Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Lidstaten geven groen licht aan het Commissieplan om een recordbedrag van 13,1 miljard euro te investeren in vervoer

Brussel, 10 juli 2015

Het plan van de Commissie om een recordbedrag van 13,1 miljard euro te investeren in vervoersprojecten is vandaag opnieuw een stap dichterbij gekomen. De lidstaten hebben de lijst goedgekeurd met projecten die via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) worden gesubsidieerd. Het Coördinatiecomité van de CEF, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 28 lidstaten, heeft vandaag een positief advies gegeven over het voorstel dat de Commissie op 29 juni had ingediend. Samen met het door de Commissie in november 2014 voorgestelde investeringsplan van 315 miljard euro vormt de CEF een van de hefbomen om een topprioriteit van de Commissie te verwezenlijken: het aanwakkeren van de investeringen in Europa en het creëren van een gunstig klimaat voor groei en werkgelegenheid.

 

EU-commissaris voor vervoer, Violeta Bulc: "Ik ben verheugd dat ons voorstel, na de constructieve besprekingen in het Coördinatiecomité van de CEF, is goedgekeurd door de lidstaten. Nooit eerder heeft de EU voor de vervoerssector een investeringsplan van deze omvang op tafel gelegd. De 276 geselecteerde projecten zullen bijdragen tot het creëren van nieuwe banen en de groei en concurrentiekracht van Europa versterken. Positief is ook de aandacht voor horizontale prioriteiten, zoals de digitalisering van vervoer en de uitrol van alternatieve brandstoffen."

In antwoord op de CEF-oproep van 2014 werden meer dan 700 projectvoorstellen ingediend en werd in totaal ruim 36 miljard euro aan subsidies aangevraagd. Met een beschikbaar budget van slechts 13,1 miljard euro heeft de Commissie gekozen voor de projecten met de grootste toegevoegde waarde voor Europa. De keuze is gemaakt op basis van vooraf bepaalde criteria: relevantie, maturiteit, impact en kwaliteit.

Overeenkomstig haar verbintenis tot transparantie heeft de Commissie, samen met het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) een brochure gepubliceerd met algemene informatie over de CEF en over de concrete projecten die zijn beoordeeld.

 

Volgende stappen: vóór eind juli 2015 zal de Commissie het financieringsbesluit formeel vaststellen. Daarna worden de individuele overeenkomsten opgesteld door het INEA en ondertekend met de begunstigden. In het laatste kwartaal van 2015 worden de eerste subsidies toegekend.

Het INEA en de Commissie zullen toezien op de correcte uitvoering van de projecten.

Achtergrond

In het kader van de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) wordt uit de EU-begroting voor de periode 2014-2020 een bedrag van 24,05 miljard euro uitgetrokken voor de subsidiëring van TEN-T-projecten in de lidstaten. 11,305 miljard euro daarvan is bestemd voor lidstaten die in aanmerking komen voor steun uit het Cohesiefonds. In de jaar- en meerjarenprogramma's worden de prioriteiten bepaald en is vastgesteld welk budget er in een bepaald jaar voor elke prioriteit beschikbaar is. 2014 is het eerste programmajaar voor de CEF.

De CEF reikt verder dan vervoer en zal de hele economie ten goede komen. Dankzij de ontwikkeling van het trans-Europese vervoersnetwerk kunnen tot 10 miljoen banen worden gecreëerd en kan het Europees bbp tegen 2030 met 1,8 % stijgen.

 

Nadere informatie:

Brochure over vervoersprojecten die zijn geselecteerd op basis van de CEF-oproepen 2014

Fraunhofer Study on the cost of non-completion of the TEN-T

IP/15/5336

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar