Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja Europejska współpracuje z europejskimi organami ochrony konsumentów na rzecz skuteczniejszego egzekwowania praw konsumentów w sektorze wynajmu samochodów

Bruksela, 13 lipiec 2015

Pięć dużych przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem samochodów wyraziło dzisiaj zgodę na znaczącą weryfikację sposobu traktowania konsumentów. Zawdzięczamy to wspólnym działaniom Komisji Europejskiej oraz krajowych organów egzekwowania prawa. Skorzystają na tym obywatele: polisy ubezpieczeniowe i opcje uzupełniania zbiornika będą bardziej zrozumiałe, rozpatrywanie szkód – sprawiedliwsze, a ceny – bardziej przejrzyste. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpił gwałtowny wzrost liczby skarg związanych z wynajmem samochodów, jakie napływają do Europejskich Centrów Konsumenckich.

 Dzisiejsze porozumienie z zadowoleniem przyjęła Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci: „Zarezerwowanie samochodu przez internet, wynajęcie go w jednym państwie, a zwrócenie w innym jest dzisiaj bardzo proste. Niestety warunki wynajmu samochodów są czasami zbyt ogólne lub niejasne. Konsumenci zbyt często narażani są na nieplanowane koszty dodatkowe. Pięć największych przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem samochodów zobowiązało się dzisiaj do poprawy swojej polityki informacyjnej oraz do wprowadzenia warunków, które będą sprawiedliwsze dla konsumentów. Z zadowoleniem przyjmuję ich zaangażowanie i cieszę się z pracy, jaką wykonały krajowe organy ochrony konsumentów, dążąc do zapewnienia europejskim konsumentom lepszej oferty.”

Przedsiębiorstwa obiecały lepiej dostosowywać bieżące praktyki związane z wynajmem samochodów do wymogów ustawodawstwa dotyczącego konsumentów, określonego przez unijne przepisy w zakresie praw konsumentów, nieuczciwych praktyk handlowych oraz nieuczciwych postanowień umownych.

Wśród najważniejszych ulepszeń, które obiecano, wymienić należy:

  • większą przejrzystość na etapie rezerwacji w internecie:

-          jaśniejsze informacje o wszystkich obowiązkowych opłatach oraz potencjalnych usługach dodatkowych;

-      jaśniejsze informacje o głównych warunkach najmu i wymogach związanych z najmem, w tym o depozytach na karcie konsumenta;

  • lepsze informacje na etapie rezerwacji o możliwości odstąpienia od umowy i o produktach ubezpieczeniowych, w tym o ich cenach, wyłączeniach i obowiązujących nadwyżkach;
  • lepsze i bardziej przejrzyste zasady uzupełniania paliwa;
  • jaśniejsze i sprawiedliwsze procedury inspekcji pojazdów;
  • ulepszenie praktyki pobierania dodatkowych opłat od klientów: konsumenci zyskają odpowiednią możliwość zaskarżenia każdej szkody przed dokonaniem jakichkolwiek płatności.

 Na przykład: Konsument wynajął samochód i zapłacił depozyt w wysokości 600 euro. W okresie najmu ktoś zarysował samochód, powodując jedynie niewielkie szkody (szacowane na mniej niż 100 euro). Kiedy konsument oddał samochód, obciążono go całkowitą kwotą depozytu. Przedstawiciel agencji wynajmującej wyjaśnił, że przewidują to warunki umowy. Przedsiębiorstwa zajmujące się wynajmem samochodów zobowiązały się, że nie będą obciążać konsumentów nieproporcjonalnymi kosztami.

Przedsiębiorstwa stopniowo wprowadzają w życie swoje obietnice; większość z nich powinna zostać wypełniona do końca 2015 r. Zdaniem organów ochrony konsumentów kilka nierozstrzygniętych kwestii będzie wymagało dalszego monitorowania. W szczególności dotyczy to:

  • odpowiedzialności konsumentów za szkody spowodowane przez inne osoby;
  • praktyk agentów i pośredników;
  • języka, w jakim należy formułować warunki rezerwacji samochodów w innym państwie członkowskim;
  • ochrony ubezpieczeniowej oferowanej w ramach pakietu powiązanego z wynajmem samochodu oraz poszukiwania alternatywnych ofert ubezpieczeniowych na rynku.

 
 

Kontekst

Decyzję o działaniu podjęto w następstwie stale rosnącej liczby skarg konsumentów, które dotyczą usług wynajmowania samochodów w innym państwie. Jak podaje Europejskie Centrum Konsumenckie, liczba ta wzrosła z ok. 1 050 spraw w 2012 r. do ponad 1 750 w 2014 r. Nawiązano dialog między krajowymi organami ochrony konsumentów, pod kierunkiem brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (CMA), oraz pięcioma największymi przedsiębiorstwami zajmującymi się wynajmem samochodów i prowadzącymi działalność w EU: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz oraz Sixt. Unijne stowarzyszenie branżowe, Leaseurope, które pomogło zapoczątkować działania branży, zgodziło się na dalsze rozwijanie praktycznych wytycznych dla całej branży wynajmu samochodów.

Podobne działania przeprowadzono w odniesieniu do wprowadzających w błąd praktyk marketingowych dotyczących gier online, które są wyposażone w oferty wewnątrz aplikacji (zob. IP/14/847), oraz w celu poprawy przestrzegania praw konsumenta przez portale turystyczne (IP/14/436).

Lepsze informowanie konsumentów oraz zwiększenie zaufania w sektorze wynajmu samochodów mogłyby zaowocować w ciągu najbliższych dwóch lat podniesieniem rocznej stopy wzrostu w sektorze wynajmu samochodów w Europie o 3–4 % ( zob. badanie zewnętrzne). W 2013 r. w UE zawarto ponad 21 mln indywidualnych umów najmu. Zdaniem stowarzyszenia branżowego, Leaseurope, pięć przedsiębiorstw uczestniczących w dialogu jest reprezentowanych w ponad 65 % tych umów.

Pięć wspomnianych przedsiębiorstw złożyło ostateczne propozycje działań, które zostały następnie poddane ocenie krajowych organów. Komisja Europejska i organy krajowe ogłosiły dzisiaj swoją ocenę tych propozycji działania.

 

Dalsze informacje

Komunikat prasowy Brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (CMA)

Unijna polityka konsumencka - egzekwowanie prawa

Roczne sprawozdanie Europejskiego Centrum Konsumenckiego

IP/15/5334

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar