Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Komisjon ja Euroopa tarbijakaitseasutused teevad koostööd, et tagada tarbijaõiguste parem kaitse autorendisektoris

Brüssel, 13 juuli 2015

Täna nõustus viis suuremat autorendiettevõtjat vaatama põhjalikult läbi oma tarbijate kohtlemise tavad. Neid ajendasid seda tegema Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide täitevasutuste ühised jõupingutused. Kodanike jaoks muutuvad selgemaks kindlustuspoliisid ja kütusepaagi täitmist käsitlevad tingimused, samuti tagatakse õiglasem kahjukäsitlemine ja hindade suurem läbipaistvus. Viimasel kahel aastal tõusis järsult Euroopa tarbijakeskustele laekunud autorendiga seotud kaebuste arv.

ELi õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová tervitas tänast kokkulepet järgmiselt: „Auto broneerimine interneti teel ning selle rentimine ühes riigis ja tagastamine teises riigis on tänapäeval väga lihtne, kuid renditingimused on mõnikord kahjuks liiga üldsõnalised või ebaselged. Tarbijatel tekib üleliia sageli ettenägematuid lisakulusid. Viis suuremat autorendiettevõtjat on nüüd lubanud parandada oma teavitamistavasid ja muuta lepingutingimused tarbijate jaoks õiglasemaks. Tervitan soojalt nende pühendumust ja hindan kõrgelt riiklike tarbijakaitseasutuste poolt Euroopa tarbijate kohtlemise parandamiseks tehtud suurepärast tööd.”

Ettevõtjad on lubanud viia praegused autorendi tavad paremini vastavusse tarbijakaitsealaste õigusaktide nõuetega, mis sisalduvad ELi eeskirjades tarbija õiguste, ebaausate kaubandustavade ja ebaõiglaste lepingutingimuste kohta.

Mõned peamised lubatud parandused on järgmised:

  • Suurem läbipaistvus veebis broneerides:

-          selgem teave kõigi kohustuslike tasude ja valikuliste lisateenuste kohta;

-      selgem teave põhiliste renditingimuste ja nõuete kohta, sealhulgas tarbija pangakaardilt broneeritavate summade kohta.

  • Broneerimise etapis antav parem teave vabatahtliku lisakindlustuse ja kindlustustoodete, sealhulgas toodete hindade, kindlustuskatte välistamise juhtude ja kindlustuse piirmäärade ületamise tingimuste kohta.
  • Parem ja läbipaistvam kütusepoliitika.
  • Selgem ja õiglasem sõidukite ülevaatuse protsess.
  • Lisatasude võtmise paremad tavad: tarbijatele antakse piisav võimalus vaidlustada mis tahes kahju, enne kui selle eest tasu nõutakse.

Näide: Tarbija rentis auto ja maksis tagatissumma 600 eurot. Rendiperioodil kriimustas keegi autokeret ja põhjustas vaid väikese kahju, mille suurus oli hinnanguliselt alla 100 euro. Autot tagastades nõuti tarbijalt sisse kogu tagatissumma ja rendiettevõtja esindaja selgitas, et nii on lepingutingimustes ette nähtud. Autorendiettevõtjad on lubanud, et tarbijatelt ei nõuta ebaproportsionaalsete kulude tasumist.

Ettevõtjad hakkavad ettepanekuid järk-järgult rakendama ja enamik neist peaks hakkama kehtima 2015. aasta lõpuks. Tarbijakaitseasutuste sõnul on edaspidi tarvis jälgida mõningaid lahendamata küsimusi, milleks on eelkõige:

  • tarbija vastutus kahju eest, mille on tekitanud teised isikud;
  • maaklerite ja vahendajate tavad;
  • keel, milles peaksid olema esitatud lepingutingimused, kui auto broneeritakse teises liikmesriigis;
  • autorendipaketis sisalduv kindlustuskate ja turul leiduvad alternatiivsed kindlustuspakkumised.

 

Taustteave

Otsus tegutseda tehti siis, kui tarbijate kaebused teises riigis broneeritud autorenditeenuste kohta hakkasid üha sagenema ja nende arv suurenes Euroopa tarbijakeskuste andmetel umbes 1 050-st 2012. aastal enam kui 1 750-ni 2014. aastal. Tarbijakaitsealase koostöö võrgustikku kuuluvad riiklikud asutused alustasid dialoogi, mida juhtis Ühendkuningriigi konkurentsi- ja turuamet (Competition and Markets Authority – CMA) ning milles osalesid ka ELis tegutsevad viis suuremat autorendiettevõtjat: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz ja Sixt. Euroopa liisingfirmade ühendusi liitev organisatsioon Leaseurope, kes aitas olukorda parandada ettevõtjate poole pealt, nõustus edasi arendama oma praktilisi suuniseid kogu autorendisektori jaoks.

Sarnane meede on varem võetud selleks, et vältida eksitavat reklaam internetimängude kohta, kui mobiilirakendus sisaldab ostupakkumisi (vt IP/14/847), ning selleks, et viia reisiteemalised veebisaidid vastavusse tarbijate õigustega (IP/14/436).

Tarbijate parem teavitamine ja tarbijate usalduse suurendamine autorendisektori vastu võib aidata suurendada Euroopa autorendisektori aastast kasvumäära järgmise kahe aasta jooksul 3%-lt 4%-le (vt välisuuring). 2013. aastal sõlmiti ELis enam kui 21 miljonit eraisiku autorendilepingut. Leaseurope'i andmetel sõlmiti 65% neist lepingutest viie dialoogis osaleva autorendiettevõtjaga.

Need viis ettevõtjat esitasid lõplikud ettepanekud, ning liikmesriikide asutused hindasid neid seejärel. Täna tegid Euroopa Komisjon ja riiklikud ametiasutused teatavaks oma hinnangu nende ettepanekute kohta.

 

Lisateave

Ühendkuningriigi konkurentsi- ja turuameti pressiteade

ELi tarbijapoliitika – tarbijaõiguste parem kaitse

Euroopa tarbijakeskuse aastaaruanne

IP/15/5334

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar