Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за пресата

Комисията работи съвместно с европейските органи за защита на потребителите за по-доброто прилагане на правата на потребителите в сектора за автомобили под наем

Брюксел, 13 Юли 2015

Пет големи компании за отдаване на автомобили под наем се споразумяха днес да преразгледат в значителна степен отношението си към потребителите благодарение на съвместни действия по правоприлагане от страна на Европейската комисия и на националните органи за защита на потребителите. Гражданите ще се възползват от наличието на по-голяма яснота в областта на застраховането и възможностите за зареждане на гориво, от по-голяма справедливост при третиране на щетите и по-голяма прозрачност на цените. Жалбите, получени от европейските потребителски центрове в областта на отдаването на автомобили под наем, са се увеличили рязко през последните две години.

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, приветства днешното споразумение: „Резервирането на кола по интернет, получаването ѝ в една страна и връщането ѝ в друга е изключително лесно в днешно време. За съжаление условията за отдаване на коли под наем често са с прекалено обща формулировка и неясни. На потребителите твърде често им се налага да правят непредвидени допълнителни разходи. Сега пет големи компании за отдаване на автомобили под наем се ангажираха да внесат подобрения в информационните си практики и да предлагат по-справедливи условия на потребителите. Приветствам този ангажимент и отличната работа на националните органи за защита на потребителите за постигането на по-благоприятен резултат за европейските потребители.“

Компаниите са поели ангажимент да съгласуват по-добре сегашните практики за отдаване на автомобили под наем с изискванията на законодателството за защита на потребителите, определени от правилата на ЕС относно правата на потребителите, нелоялните търговски практики и неравноправните договорни клаузи.

Някои от основните подобрения, за които е поет ангажимент, включват:

  • Подобряване на прозрачността при резервиране по интернет:

-      По-ясна информация относно всички задължителни такси и незадължителни екстри;

-      По-ясна информация относно ключовите условия за отдаването под наем, включително относно депозитите, начислявани по картата на потребителя;

  • По-добра информация на етапа на резервиране относно избираемите такси, ограничаващи отговорността при щети, и незадължителните застрахователни продукти, включително техните цени, изключения и прилагани лимити
  • По-добра и по-прозрачна политика относно горивото
  • По-ясни и по-справедливи процеси за проверка на превозните средства
  • Подобрени практики за вземането на допълнителни такси от клиентите: на потребителите се дава разумна възможност да оспорят всяка щета, преди да бъде осъществено каквото и да било плащане.

Например: Потребител взема под наем автомобил и заплаща депозит в размер на 600 евро. По време на периода на ползване автомобилът е издраскан, като щетите са незначителни (по предварителни изчисления в размер под 100 евро). Когато потребителят връща автомобила, му вземат целия размер на депозита, като агентът обяснява, че това е предвидено в условията на договора. Компаниите за отдаване на автомобили под наем поеха ангажимент да не начисляват на потребителя несъразмерни такси.

Предложенията се изпълняват постепенно от компаниите, като по-голямата част от тях следва да бъдат изпълнени до края на 2015 г. Според органите за защита на потребителите някои нерешени въпроси ще изискват наблюдение и в бъдеще, по-специално по отношение на:

  • Отговорността на потребителите за щети по автомобила, причинени от други хора;
  • Практиките на брокерите и посредниците;
  • Езикът, на който следва да бъдат представени условията при резервации на автомобили в друга държава членка;
  • Какво покритие имат застраховките, предлагани в пакетите за отдаване на автомобили под наем, и търсене на алтернативни застраховки на пазара.

Контекст

Решението за действия беше взето в резултат на стабилното увеличение на жалбите от потребители на услуги за отдаване на автомобили под наем в друга страна — по данни на европейските потребителски центрове от около 1050 случая през 2012 г. до над 1750 през 2014 г. Беше установен диалог между националните органи за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, под ръководството на Органа за защита на конкуренцията на Обединеното кралство (Competition and Markets Authority), и петте най-големи компании за отдаване на автомобили под наем, извършващи дейност в ЕС: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz и Sixt. Leaseurope — търговско сдружение на ниво ЕС, което помогна за организирането на действия от страна на сектора, също се съгласи да доразработи своите практически насоки за целия сектор на дейност по отдаване под наем на автомобили.

Подобни действия бяха проведени относно заблуждаващия маркетинг на онлайн игри, когато те съдържат внедрени приложения (вж. IP/14/847), както и с цел подобряване на спазването на правата на потребителите на уебсайтове за туристически услуги (IP/14/436).

Повишаването на информираността на потребителите и на доверието в сектора за автомобили под наем би могло да допринесе за годишен ръст от 3 до 4 % в сектора за отдаване на автомобили под наем през следващите две години в Европа (вж. външно проучване). През 2013 г. са били сключени над 21 милиона отделни договора за автомобили под наем в ЕС. Според търговското сдружение Leaseurope петте компании, които участват в диалога, представляват повече от 65 % от тези договори.

Петте компании представиха окончателните предложения за действие, които бяха оценени от националните органи. Европейската комисия и националните органи обявиха днес своята оценка на тези предложения за действие.

 

За повече информация

Съобщение за печата от Органа за защита на конкуренцията на Обединеното кралство (CMA)

Политика за защита на потребителите на ЕС — правоприлагане

Годишен доклад на Европейския потребителски център

IP/15/5334

Лица за контакти с медиите

Въпроси на граждани:


Side Bar