Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise spolupracuje s evropskými orgány na ochranu spotřebitelů s cílem posílit práva spotřebitelů v odvětví pronájmu automobilů

Brusel, 13 červenec 2015

Zásluhou společného opatření Evropské Komise a vnitrostátních donucovacích orgánů se dnes pět největších autopůjčoven rozhodlo zásadně přehodnotit způsob svého vystupování vůči spotřebitelům. Občanům to přinese přehlednější podmínky pojištění a možnosti účtování paliva, spravedlivější přístup při řešení škod a větší transparentnost cen. Během posledních dvou let došlo k dramatickému nárůstu počtu stížností, které se týkaly autopůjčoven a které obdržela evropská spotřebitelská centra.

 

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů uvítala dnešní rozhodnutí: „Dnes je velmi snadné rezervovat si automobil přes internet, pronajmout si jej v jedné zemi a vrátit v jiné. Bohužel jsou podmínky vypůjčení vozidel ne vždy příliš srozumitelné či jasné. Spotřebitelům velmi často vznikají neplánované dodatečné náklady. Pět hlavních autopůjčoven se nyní zavázalo zlepšit svoji politiku poskytování informací a zajistit spotřebitelům spravedlivější podmínky. Vítám jejich závazek a vynikající práci vnitrostátních orgánů na ochranu spotřebitele v zájmu zlepšení postavení spotřebitelů v Evropě.“

Společnosti se zavázaly, že lépe sladí stávající postupy pro pronájem automobilů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, jež jsou stanoveny v pravidlech EU týkajících se práv spotřebitelů, nekalých obchodních praktik a nepřiměřených podmínek.

Mezi hlavní zlepšení, k nimž se společnosti zavázaly, patří:

  • větší transparentnost při online rezervacích:

-          srozumitelnější informace o všech povinných poplatcích a volitelných doplňcích,

-      jasnější informace o nejdůležitějších podmínkách pronájmu a požadavcích, včetně záloh placených z karty spotřebitele,

  • lepší informace ve fázi rezervace ohledně možností jejího zrušení a produktů pojištění, včetně jejich ceny, výjimek a spoluúčasti,
  • lepší a transparentnější politika ohledně účtování paliva,
  • jasnější a spravedlivější postupy kontroly vozidel,
  • zlepšení postupů pro účtování dodatečných poplatků zákazníkům: spotřebitelům je přiznána přiměřená možnost rozporovat jakoukoli škodu před uskutečněním platby.

Příklad: Spotřebitel si pronajal auto a zaplatil 600 eur jako zálohu. Během pronájmu někdo vozidlo poškrábal a způsobil menší škodu nepřesahující podle odhadu 100 eur. Když spotřebitel vozidlo vrátil půjčovně, byla mu stržena celá výše zálohy a zaměstnanec půjčovny to zdůvodnil uplatněním smluvních podmínek. Autopůjčovny se zavázaly, že spotřebitelům nebudou účtovány žádné nepřiměřené náklady.

Tyto návrhy společnosti postupně již plní a většina z nich by měla být uskutečněna do konce roku 2015. Podle orgánů na ochranu spotřebitele je třeba nadále monitorovat některé nevyřešené otázky, zejména pokud jde o:

  • odpovědnost spotřebitelů za škody na vozidle způsobené třetí osobou,
  • postupy agentů a zprostředkovatelů,
  • jazyk, ve kterém by měly být uváděny smluvní podmínky pro rezervace automobilů v jiném členském státě,
  • vymezení pojistného krytí v rámci nabízených balíčků pro pronájmem automobilů a ostatní alternativy nabídek pojištění na trhu.

 

Souvislosti

Rozhodnutí jednat bylo přijato v důsledku stále se zvyšujícího počtu stížností spotřebitelů na služby autopůjčoven rezervované v jiné zemi – nárůst z 1 050 případů v roce 2012 na více než 1 750 v roce 2014 – jak uvádějí evropská spotřebitelská centra. Byl zřízen dialog mezi vnitrostátními orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, pod vedením Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) Spojeného království, a pěti největšími autopůjčovnami působícími v EU: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz a Sixt. Obchodní sdružení EU Leaseurope, které se podílelo na přijetí opatření ze strany daného odvětví, rovněž souhlasilo s tím, že dále rozvine praktické pokyny pro celé odvětví pronájmu automobilů.

Podobná opatření byla provedena ve vztahu ke klamavým marketingovým praktikám zaměřeným na online hry, které obsahují nabídky v aplikacích pro chytré telefony (viz IP/14/847), a s cílem zlepšit dodržování práv spotřebitelů na stránkách týkajících se cestování (viz IP/14/436).

Lepší informovanost a větší důvěra spotřebitelů, pokud jde o odvětví pronájmu automobilů, by mohly během příštích dvou let přispět k roční míře růstu tohoto odvětví v Evropě ve výši 3 až 4 % (viz externí studie). V roce 2013 bylo v EU zaznamenáno přes 21 milionů jednotlivých smluv o pronájmu automobilů. Uvedených pět společností účastnících se dialogu má podle obchodního sdružení Leaseurope představovat více než 65% podíl z celkových pronájmů.

Těchto pět společností předložilo konečné návrhy na opatření, které byly následně posouzeny vnitrostátními orgány. Evropská komise a vnitrostátní orgány dnes oznámily, jaká jsou jejich hodnocení těchto návrhů na opatření.

 

Více informací

Tisková zpráva Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy Spojeného království (CMA)

Spotřebitelská politika EU – vymáhání práva

Výroční zprávy evropského spotřebitelského centra

IP/15/5334

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar