Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT EL HU SK SL BG HR

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Energie: țările din Europa Centrală și de Sud-Est își unesc forțele pentru a crea o piață integrată a gazelor naturale

10 iulie 2015

Dubrovnik


O piață conectată de energie a UE, în cadrul căreia energia circulă liber între frontierele statelor membre și în care niciun stat membru nu rămâne izolat de rețelele energetice ale UE este o condiție necesară pentru a crea o uniune energetică solidă, cu o politică privind clima care să fie orientată spre viitor. Aceasta va asigura energie sigură, durabilă și la prețuri abordabile pentru toți cetățenii și întreprinderile din UE. 15 țări din UE și din Comunitatea Energiei din regiunile din Europei Centrale și de Sud-Est au convenit să colaboreze pentru accelerarea construirii legăturilor de infrastructură de gaz care lipsesc și să abordeze aspectele tehnice și de reglementare care încă mai afectează securitatea aprovizionării și dezvoltarea în regiune a unei piețe de energie complet integrate și competitive.

Memorandumul de înțelegere de lansare oficială a acestei inițiative a fost semnat astăzi, la Dubrovnik. El va deschide calea către mai buna integrare a piețelor de energie ale UE și ale Comunității Energiei. Prin crearea unui cadru stabil de reglementare și de piață, acordul va contribui la îmbunătățirea climatului de investiții în țările și teritoriile implicate din UE și din Comunitatea Energiei.

Vicepreședintele Comisiei Europene pentru uniune energetică, Maroš Šefčovič, a declarat: „Această regiune este foarte importantă pentru Europa, în special din punctul de vedere al securității aprovizionării cu energie. Îmbunătățirea infrastructurii prin intermediul unor proiecte realiste și fezabile este crucială pentru diversificarea resurselor energetice și pentru consolidarea rezistenței regiunii la șocurile care afectează aprovizionarea cu energie. Cooperarea între țările din regiune este esențială în această privință. Eu însumi și întreaga Comisie sprijinim acest proces, în special în cadrul Strategiei Uniunii Energetice Europene.”

În legătură cu acest subiect, Miguel Arias Cañete, comisar pentru politici climatice și energie, a declarat: „Cooperarea regională este piatra de temelie a activității noastre în direcția realizării unei integrări mai strânse a piețelor de energie. Prin urmare, cooperarea eficientă dintre țările din Europa Centrală și de Sud-Est este esențială pentru a garanta securitatea aprovizionării cu energie și prețuri accesibile pentru consumatorii din regiune. În timp ce fiecare țară trebuie să facă față propriilor probleme specifice în materie de energie, abordarea acestora împreună poate oferi soluții mai ieftine și mai eficiente.”

 

Activitatea comună în cadrul inițiativei Comisiei Europene pentru conectarea rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC) va pune accentul nu numai pe construirea de noi conducte de gaze, ci și pe utilizarea optimă a infrastructurii existente, de exemplu prin permiterea fluxului invers. Planul de acțiune anexat la memorandum identifică o serie de proiecte de infrastructură, cum ar fi gazoductul transadriatic (TAP), terminalul GNL și sistemul de evacuare din Croația, consolidarea sistemului în Bulgaria și România, interconexiunile între Grecia și Bulgaria și între Serbia și Bulgaria ca fiind priorități de vârf (a se vedea lista completă a proiectelor). Acestea vor contribui la diversificarea surselor de aprovizionare; în final, fiecare stat membru din regiune ar trebui să aibă acces la cel puțin trei surse diferite de gaze. Aceste proiecte prioritare vor fi monitorizate îndeaproape pentru a asigura implementarea lor rapidă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. De asemenea, este important ca normele UE care favorizează concurența loială între toți actorii de pe piață să fie integral implementate în regiune.

 

În general, proiectele de infrastructură ar trebui să fie finanțate de către participanții la piață, dar în cazul în care este necesar pentru a asigura finalizarea la timp a acestor proiecte, țările CESEC vor lua în calcul implicarea Băncii Europene de Investiții (BEI) și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Inițiatorii proiectelor sunt, de asemenea, încurajați în special să utilizeze oportunitățile oferite de noul Fond european pentru investiții strategice (FEIS).

Memorandumul de înțelegere și planul său de acțiune au fost semnate de vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, de comisarul UE Miguel Arias Cañete și de către miniștrii energiei și reprezentanții acestora din Austria, Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, Italia, România, Slovacia, Slovenia, Albania, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia și Ucraina (Bosnia și Herțegovina și Republica Moldova vor semna într-un stadiu ulterior).Semnarea a avut loc în contextul Grupului CESEC la nivel înalt, înființat în februarie 2015 cu scopul de a stimula diversificarea surselor de gaze naturale și integrarea pieței în regiune.

 

Context

Implementarea în timp util a proiectelor de infrastructură este deosebit de importantă, având în vedere situația vulnerabilă din Europa Centrală și de Sud-Est, astfel cum s-a demonstrat foarte recent prin Strategia europeană pentru securitate energetică și prin testele de rezistență, realizate în 2014.

Majoritatea țărilor din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est nu au acces la surse diversificate de aprovizionare cu gaze naturale. Acest lucru se datorează în principal absenței infrastructurilor care să permită racordarea la surse alternative de gaze naturale sau contractelor de furnizare pe termen lung cu un singur furnizor. Alte probleme sunt lipsa concurenței pe piețele energetice din regiune și utilizarea ineficientă a interconexiunilor.

Puteți citi memorandumul de înțelegere și planul de acțiune cu lista de proiecte pe site-ul web al DG Energie: https://ec.europa.eu/energy/en/news/central-eastern-and-south-eastern-european-countries-join-forces-create-integrated-gas-market

Pentru mai multe informații cu privire la prima reuniune a Grupului la nivel înalt pentru conectarea rețelelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC) de la Sofia, a se vedea declarația din 9 februarie 2015:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-4281_en.htm

Mai multe informații pe site-ul DG Energie:
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure

IP/15/5343

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar