Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen samarbejder med myndigheder i EU om at håndhæve forbrugernes rettigheder ved billeje

Bruxelles, 13 juli 2015

I dag har fem store biludlejningsselskaber sagt ja til at ændre den måde, de behandler forbrugerne på væsentligt, takket være en fælles indsats af Kommissionen og de nationale håndhævelsesmyndigheder. Borgerne vil få mere klarhed om valgmuligheder for forsikringspolicer og genoptankning, mere rimelig behandling af skader og mere gennemskuelige priser. Antallet af klager over biludlejningsselskaber til De Europæiske Forbrugercentre er steget kraftigt i de sidste to år.

Věra Jourová, EU-kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem kønnene, glædede sig over dagens aftale: "I dag er det meget let at bestille en bil på nettet, leje den i et andet land og aflevere den i et andet. Uheldigvis er vilkårene for billeje undertiden for vagt formuleret eller mangler klarhed. Forbrugerne får alt for ofte uventede ekstraudgifter. Fem store biludlejningsfirmaer har nu lovet at forbedre deres informationspolitik og gøre deres vilkår mere rimelige for forbrugerne. Jeg glæder mig over deres tilsagn og det fremragende arbejde, de nationale forbrugermyndigheder har gjort for at sikre de europæiske forbrugere bedre forhold."

Selskaberne har afgivet tilsagn om i højere grad at lade deres praksis for biludlejning følge kravene i forbrugerlovgivningen, som fremgår af EU-reglerne om forbrugerrettigheder, urimelig handelspraksis og urimelige vilkår.

Nogle af de vigtigste tilsagn om forbedringer:

  • Større gennemsigtighed ved bestilling på nettet:

-      Klarere oplysninger om alle obligatoriske gebyrer og tilvalg.

-      Klarere oplysninger om basale lejevilkår, herunder depositum hævet på forbrugerens kort.

  • Bedre oplysninger ved bestillingen om forskellige valgfrie forsikringsydelser, herunder pris, undtagelser og gældende selvrisiko.
  • Bedre og mere gennemsigtig brændstofpolitik.
  • Klarere og mere rimelig kontrol af bilen.
  • Bedre praksis for afkrævning af ekstragebyrer: forbrugerne skal have en rimelig mulighed for at anfægte enhver skade, inden der afkræves betaling.

Eksempel: En forbruger lejede en bil og betalte 600 euro i depositum. Under lejemålet fik bilen en ridse, men skaden var ubetydelig (anslået til under 100 euro). Da kunden afleverede bilen, blev han afkrævet hele depositum. Udlejningsagenten forklarede, at det stod i kontraktvilkårene. Biludlejningsselskaberne har afgivet tilsagn om, at forbrugerne ikke vil blive pålagt uforholdsmæssige omkostninger.

Selskaberne gennemfører gradvis forslagene. De fleste skulle være på plads ved udgangen af 2015. Forbrugermyndighederne påpeger, at der stadig er spørgsmål at holde særligt øje med, især vedrørende:

  • Forbrugernes ansvar for andres skader på biler.
  • Mægleres og mellemænds praksis.
  • Hvilket sprog vilkårene skal forelægges på ved billeje i et andet EU-land.
  • Hvilken forsikringsdækning biludlejningspakker giver og alternative forsikringstilbud på markedet.

 

Baggrund

Beslutningen om at gribe ind blev truffet efter en brat stigning i antallet af forbrugerklager over billeje i andre lande – fra omkring 1 050 tilfælde i 2012 til over 1 750 i 2014 – i henhold til De Europæiske Forbrugercentre. En dialog blev indledt mellem de nationale forbrugerbeskyttelesmyndigheder under ledelse af den britiske Competition and Markets Authority (CMA) og de fem største biludlejningsselskaber i EU: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz og Sixt. Samtidig indvilgede den europæiske branchesammenslutning Leaseurope, der var med til at udarbejde initiativet for branchen, i yderligere at udvikle deres praktiske retningslinjer for hele biludlejningsektoren.

Et lignende initiativ blev gennemført over for misvisende markedsføring af onlinespil med in-app-tilbud (se IP/14/847) og for at forbedre overholdelsen af forbrugerrettighederne på rejsewebsites (IP/14/436).

Bedre forbrugeroplysning og –tillid i biludlejningssektoren kan bidrage til en årlig vækst i turismen i Europa på 3-4 % i de næste to år (se ekstern undersøgelse). I 2013 blev der indgået over 21 millioner individuelle kontrakter om billeje i EU. I henhold til branchesammenslutningen Leaseeuropa tegner de fem firmaer, der indgik i dialogen, sig for over 65 % af disse udlejninger.

De fem selskaber indgav endelige handlingsforslag, som de nationale myndigheder vurderede. I dag har Kommissionen og de nationale myndigheder bekendtgjort deres vurdering af disse handlingsforslag.

 

Læs mere

Pressemeddelelse fra den britiske Competition and Markets Authority (CMA)

EU’s forbrugerpolitik - håndhævelse

Årsberetning fra De Europæiske Forbrugercentre

IP/15/5334

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar