Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ποσό ρεκόρ 13,1 δισ. ευρώ για επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών εγκρίνουν τα κράτη μέλη μετά από πρόταση της Επιτροπής

Βρυξέλλες, 10 Ιούλιος 2015

Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους ρεκόρ 13,1 δισ. ευρώ στον τομέα των μεταφορών, βρίσκεται σήμερα ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του μετά την έγκριση από τα κράτη μέλη της ΕΕ του καταλόγου των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ). Στη σημερινή της συνεδρίαση, η επιτροπή συντονισμού της ΔΣΕ, αποτελούμενη από εκπροσώπους των 28 κρατών μελών, εξέδωσε θετική γνώμη για την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουνίου. Μαζί με το Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισ. ευρώ, που είχε υποβάλει η Επιτροπή το 2014, η ΔΣΕ θα συμβάλει στην επίτευξη μιας από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Επιτροπής: τη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος στην Ευρώπη, ώστε να διαμορφωθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.

 

Η επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε τα εξής: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που μετά τις εποικοδομητικές συζητήσεις στο πλαίσιο της επιτροπής συντονισμού της ΔΣΕ, τα κράτη μέλη προσυπέγραψαν την πρότασή μας για το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο που έγινε ποτέ από την ΕΕ στον τομέα των μεταφορών. Τα 276 έργα που επελέγησαν θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Χαίρομαι επίσης για το γεγονός ότι πολλοί θα εφαρμόσουν οριζόντιες προτεραιότητες, όπως ψηφιοποίηση των μεταφορών και διοχέτευση εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά».

Οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της ΔΣΕ προσέλκυσαν πάνω από 700 έργα για συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση άνω των 36 δισ. ευρώ. Δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται μόνο σε 13,1 δισ. ευρώ, η Επιτροπή έδωσε προτεραιότητα σε έργα με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, τα έργα αξιολογήθηκαν σε σχέση με ορισμένα προκαθορισμένα κριτήρια ανάθεσης: την καταλληλότητα, τη διάρκεια, τον αντίκτυπο και την ποιότητα.

Σύμφωνα με τη δέσμευσή της υπέρ της διαφάνειας, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, από κοινού με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), ένα φυλλάδιο με γενικές πληροφορίες για τη ΔΣΕ καθώς και για τα αξιολογηθέντα έργα.

 

Επόμενα βήματα: Μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2015, η Επιτροπή θα εγκρίνει επίσημα την απόφαση χρηματοδότησης. Οι επιμέρους συμφωνίες επιχορηγήσεων των έργων θα προετοιμαστούν από τον INEA και εν συνεχεία θα υπογραφούν με τους δικαιούχους των έργων. Τα κονδύλια θα αρχίσουν να εκταμιεύονται από το τελευταίο τρίμηνο του 2015.

Ο INEA και η Επιτροπή θα παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή των έργων.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), διατίθεται ποσό ύψους 24,05 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 με σκοπό τη συγχρηματοδότηση έργων ΔΕΔ-Μ στα κράτη μέλη της ΕΕ. Από το ποσό αυτό, τα 11,305 δισ. ευρώ θα διατεθούν μόνο για έργα στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Τα ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασίας καθορίζουν τις προτεραιότητες και το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής στήριξης που προορίζεται για καθεμιά από τις προτεραιότητες αυτές για ένα συγκεκριμένο έτος. Το 2014 ήταν το πρώτο έτος προγραμματισμού στο πλαίσιο της ΔΣΕ.

Πέρα από τις μεταφορές, η ΔΣΕ θα ωφελήσει την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της. Η υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών αναμένεται να δημιουργήσει έως και 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να αυξήσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 1,8% μέχρι το 2030.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Φυλλάδιο για τα έργα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 2014 της ΔΣΕ στον τομέα των μεταφορών

Μελέτη του Ινστιτούτου Fraunhofer για το κόστος της μη ολοκλήρωσης των ΔΕΔ-Μ

IP/15/5336

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar