Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Komisija si skupaj z evropskimi organizacijami za varstvo potrošnikov prizadeva za boljše uveljavljanje pravic potrošnikov pri najemu avtomobila

Bruselj, 13 julij 2015

Kot odgovor na skupni izvršilni ukrep Evropske komisije in nacionalnih izvršilnih organov se je pet največjih podjetij, ki se ukvarjajo z oddajo vozil v najem, danes dogovorilo za obsežen pregled svojega dela s strankami. Državljani bodo tako lahko uživali prednosti jasnejših zavarovalnih polic in možnosti za polnjenje goriva, pravičnejše obravnave škode ter bolj preglednih cen. Število pritožb v zvezi z najemom avtomobilov, ki so jih v zadnjih dveh letih prejela evropska središča za varstvo potrošnikov, je močno naraslo.

Věra Jourová, evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov, je pozdravila današnji sporazum: „Danes je zelo enostavno rezervirati avtomobil prek spleta, ga najeti v eni državi in vrniti v drugi. Žal pa so pogoji najema avtomobila včasih zelo nejasni. Potrošniki morajo vse prepogosto plačevati nenačrtovane dodatne stroške. Pet največjih podjetij, ki se ukvarjajo z oddajo vozil v najem, se je sedaj zavezalo, da bodo izboljšala svoje politike obveščanja in potrošnikom zagotovila jasnejše pogoje. Pozdravljam njihovo zavezanost in odlično delo, ki so ga opravili nacionalni organi za varstvo potrošnikov pri zagotavljanju boljših pogojev za evropske potrošnike.“

Podjetja so se zavezala, da bodo bolje uskladila obstoječe prakse oddaje vozil v najem z zahtevami zakonodaje o varstvu potrošnikov, ki jih določajo pravila EU o pravicah potrošnikov, nepoštenih poslovnih praksah in nedovoljenih pogojih.

Nekatere najpomembnejše obljubljene izboljšave so:

  • boljša preglednost spletnih rezervacij:

-          jasnejše informacije o vseh obveznih stroških in neobveznih dodatkih,

-      jasnejše informacije o ključnih pogojih in zahtevah najema, vključno s pologi, ki se bremenijo na kartici potrošnika,

  • boljše informacije v fazi rezervacije o izbirnih opustitvah in zavarovalnih produktih, vključno z njihovimi cenami, izvzetji in upravičenimi dodatnimi stroški,
  • izboljšane in preglednejše politike glede goriva,
  • jasnejši in pravičnejši postopki pregleda vozila,
  • izboljšane prakse zaračunavanja dodatnih stroškov potrošniku: potrošniku mora biti dana razumna možnost, da ugovarja oceni škode, preden se mu bremeni račun.

Na primer: Potrošnica je najela vozilo in plačala 600 EUR pologa. V času najema je nekdo opraskal avto in povzročil manjšo škodo (ocenjeno na manj kot 100 EUR). Ob vrnitvi vozila je agencija zadržala celoten znesek pologa, agent pa je voznici to utemeljil z obrazložitvijo, da je tako določeno v pogodbenih pogojih. Podjetja, ki se ukvarjajo z oddajo vozil v najem, so se zavezala, da potrošnikom ne bodo zaračunavala nesorazmernih stroškov.

Agencije postopoma uvajajo predloge in večina naj bi jih bila v celoti zaključenih že do konca leta 2015. Organizacije za varstvo potrošnikov menijo, da bo nekatera odprta vprašanja treba nadalje spremljati, zlasti glede:

  • odgovornosti potrošnika za škodo, ki jo stori tretja oseba,
  • praks posrednikov,
  • jezika, v katerem bi morali biti predstavljeni pogoji najema avtomobila v drugi državi članici, ter
  • kritja, ki ga ponuja zavarovalnica v paketih za najem avtomobila, in iskanja drugih možnosti za zavarovanje, ki so na voljo na trgu.

 

Ozadje

Komisija se je odločila za ukrepanje, potem ko so evropska središča za varstvo potrošnikov poročala o strmem porastu pritožb glede storitev najema avtomobila v drugi državi, in sicer je po poročilih število pritožb naraslo s približno 1 050 primerov leta 2012 na več kot 1 750 primerov leta 2014. Vzpostavljen je bil dialog z nacionalnimi organi za sodelovanje pri varstvu potrošnikov, pod vodstvom organa za konkurenco in trge, ter petimi največjimi podjetji, ki se ukvarjajo z oddajo vozil v najem v EU: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz in Sixt. Trgovinsko združenje EU Leaseurope, ki je pomagalo pripraviti ukrep z vidika podjetij, se strinja, da bo nadalje dodelalo praktične smernice za celoten sektor oddaje vozil v najem.

Podoben ukrep se je izvedel glede zavajajočega trženja spletnih iger, kadar vsebujejo ponudbe za nakupe znotraj aplikacij (glej IP/14/847), ter za izboljšanje spoštovanja pravic potrošnikov na potovalnih spletiščih (IP/14/436).

Boljša informiranost potrošnikov in večje zaupanje v sektor oddaje avtomobilov v najem bi lahko prispevala k 3- ali 4-odstotni letni rasti sektorja najema avtomobilov v prihodnjih dveh letih v Evropi (glej zunanjo študijo). Leta 2013 je bilo v EU sklenjenih več kot 21 milijonov posameznih pogodb o najemu avtomobila. Pet podjetij, ki so udeležena v tem dialogu, je po podatkih trgovinskega združenja Leaseurope sklenilo več kot 65 % teh pogodb o najemu.

Pet podjetij je oddalo končne predloge ukrepov, ki so jih nato ocenili nacionalni organi. Evropska komisija in nacionalni organi so danes objavili svojo oceno teh predlogov ukrepov.

 

Več informacij

Sporočilo za javnost Organa Združenega kraljestva za konkurenco in trge (CMA)

Politika za varstvo potrošnikov EU – izvrševanje

Letno poročilo Evropskega središča za varstvo potrošnikov

IP/15/5334

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar