Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ocuparea forței de muncă: sprijin FEG pentru aproape 30 000 de lucrători în 2013 și 2014

Bruxelles, 22 iulie 2015

În perioada 2013-2014, Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a ajutat în total 27 610 lucrători, concediați ca urmare a crizei economice și a efectelor globalizării, să găsească noi oportunități de locuri de muncă. Un raport adoptat astăzi arată că, în această perioadă, FEG a pus la dispoziție peste 114,4 milioane EUR pentru a veni în sprijinul lucrătorilor din 13 state membre (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Polonia, România și Spania) în tranziția lor către noi oportunități de locuri de muncă. Finanțarea FEG a fost completată cu suma de 94,1 milioane EUR provenind din resurse naționale.

 

Comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Într-o perioadă în care resursele publice sunt limitate, FEG a oferit un ajutor bine-venit lucrătorilor rămași fără loc de muncă în urma unor concedieri în masă cauzate de globalizare sau de criză. Prin acordarea unei asistențe specifice și personalizate, am sprijinit tranziția către noi locuri de muncă a unora dintre lucrătorii cei mai vulnerabili, ceea ce a condus la o rată de reangajare impresionantă: aproape 50 %.”

Raportul FEG oferă o privire de ansamblu asupra cererilor pentru măsuri de sprijin depuse în 2013-2014 și, de asemenea, cuprinde rezultatele unui număr de cazuri pentru care rapoartele finale au fost primite în perioada 2013-2014. Acesta arată că jumătate dintre lucrătorii care au participat la măsurile din cadrul FEG (7 656 din 15 245) și-au găsit noi locuri de muncă sau au început o activitate independentă. La momentul respectiv, un număr suplimentar de 667 de persoane participau la un program educațional sau de formare pentru a-și spori șansele de angajare în viitor. Statele membre au raportat că situația personală, șansele de angajare și încrederea lucrătorilor în ei înșiși s-au îmbunătățit în mod vizibil datorită asistenței și serviciilor FEG.

 

Rezultatele în ceea ce privește reintegrarea profesională sunt încurajatoare, având în vedere situația dificilă de pe piața forței de muncă din majoritatea statelor membre și ținând cont de faptul că FEG sprijină lucrători aflați în situații deosebit de dificile. Numeroase măsuri vizează concedieri în masă dintr-o anumită regiune, care adesea este deja afectată de rate ridicate ale șomajului. De asemenea, trebuie remarcat că lucrătorii sprijiniți au adesea un nivel scăzut de calificare sau prezintă alte dezavantaje din punctul de vedere al căutării unui loc de muncă.

Istoricul dosarului

O mai mare deschidere a comerțului cu restul lumii favorizează, în ansamblu, creșterea economică și ocuparea forței de muncă, dar poate, de asemenea, să cauzeze pierderea de locuri de muncă, în special în sectoarele vulnerabile și în rândul lucrătorilor cu un nivel mai scăzut de calificare. Acesta este motivul pentru care Comisia a propus crearea unui fond pentru sprijinirea persoanelor nevoite să se adapteze la consecințele globalizării. De la începutul activității în 2007, FEG a primit 136 de cereri. S-au plătit aproximativ 550 de milioane EUR pentru sprijinirea a peste 128 331 de lucrători.

FEG oferă finanțare pentru măsuri concrete care urmăresc scopul de a-i sprijini pe lucrătorii concediați să își îmbunătățească șansele de angajare și să găsească noi oportunități de locuri de muncă. Un avantaj al FEG constă în faptul că acesta poate fi utilizat pentru a finanța măsuri adaptate situației specifice în care se află fiecare lucrător vizat. Aceste măsuri au ca scop:

  • activități intensive și personalizate de asistență pentru căutarea unui loc de muncă,
  • diverse tipuri de activități de formare profesională, de perfecționare și de recalificare,
  • stimulente și alocații provizorii pe durata măsurilor active,
  • sprijin pentru înființarea de întreprinderi,
  • îndrumare pe parcursul întregului proces.

Fondul a fost menținut pentru perioada 2014-2020, ca expresie a solidarității UE, iar modul său de funcționare a fost îmbunătățit. Domeniul său de aplicare a fost lărgit, astfel încât include lucrătorii concediați ca urmare a crizei economice, precum și lucrătorii cu contract pe perioadă determinată și lucrătorii liber-profesioniști. În plus, printr-o derogare aplicabilă până la sfârșitul anului 2017, include tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), cu rezidența în regiuni eligibile pentru finanțare în cadrul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), în limita unui număr egal cu cel al lucrătorilor concediați sprijiniți.

FEG le oferă statelor membre posibilitatea de a acționa în regiunile afectate de concedieri, atât în ceea ce privește numărul de persoane sprijinite, cât și amploarea, durata și calitatea sprijinului, într-un mod mai viguros decât ar fi fost posibil fără finanțarea din FEG. Cu ajutorul fondurilor UE, statele membre pot să intervină într-un mod mai flexibil și să includă în planurile lor acțiuni foarte personalizate, ceea ce le permite să acorde mai multă atenție anumitor categorii de populație (de exemplu, persoane în vârstă de peste 50 de ani, persoane provenite din familii de migranți, persoane cu deficiențe și persoane care nu au decât o educație și competențe de bază).

Informații suplimentare

Fondul european de ajustare la globalizare - întrebări frecvente

Articol pe site-ul de internet al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă

Site-ul internet al FEG

Reportaje video:

Europa acționează pentru combaterea crizei: revitalizarea Fondului european de ajustare la globalizare:

Adaptare la o lume globalizată – Fondul european de ajustare la globalizare

Latest trade & jobs report of the Commission

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen și a grupului Social Europe pe twitter

Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii

IP/15/5412

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar