Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - lehdistötiedote

Komissio ja Euroopan kuluttajaviranomaiset pyrkivät parantamaan kuluttajien oikeuksia autonvuokrauksessa

Bryssel, 13 heinäkuu 2015

Euroopan komission ja kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten yhteishanke on tuottanut tulosta, kun viisi suurta autovuokraamoa lupasi tänään tarkistaa käytäntöjään merkittävästi. Kuluttajille tämä näkyy vakuutuksia ja tankkausvaihtoehtoja koskevien sopimusehtojen ja hintamerkintöjen selkeytymisenä sekä vahinkojen oikeudenmukaisempana käsittelynä. Hankkeeseen ryhdyttiin, koska autonvuokrauksesta Euroopan kuluttajakeskuksille tehtyjen valitusten määrä on kasvanut voimakkaasti kahden viime vuoden aikana.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová iloitsee tänään saavutetusta yhteisymmärryksestä. Hänen mukaansa internet on tehnyt auton vuokraamisen toisesta maasta hyvin helpoksi, mutta epäselvien sopimusehtojen takia kuluttajille aiheutuu usein yllättäviä lisäkustannuksia. ˝Olen tyytyväinen siihen, että viisi suurta autovuokraamoa on nyt sitoutunut tarjoamaan kuluttajille selkeämpiä tietoja ja oikeudenmukaisempia ehtoja˝, hän toteaa. Komissaari kiitti lopputuloksesta kansallisten kuluttajaviranomaisten erinomaista toimintaa kuluttajien hyväksi.

Asianomaiset yritykset ovat luvanneet sovittaa vuokrauskäytäntönsä vastaamaan paremmin EU:n lainsäädäntöä kuluttajan oikeuksista, sopimattomista kaupallisista menettelyistä ja kohtuuttomista sopimusehdoista).

Merkittäviä parannuksia ovat muun muassa seuraavat:

  • verkossa vuokraamisen selkeyttäminen

-          selkeät tiedot kaikista pakollisista maksuista ja valinnaisista lisistä

-      selkeät tiedot tärkeimmistä vuokraehdoista ja vaatimuksista, ml. kuluttajan pankki- tai luottokortilta veloitettavasta takuumaksusta

  • selkeämmät tiedot varausvaiheessa valinnaisista omavastuu- ja muista vakuutuksista, ml. hinnat, sovellettavat poikkeukset ja omavastuuosuus
  • selkeämmät polttoainesäännöt
  • selkeämmät ja oikeudenmukaisemmat ajoneuvotarkastukset
  • paremmat käytännöt lisämaksujen veloittamisessa asiakkailta: kuluttajilla on mahdollisuus vahingon riitauttamiseen ennen siitä mahdollisesti lankeavan maksun suorittamista.

Esimerkki: Asiakas vuokrasi auton ja maksoi siitä 600 euron takuumaksun. Vuokra-aikana joku naarmutti autoa, mutta syntynyt vahinko oli vähäinen (arviolta alle 100 euroa). Auton palautuksen yhteydessä asiakkaalta laskutettiin koko takuusumma. Vuokraamotyöntekijän mukaan käytäntö on sopimusehtojen mukainen. Autovuokraamot ovat luvanneet, ettei asiakkailta veloiteta kohtuuttomia kustannuksia.

Asianomaiset yritykset toteuttavat lupaamansa parannukset asteittain, valtaosan todennäköisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Kuluttajaviranomaisten mukaan seuraavia kysymyksiä on vielä pohdittava:

  • kuluttajan vastuu muiden autolle aiheuttamista vahingoista
  • välittäjien käytännöt
  • sopimusehtojen kieli, kun auto vuokrataan toisessa jäsenvaltiossa
  • vuokrasopimukseen sisältyvien vakuutusten vastuukate ottaen huomioon, että vakuutusmarkkinoilla on vaihtoehtoisia tuotteita.

 

Tausta

Toimeen päätettiin ryhtyä, koska kuluttajien valitukset toisessa maassa tarjottavista autonvuokrauspalveluista lisääntyivät tasaiseen tahtiin: 1 050 valituksesta vuonna 2012 yli 1 750 valitukseen vuonna 2014 (lähde: Euroopan kuluttajakeskukset). Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen käynnisti vuoropuhelun kansallisten kuluttajansuojayhteistyöstä vastaavien viranomaisten ja viiden suurimman EU:ssa toimivan autovuokraamon (Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz ja Sixt) välillä. Hankkeessa avustanut autovuokraamoyrittäjien järjestö Leaseurope lupautui myös kehittämään alan käytännesääntöjä edelleen.

Vastaava hanke on toteutettu sovellusten kautta tehtäviä ostotarjouksia sisältävien internetpelien harhaanjohtavasta markkinoinnista (ks. IP/14/847) ja kuluttajien oikeuksien parantamiseksi matkailualan verkkosivustoilla (IP/14/436).

Kuluttajalle annettavien tietojen parantaminen ja luottamuksen lisääminen autonvuokrausalalla voisi nostaa Euroopassa autonvuokrauksen vuosikasvun 3–4 prosenttiin seuraavien kahden vuoden aikana (ks. asiantuntijaselvitys). EU:ssa tehtiin vuonna 2013 yli 21 miljoonaa autonvuokraussopimusta, joista kyseisten viiden vuokraamon osuus oli Leaseuropen mukaan yli 65 prosenttia.

Mainitut viisi autonvuokraamoa esittivät lopulliset toimintaehdotuksensa kansallisten viranomaisten arvioitavaksi. Euroopan komissio ja kansalliset viranomaiset ovat tänään julkistaneet arvionsa ehdotuksista.

 

Lisätietoja

Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomaisen lehdistötiedote

EU:n kuluttajapolitiikan täytäntöönpano

Euroopan kuluttajakeskusten verkoston vuosikertomus

IP/15/5334

Lisätietoa tiedotusvälineille

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar