюджетния дефицит и държавния дълг в рамките на Пакта за стабилност и растеж, за третирането на съфинансирането на национални проекти по отношение на правилата на ЕС за държавната помощ и за начините, по които ННБ от различни страни членки могат да обединяват усилията си и да работят с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за създаване на инвестиционни платформи. Тези важни насоки ще помогнат на предприятията в цяла Европа да получат достъп до финансиране чрез ЕФСИ, основния елемент на плана за инвестиции на стойност 315 млрд. евро.

Сред другите решения, взети от колегиума на членовете на Комисията днес, са:

  • Споразумение между Комисията и ЕИБ за работните методи, както е предвидено в Регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции. По-рано днес в Брюксел председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, заместник-председателят Юрки Катайнен и председателят на ЕИБ Вернер Хойер подписаха споразумението за ЕФСИ.
  • Назначаване, заедно с ЕИБ, на четиримата членове на управителния съвет на ЕФСИ: Амброаз Файол, заместник-председател на ЕИБ, отговарящ за иновациите; Мартен Вервей, Служба за подкрепа на структурните реформи в Генералния секретариат на Европейската комисия; Герасимос Томас, ГД „Енергетика“ на Европейската комисия; Ирмфрид Швиман, ГД „Конкуренция“ на Европейската комисия. Заместник-членовете от Комисията са Бенжамен Анжел, ГД „Икономически и финансови въпроси“; Никълъс Мартин, ГД „Регионална политика“; Роберт-Ян Смитс, ГД „Научни изследвания и иновации“.
  • Окончателни договорености за създаването на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ). ЕКЦИВ ще подпомага развитието и финансирането на инвестиционни проекти в ЕС, като изпълнява функцията на единно звено за насоки и съвети, предлага платформа за обмен на ноу-хау и координира съществуващата техническа помощ.
  • Решение относно управлението и основните елементи на Европейския портал за инвестиционни проекти (ЕПИП). ЕПИП ще бъде публично достъпен, защитен уеб портал, където установени в ЕС организатори на проекти, които търсят външно финансиране, ще имат възможност да представят своите проекти пред потенциални инвеститори.
  • Делегиран акт за набор от показатели, които независимият инвестиционен комитет ще използва, когато решава дали предложение за проект отговаря на критериите за получаване на подкрепа по гаранцията на ЕС (ЕФСИ).

 

Контекст

Икономическата криза доведе до рязък спад на инвестициите в цяла Европа. Това налага необходимостта от общи и координирани усилия на европейско равнище за обръщане на тенденцията и за напредък по пътя към икономическото възстановяване на Европа. Комисията определи подход, опиращ се на три стълба: структурни реформи, за да поеме Европа по нов път на растеж, фискална отговорност за възстановяване на устойчивостта на публичните финанси и за затвърждаване на финансовата стабилност и инвестиции, за да се даде тласък на траен растеж. Планът за инвестиции за Европа е в основата на тази стратегия.

На 28 май 2015 г. — само четири месеца и половина след като на 13 януари Комисията прие законодателното предложение, законодателите на ЕС постигнаха политическо споразумение по Регламента относно Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Държавите членки го одобриха единодушно на 10 март, а Европейският парламент гласува Регламента на пленарна сесия на 24 юни, давайки възможност ЕФСИ да започне да функционира в началото на есента съгласно първоначалния план.

През февруари Германия обяви, че ще отпусне 8 млрд. евро за Плана за инвестиции чрез KfW. Също през февруари Испания обяви своя принос от 1,5 млрд. евро чрез Instituto de Crédito Oficial (ICO). През март Франция се ангажира с 8 млрд. евро чрез Caisse des Dépôts (CDC) и Bpifrance (BPI), а Италия — с 8 млрд. евро чрез Cassa Depositi e Prestiti (CDP). През април Люксембург обяви, че ще отпусне 80 млн. евро чрез Société Nationale de Crédit et d’investissement (SNCI), а Полша — че ще допринесе с 8 млрд. евро чрез Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). През юни Словакия обяви, че ще отпусне 400 млн. евро чрез своите национални насърчителни банки Slovenský Investičný Holding и Slovenská Záručná a Rozvojová Banka, а България — 100 млн. евро чрез Българската банка за развитие. На 16 юли Обединеното кралство обяви, че ще допринесе с 6 млрд. британски лири (около 8.5 млрд. евро) за финансирането на проекти, получаващи подкрепа от ЕФСИ.

За повече информация относно Плана за инвестиции за Европа:

Въпроси и отговори за Плана за инвестиции

Уебсайт за Плана за инвестиции за Европа

Регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

LinkedIn

Twitter

IP/15/5420

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar