Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

EU prednjači u mobilizaciji resursa za održivi razvoj

Brisel, 13 srpanj 2015

Povjerenik EU-a za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica ovoga će tjedna sudjelovati na Trećoj međunarodnoj konferenciji o financiranju razvoja u Adis Abebi, u Etiopiji. Očekuje se da će se na konferenciji postići dogovor oko financijskih i nefinancijskih načina provedbe (tj. financijske pomoći, ulaganja, politike i ostalog) kojima će se podržati razvojni program za razdoblje nakon 2015. i ciljevi održivog razvoja. Tim će se dogovorom pripremiti teren za druga dva bitna događaja ove godine: Opću skupštinu UN-a u New Yorku u rujnu na kojoj će se odlučivati o popisu ciljeva održivog razvoja i Konferenciju stranaka Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama (COP) u Parizu u prosincu.

Uoči konferencije, visoka predstavnica / potpredsjednica Mogherini izjavila je: Ova, 2015. godina, presudna je godina za našu borbu protiv siromaštva i borbu za održivi razvoj. Moramo biti ambiciozni ako želimo ispuniti bitne ciljeve koje smo si postavili: okončati teško siromaštvo i osigurati održivu budućnost za sve. Morat ćemo osnažiti ljude, počevši sa ženama i djevojkama, boriti se protiv nejednakosti, promicati mirna društva i postići zajednički boljitak uključivim i održivim rastom. Težak je to zadatak, a postići ćemo ga jedino ako svi preuzmemo odgovornost za ostvarenje svojih ciljeva i udružimo se u snažnom globalnom partnerstvu.

Povjerenik Mimica dodao je: EU je, ukupno gledano, već sad najveći donator službene razvojne pomoći i predvodnik u osmišljavanju i upotrebi inovativnih mehanizama financiranja te se očekuje da će mobilizirati sredstva u iznosu od 100 milijardi eura mješovitim financiranjem do 2020. Osim toga, mi smo najotvorenije tržište za zemlje u razvoju. I dalje ćemo pridonositi i čak i pojačati doprinose te tako promicati održivi razvoj diljem svijeta, s posebnim naglaskom na najpotrebitije zemlje.

 

EU u Adis Abebi želi postići dogovor koji će se temeljiti na novom globalnom partnerstvu svih zemalja svijeta i u okviru kojeg će se mobilizirati sva moguća sredstva za financiranje razvojnog programa za razdoblje nakon 2015. (tzv. „načina provedbe”) u pogledu triju glavnih tema:

 

Integracije – novim globalnim partnerstvom trebalo bi se pomoći cijelom razvojnom programu za razdoblje nakon 2015. i raditi na sve tri dimenzije održivog razvoja (gospodarskoj, društvenoj i ekološkoj) na integriran način.

 

Sveobuhvatnosti – novo globalno partnerstvo treba se oslanjati na mobilizaciju i učinkovitu upotrebu svih relevantnih „načina provedbe”, bili oni financijske ili neke druge vrste, uključujući čvrste politike i poticajno okruženje za napredak gospodarstva u svim zemljama.

 

Univerzalnosti – novo globalno partnerstvo temeljit će se na doprinosu svih uključenih strana. Sve će zemlje morati poduzeti potrebne mjere u smislu političkih aktivnosti i mobilizacije resursa.

 

 

Kontekst

 

Primjeri EU-ovih doprinosa provedbi razvojnog programa za razdoblje nakon 2015.:

 

  • EU je najveći donator na svijetu, sa zajedničkim sredstvima službene razvojne pomoći u iznosu većem od 58 milijardi eura u 2014. Predan je ostvarivanju cilja UN-a da se mobilizira dio službene razvojne pomoći u visini od 0,7 % bruto nacionalnog dohotka (BND) unutar vremenskog okvira razvojnog programa za razdoblje nakon 2015. EU također radi na kolektivnom postizanju cilja od 0,15 – 0,20 % službene razvojne pomoći / BND-a za najslabije razvijene zemlje u kratkom roku, i ostvarenju 0,20 % službene razvojne pomoći / BND-a za najslabije razvijene zemlje unutar vremenskog okvira razvojnog programa za razdoblje nakon 2015,

 

  • EU će povećati sredstva za razvoj u suradnji s privatnim sektorom: procjenuje se da će se mješovitim financiranjem do 2020. mobilizirati 100 milijardi eura,

 

  • 20 % pomoći EU-a izdvojit će se za borbu protiv klimatskih promjena: oko 14 milijardi eura do 2020.,

 

  • EU je najotvorenije svjetsko tržište – najslabije razvijenim zemljama omogućuje bescarinski i beskvotni pristup, pri čemu je ukupan izvoz iz tih zemalja u EU trenutačno u iznosu većem od 35 milijardi eura godišnje. Osim toga EU je najveći davatelj pomoći za trgovinu,

 

  • Obzor 2020., okvirni program EU-a za istraživanja i inovacije (77 milijardi EUR), dostupan je istraživačima iz zemalja u razvoju,

 

  • EU će doprinijeti rješavanju problema gladi i pothranjenosti 500 milijuna ljudi do 2030. podupiranjem održive poljoprivrede i prehrane,

 

  • EU će doprinijeti rješavanju problema energetskog siromaštva 500 milijuna ljudi do 2030.,

 

  • mirna društva — EU pruža financijsku pomoć za bolje upravljanje i sigurnije ljudske živote. Više od polovice bilateralnih razvojnih sredstava EU-a i dalje će ići u nestabilne i sukobima pogođene države.

 

Program Međunarodne konferencije o financiranju razvoja (13. – 16. srpnja)

U ponedjeljak, 13. srpnja, povjerenik Mimica održat će zajedničku tiskovnu konferenciju u 13:30 (po briselskom vremenu) s Romainom Schneiderom, ministrom razvojne suradnje i humanitarnih pitanja Luksemburga, koji predstavlja Predsjedništvo EU-a. U utorak, 14. srpnja, u 9:00 (po briselskom vremenu) Mimica će održati uvodni govor na konferenciji. Održat će i niz bilateralnih sastanaka s predstavnicima vlada, međunarodnih organizacija i civilnog društva. Također će 15. srpnja sudjelovati na dva paralelna događanja koja suorganizira EU u okviru Konferencije: za međunarodnu potporu mobilizacije domaćih resursa te za privatni sektor i mješovito financiranje.

 

DODATNE INFORMACIJE:

 

Informativni članak o Trećoj međunarodnoj konferenciji o financiranju razvoja: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5311_en.htm

Brošura o ključnim doprinosima EU-a financiranju globalnog održivog razvoja nakon 2015:  http://ec.europa.eu/europeaid/financing-global-sustainable-development-after-2015-illustrations-key-eu-contributions         ili       http://ec.europa.eu/europeaid/node/100872

Infografika o doprinosima EU-a financiranju globalnog održivog razvoja nakon 2015:  http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/final_post-2015_development_infograph_0.pdf

Internetske stranice Glavne uprave Europske komisije za međunarodnu suradnju i razvoj: https://ec.europa.eu/europeaid/home_en

Internetske stranice povjerenika Nevena Mimice: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica_hr

IP/15/5353

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar