Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A tagállamok jóváhagyták a Bizottság rekord nagyságú, 13,1 milliárd eurós közlekedési beruházási tervét

Brüsszel, 10 július 2015

A Bizottság rekord nagyságú, a közlekedési ágazatot támogató 13,1 milliárd eurós beruházási terve közelebb került a megvalósításhoz azt követően, hogy a tagállamok jóváhagyták az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility - CEF) keretében finanszírozandó projektek jegyzékét. A CEF koordinációs bizottsága mai ülésén – amelyen mind a 28 tagállam képviseltette magát – a Bizottság június 29-én benyújtott javaslatának támogatása mellett foglalt állást. A Bizottság által 2014 novemberében bemutatott 315 milliárd eurós beruházási tervvel együtt a CEF a Bizottság egyik fő célkitűzését valósítja meg: meg kívánja oldani a beruházások hiányának problémáját Európában, ezáltal biztosítva kedvező feltételeket a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez.

 

Violeta Bulc, közlekedéspolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Nagy örömömre szolgál, hogy a CEF koordinációs bizottságában folytatott konstruktív megbeszéléseket követően a tagállamok jóváhagyták az EU eddigi legnagyobb közlekedési beruházási tervét. 276 projekt került kiválasztásra, amelyeknek munkahelyteremtő hatása lesz, valamint serkenteni fogják a növekedést és a versenyképességet Európában. Az is nagy örömmel tölt el, hogy több projekt olyan horizontális prioritások végrehajtására irányul, mint például a közlekedés digitalizálása vagy az alternatív üzemanyagok piaci elterjesztése.”

A CEF 2014. évi pályázati felhívására több mint 700 projektterv érkezett, amelyek összesen 36 milliárd euró összegben igényeltek támogatást. Mivel a rendelkezésre álló összeg 13,1 milliárd euró volt, a Bizottság olyan projekteket részesített előnyben, amelyek a legnagyobb európai hozzáadott értéket képviselik. A kiválasztási folyamat során az értékelés az alábbi, előre meghatározott odaítélési kritériumok szerint történt: relevancia, futamidő, hatás és minőség.

Az átláthatóság iránti elkötelezettségével összhangban a Bizottság az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökségével (INEA) együtt a mai napon egy általános információkat tartalmazó tanulmányt adott ki a CEF-ről és az értékelt projektekről.

 

A következő lépések: A Bizottság 2015. július végéig hivatalos döntést hoz a támogatásról. Ezt követően az egyéni támogatási megállapodásokat az INEA készíti elő és írja alá a kedvezményezettekkel. A támogatások folyósítása 2015 utolsó negyedévében kezdődik.

Az INEA és a Bizottság nyomon fogja követni a projektek megfelelő végrehajtását.

Háttér-információk

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz az Unió 2014–2020-as költségvetéséből elkülönítésre kerülő 24,05 milliárd eurós összegben fog társfinanszírozni uniós tagállambeli TEN-T-projekteket. Ebből az összegből 11,305 milliárd euró a Kohéziós Alapból támogatható országok projektjei részére van elkülönítve. Az adott prioritások és az egyes években az egyes prioritási területekre fordítható teljes támogatási összeg éves és többéves munkaprogramokban kerül meghatározásra. 2014 volt a CEF első programozási éve.

A közlekedési ágazaton túl a CEF az európai gazdaság egészének hasznára fog válni: a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósítása 2030-ig európai szinten akár 10 millió állást teremthet, a GDP-t pedig 1,8%-kal növelheti.

 

További információ:

a 2014-es CEF közlekedési pályázati felhívás kiválasztott projektjeit bemutató kiadvány

Fraunhofer Study on the cost of non-completion of the TEN-T

IP/15/5336

Kapcsolattartás a sajtóval

Tájékoztatás a nyilvánosság számára:


Side Bar