Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen samarbetar med europeiska konsumentmyndigheter för att bättre kunna tillvarata konsumenternas rättigheter vid biluthyrning

Bryssel, 13 juli 2015

Fem stora biluthyrningsföretag enades i dag om att göra betydande ändringar i hur de behandlar konsumenterna. Detta sker efter en gemensam tillsynsåtgärd som Europeiska kommissionen och de nationella konsumentskyddsmyndigheterna vidtagit tillsammans. Medborgarna kommer att gynnas genom tydligare försäkringsvillkor och tankningsregler, rättvisare hantering av skadestånd och ökad pristransparens. Klagomålen på biluthyrning till europeiska konsumentcentrum har ökat kraftigt de senaste två åren.

Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet välkomnade dagens avtal:

- När man reserverar en bil på nätet idag, är det enkelt att hyra den i ett land och lämna den tillbaka i ett annat. Men villkoren är ofta oklara och detta gör att konsumenterna drabbas av oförutsedda merkostnader. Fem stora biluthyrningsföretag har nu lovat att förbättra sin information och ta fram rättvisare villkor för konsumenterna. Jag välkomnar deras engagemang och det utmärkta arbete som de nationella konsumentorganisationerna har gjort för att säkerställa bättre villkor för Europas konsumenter.

Företagen har lovat att anpassa sin biluthyrningspraxis så att den bättre stämmer överens med kraven i EU:s konsumentlagstiftningen vad gäller konsumenträttigheter, otillbörliga affärsmetoder och oskäliga avtalsvillkor.

Några av de viktigaste utlovade förbättringarna är:

  • Större tydlighet vid bokning eller reservation på nätet:

-          Tydligare information om obligatoriska avgifter och frivilliga extratjänster.

-      Tydligare information om de viktigaste hyresvillkoren och kraven , bl.a. information om den deposition som dras på konsumentens kort.

  • Bättre information under själva bokningen om självriskreducering och andra försäkringsprodukter, bland annat vad de kostar, vad de inte omfattar och hur stor självrisken är.
  • Förbättrad och tydligare information om bränsleregler
  • Tydligare och rättvisare kontroll av fordonet.
  • Bättre metoder vid uttag av extra avgifter från kunder: Konsumenterna ges rimlig möjlighet att bestrida en skada innan de krävs på betalning.

Till exempel: En konsument hyr en bil och betalar 600 euro i deposition. Under hyrperioden repar någon bilen och förorsakar smärre skador (för mindre än 100 euro). När konsumenten lämnar in bilen, krävs han på hela depositionen. Biluthyraren förklarar detta med att det ingick i avtalsvillkoren. Biluthyrningsfirmorna har nu lovat att inte ta ut några otillbörliga kostnader.

Företagen tänker successivt förverkliga förslagen och de flesta av dem bör vara införda i slutet av 2015. Enligt konsumentmyndigheterna kvarstår några frågor som ytterligare behöver granskas, bland annat vad gäller:

  • Konsumenternas ansvar för fordonsskador som andra har orsakat.
  • Förmedlares och mellanhänders affärsmetoder.
  • Vilket språk som bör användas i villkoren för biluthyrning i en annan medlemsstat.
  • Den täckning erbjudna försäkringar har, och undersökning av alternativa försäkringar på marknaden.

 

Bakgrund

Beslutet om att agera kom efter en stadig ökning av konsumentklagomål på hyrbilstjänster som var bokade i ett annat land – från ca 1 050 år 2012 till över 1 750 år 2014 – enligt nätverket av europeiska konsumentcentrum. En dialog har skett mellan nationella myndigheter för samarbete om konsumentskydd (CPC), under ledning av Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (CMA), och de fem största biluthyrningsföretagen i EU: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz och Sixt. Den europeiska branschorganisationen Leaseurope, som hjälpt branschen att agera, har även accepterat att ytterligare utveckla sina praktiska riktlinjer för hela biluthyrningssektorn.

En liknande åtgärd genomfördes mot vilseledande marknadsföring av online-spel när de innehåller köp i appar (se IP/14/847) och bättre och säkrare resesajter för konsumenterna IP/14/436).

En förbättring av konsumentinformationen och konsumenternas förtroende för biluthyrarna kan bidra till en årlig tillväxt på 3–4 % inom biluthyrningssektorn under de närmaste två åren i Europa (se extern studie). År 2013 tecknades över 21 miljoner hyresavtal i EU. De fem företagen som har deltagit i dialogen står för mer än 65 % av hyresavtalen enligt branschorganisationen Leaseurope.

De fem företagen har lämnat in slutgiltiga förslag till åtgärder som sedan bedömts av de nationella myndigheterna. Europeiska kommissionen och de nationella myndigheterna har i dag meddelat sin bedömning av förslagen.

 

Läs mer

Pressmeddelande från Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (CMA)

Om tillämpningen av EU:s konsumentpolitik: tillämpning

Europeiskt konsumentcentrums årsrapport

IP/15/5334

Presskontakter

För allmänheten:


Side Bar