Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Izvješće o povredama prava u 2014.: Komisija osigurava pravilnu provedbu prava EU-a

Brisel, 09 srpanj 2015

Komisija je danas donijela godišnje izvješće o načinu praćenja primjene prava Unije u 2014. Za građane i poduzeća, koji imaju koristi od pravovremene i pravilne provedbe i izvršenja prava Unije, unutarnje tržište i dalje je najveći adut Europe. U 32. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a analizira se uspješnost država članica u ključnim aspektima primjene prava Unije i ističu se glavna područja razvoja provedbene politike u 2014.

Komisija pokreće postupke radi utvrđivanja povrede ako država članica ne riješi navodno kršenje prava Unije. Komisija otvara postupke radi utvrđivanja povrede ako država članica u navedenom roku ne prijavi mjere prenošenja direktive u svoje zakonodavstvo. Postupak radi utvrđivanja povrede Komisija može pokrenuti i na temelju vlastite istrage ili pritužbi koje podnesu građani ili poduzeća ako zakonodavstvo države članice nije u skladu sa zahtjevima zakonodavstva EU-a odnosno ako nacionalna tijela pravilno ne primjenjuju pravo Unije ili ga uopće ne primjenjuju.

Broj službenih postupaka radi utvrđivanja povrede u proteklih se pet godina ukupno smanjio, što odražava učinkovitost strukturiranog dijaloga s državama članicama koji se u okviru sustava EU Pilot provodi prije pokretanja samog postupka. Odraz je to i odlučnosti Komisije da državama članicama pomogne u poboljšanju usklađivanja s pravom Unije u ranoj fazi i brzom rješavanju mogućih povreda za dobrobit građana i poduzeća.

tab1

Na grafikonu u nastavku prikazano je stanje u svakoj državi članici u pogledu zakašnjelog prenošenja, nepravilnog prenošenja i/ili nepravilne primjene prava Unije.

tab2

Na grafikonu u nastavku prikazano je stanje u svakoj državi članici u pogledu zakašnjelog prenošenja, nepravilnog prenošenja i/ili nepravilne primjene prava Unije.

tab3

Borba protiv zakašnjelog prenošenja direktiva

U okviru inicijative za bolju regulativu Komisija će se usredotočiti na osiguravanje jasnoće, primjenjivosti i izvršivosti zakonodavstva EU-a. Veća pozornost posvetit će se provedbi i izvršenju. Komisija se obvezala sprječavati zakašnjelo prenošenje direktiva u državama članicama nakon isteka dogovorenih rokova. Kašnjenjima u prenošenju prava Unije građanima i poduzećima onemogućuje se iskorištavanje prava koja iz njega proizlaze, negativno se utječe na sveukupnu pravnu sigurnost i na nepošten se način narušavaju ravnopravni uvjeti na unutarnjem tržištu.

Direktive o kapitalnim zahtjevima, pravima potrošača, prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti ili otpadu od električne i elektroničke opreme neki su od primjera zakašnjelog prenošenja u državama članicama. U usporedbi s 2013. broj postupaka radi utvrđivanja povrede zbog zakašnjelog prenošenja povećao se 2014. za 22 %.

Komisija je nastavila pružati pomoć državama članicama u provedbi prava Unije stavivši im na raspolaganje velik broj alata, primjerice planove provedbe, smjernice, sastanke stručnih skupina i posebna web-mjesta.

U slučajevima izostanka prenošenja direktive u dogovorenom roku Komisija je u potpunosti iskoristila sustav financijskih sankcija uveden Ugovorom iz Lisabona. Četiri slučaja (protiv Belgije, Irske i Finske) uputila je Sudu Europske unije te je zatražila primjenu novčanih kazni.

Komisija reagira na pritužbe građana

Građani i dionici mogu izravno prijaviti sumnju u kršenje prava EU-a uporabom internetskog obrasca za pritužbe dostupnog na portalu Europa Vaša prava.Većina pritužbi podnesenih 2014. odnosila se na zapošljavanje, unutarnje tržište i pravosuđe.

Dodatne informacije

Godišnja izvješća o provedbi prava Unije na nacionalnoj razini

Informativni listovi po državi članici

Kontekst

Komisija od 1984. na zahtjev Europskog parlamenta predstavlja godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom prethodne godine. Europski parlament zatim donosi rezoluciju o izvješću Komisije.

IP/15/5326

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar