Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Komisija sadarbojas ar Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm, lai labāk īstenotu patērētāju tiesības automobiļu nomas nozarē

Briselē, 13 jūlijs 2015

Pateicoties Eiropas Komisijas un dalībvalstu izpildiestāžu sāktām kopīgām darbībām, šodien pieci lielākie automobiļu nomas uzņēmumi vienojās būtiski pārskatīt savu praksi attiecībā uz patērētājiem. Iedzīvotāji gūs labumu, jo tiks ieviesta lielāka skaidrība attiecībā uz apdrošināšanas polisēm un tvertnes uzpildes iespējām, godīgāk tiks risināti ar radītajiem bojājumiem saistīti jautājumi, kā arī panākta labāka cenu pārredzamība. Pēdējos divos gados krasi pieaudzis ar automobiļu nomu saistītu sūdzību skaits, kuras saņēmuši Eiropas patērētāju aizsardzības centri.

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova atzinīgi vērtē šodienas vienošanos: "Tagad ir ļoti vienkārši tiešsaistē iznomāt automobili vienā valstī un atdot atpakaļ citā. Diemžēl automobiļu nomas noteikumi un nosacījumi reizēm ir pārāk nenoteikti un neskaidri. Patērētājiem pārāk bieži tiek radītas neplānotas papildu izmaksas. Pieci lielākie automobiļu nomas uzņēmumi tagad ir apņēmušies uzlabot savu informācijas sniegšanas politiku un nodrošināt taisnīgākus noteikumus un nosacījumus patērētājiem. Es atzinīgi vērtēju viņu apņemšanos, kā arī izcilo darbu, ko veikušas valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādes, lai nodrošinātu izdevīgākus nosacījumus Eiropas patērētājiem.”

Uzņēmumi ir apņēmušies labāk saskaņot pašreizējo automobiļu nomas praksi ar patērētāju aizsardzības tiesību aktos noteiktajām prasībām, kas paredzētas ES noteikumos par patērētāju tiesībām, negodīgu komercpraksi un netaisnīgiem līguma noteikumiem.

Daži no galvenajiem apsolītajiem uzlabojumiem ir šādi.

  • Uzlabota pārredzamība, veicot rezervāciju tīmekļa vietnē:

-          skaidrāka informācija par visām obligātajām maksām un papildiespējām;

-      skaidrāka informācija par galvenajiem nomas noteikumiem un prasībām, tostarp depozītu, ko atvelk no patērētāja kartes.

  • Labāka informācija rezervācijas posmā par iespēju iegādāties atbrīvojumu no atbildības par bojājumiem un apdrošināšanu, tostarp par cenām, izņēmumiem un piemērojamajiem ierobežojumiem.
  • Labāka un pārredzamāka degvielas politika
  • Skaidrāks un taisnīgāks transportlīdzekļu pārbaudes process
  • Uzlabota prakse, iekasējot papildu maksājumus no klientiem: patērētājiem tiek dota pienācīga iespēja apstrīdēt jebkādu kaitējumu pirms jebkāda maksājuma veikšanas.

Piemēram: Klients iznomāja automobili un iemaksāja depozītu 600 eiro apmērā. Nomas laikā kāds ieskrambāja automobili, radot nelielu kaitējumu, kas nepārsniedza 100 eiro. Kad klients atdeva automobili, no viņa tika iekasēta visa depozīta summa un nomas pārstāvis paskaidroja, ka tas bija paredzēts līguma noteikumos. Automobiļu nomas uzņēmumi ir apņēmušies, ka no patērētājiem netiks iekasētas nesamērīgas izmaksas.

Uzņēmumiem pakāpeniski jāīsteno priekšlikumi, un lielākajai daļai no tiem būtu jābūt pabeigtiem līdz 2015. gada beigām. Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes ir norādījušas uz dažiem neatrisinātiem jautājumiem, ko būs jāturpina uzraudzīt, jo īpaši attiecībā uz:

  • patērētāju atbildību par automobilim radītu bojājumu atlīdzināšanu, ja tos radījuši citi cilvēki;
  • brokeru un starpnieku praksi;
  • valodu, kurā jābūt sastādītiem noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz automobiļa rezervāciju citā dalībvalstī;
  • apdrošināšanas piedāvājumiem, kas iekļauti automobiļu nomas komplektā.

 

Konteksts

Lēmums rīkoties tika pieņemts, jo pastāvīgi palielinājās patērētāju sūdzības par automobiļu nomas pakalpojumu iegādi citā valstī; saskaņā ar Eiropas patērētāju centru datiem šādu sūdzību skaits no aptuveni 1,050 lietām 2012. gadā pieaudzis līdz vairāk nekā 1,750 lietām 2014. gadā. Tika izveidots dialogs starp patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības (CPC) iestādēm, ko vada Apvienotās Karalistes Konkurences un tirgus iestāde (CMA), un pieciem lielākajiem automobiļu nomas uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas Savienībā: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz un Sixt. ES tirdzniecības asociācija Leaseurope, kas palīdzēja uzsākt šo darbību no nozares puses, arī piekrita turpināt izstrādāt praktiskās pamatnostādnes attiecībā uz visu automobiļu nomas nozari.

Līdzīga darbība tika veikta attiecībā uz maldinošu tirdzniecības praksi, kas saistīta ar tiešsaistes spēlēm, ja tās satur tiešsaistes spēļu lietotņu piedāvājumus (skatīt IP/14/847), kā arī lai uzlabotu patērētāju tiesību ievērošanu ceļojumu pakalpojumu tīmekļa vietnēs (IP/14/436).

Uzlabojot patērētāju informētību un uzticēšanos automobiļu nomas nozarei, nākamajos divos gados Eiropā automobiļu nomas nozares gada izaugsmes rādītāji varētu pieaugt par 3–4 % (skatīt ārēju pētījumu). 2013. gadā ES tika noslēgts vairāk nekā 21 miljons individuālo nomas līgumu. Saskaņā ar tirdzniecības asociācijas Leaseurope sniegto informāciju minētie pieci uzņēmumi, kas piedalījās dialogā, veido vairāk nekā 65 % no šiem nomas darījumiem.

Pieci uzņēmumi iesniedza galīgos priekšlikumus darbībai, kurus pēc tam vērtēja valsts iestādes. Šodien Eiropas Komisija un valsts iestādes ir paziņojušas savu vērtējumu par šiem darbības priekšlikumiem.

 

Sīkāka informācija

Apvienotās Karalistes Konkurences un tirgu iestādes (CMA) paziņojums presei

ES patērētāju politika – tiesību īstenoša:

Eiropas Patērētāju centra gada ziņojums

IP/15/5334

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar