Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie werkt samen met Europese consumenteninstanties aan betere handhaving consumentenrechten in de autoverhuursector

Brussel, 13 juli 2015

Dankzij een gemeenschappelijke actie van de Europese Commissie en nationale handhavingsinstanties hebben vijf grote autoverhuurbedrijven vandaag besloten de manier waarop zij met consumenten omgaan, aanzienlijk aan te passen. Burgers zullen gaan profiteren van duidelijker verzekeringspolissen en tankopties, een billijkere afwikkeling van schadegevallen en transparantere prijzen. Het aantal klachten over autoverhuur dat de Europese consumentencentra ontvangen, is de laatste twee jaar sterk toegenomen.

Věra Jourová, EU-commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid toonde zich verheugd over de vandaag bereikte overeenstemming: "Online een auto reserveren en deze in het ene land huren en in een ander inleveren, is vandaag de dag uiterst eenvoudig. Helaas laat de duidelijkheid van autoverhuurvoorwaarden soms te wensen over. Consumenten krijgen te vaak met onvoorziene extra kosten te maken. Vijf grote autoverhuurbedrijven hebben nu toegezegd hun informatiebeleid te zullen verbeteren en hun voorwaarden voor consumenten billijker te zullen maken. Ik ben verheugd over hun goede wil en over het uitstekende werk dat de nationale consumentenautoriteiten hebben verzet om de Europese consument tegemoet te komen."

De bedrijven hebben toegezegd de huidige praktijken op het gebied van autoverhuur beter af te stemmen op de vereisten van de consumentenwetgeving zoals die zijn neergelegd in de EU-bepalingen inzake consumentenrechten, oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke bedingen.

Tot de belangrijkste verbeteringen die zijn toegezegd, behoren:

  • meer transparantie bij het maken van een online reservering:

-      duidelijkere informatie over alle verplichte vergoedingen en optionele extra's;

-      duidelijkere informatie over de voornaamste huurvoorwaarden en -bepalingen, met inbegrip van informatie over waarborgsommen die worden geïnd via de credit- of betaalkaart van de consument;

  • betere informatie in het stadium van de reservering over de optionele verklaring van afstand en optionele verzekeringsproducten, met inbegrip van de prijzen daarvan, uitsluitingen en toepasselijke eigen risico's
  • een verbeterd en transparanter brandstofbeleid
  • duidelijkere en billijkere procedures voor voertuiginspectie
  • verbeterde praktijken inzake het in rekening brengen van aanvullende kosten: consumenten krijgen een billijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een eventuele schadeclaim alvorens een betaling wordt afgeboekt.

Bijvoorbeeld: Een consument huurde een auto en betaalde een borgsom van 600 euro. Tijdens de huurperiode maakte iemand een kras op de auto, waardoor geringe schade ontstond, van minder dan 100 euro. Toen de consument de auto weer terugbracht, werd hem het volledige bedrag van de borgsom in rekening gebracht, waarbij de verhuurder uitlegde dat dit zo in de contractuele voorwaarden was geregeld. De autoverhuurbedrijven hebben toegezegd dat de consument geen buitensporige kosten meer in rekening zullen worden gebracht.

De bedrijven geven geleidelijk uitvoering aan de voorstellen en de meeste ervan zouden eind 2015 moeten zijn gerealiseerd. Volgens de consumenteninstanties moet een aantal nog niet opgeloste kwesties verdere aandacht krijgen. Daarbij gaat het met name om:

  • de aansprakelijkheid van consumenten voor schade aan een auto die door anderen is veroorzaakt;
  • de praktijken van makelaars en tussenpersonen;
  • de taal waarin de voorwaarden moeten worden aangeboden bij het reserveren van een auto in een andere lidstaat;
  • de dekking van in autoverhuurpakketten aangeboden verzekeringen.

 

Achtergrond

Aanleiding voor het besluit maatregelen te nemen, vormde de gestage toename van het aantal klachten van consumenten over in andere landen gereserveerde huurauto's – van ongeveer 1  050 in 2012 tot meer dan 1 750 in 2014 (volgens mededelingen van Europese consumentencentra). Er werd een dialoog gestart tussen nationale samenwerkingsinstanties op het gebied van consumentenbescherming, onder aanvoering van de Britse Competition and Markets Authority (CMA), en de vijf voornaamste autoverhuurbedrijven in de EU: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz en Sixt. De Europese ondernemersorganisatie Leaseurope, die namens de sector de actie hielp opzetten, stemde er ook mee in de eigen praktische richtsnoeren ten behoeve van de gehele autoverhuurbranche verder te ontwikkelen.

Een soortgelijke actie werd uitgevoerd met betrekking tot de misleidende verkoop van onlinespelletjes die in-app-aanbiedingen bevatten (zie IP/14/847) en om de naleving van consumentenrechten op reiswebsites te verbeteren (IP/14/436).

Het verbeteren van de consumenteninformatie en het vertrouwen in de autoverhuursector zou de komende twee jaar in Europa kunnen bijdragen tot een groei van de autoverhuursector van 3 tot 4 % per jaar (zie externe studie). In 2013 werden in de EU meer dan 21 miljoen individuele huurovereenkomsten gesloten. De vijf ondernemingen die aan de dialoog deelnamen, zouden volgens de ondernemersorganisatie Leaseurope meer dan 65 % van deze overeenkomsten voor hun rekening nemen.

De vijf ondernemingen dienden eindvoorstellen voor maatregelen, die vervolgens door de nationale autoriteiten zijn beoordeeld. Vandaag hebben de Europese Commissie en de nationale autoriteiten hun beoordeling van deze voorstellen bekendgemaakt.

 

Meer informatie

Persbericht van de Britse Competition and Markets Authority (CMA)

EU Consumentenbeleid - handhaving

Jaarverslag van het Europees Consumentencentrum

IP/15/5334

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar