Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Olajšanje življenja staršem: Komisija umika zastarel predlog o porodniškem dopustu in utira pot novemu pristopu

Bruselj, 01 julij 2015

Kot je predvidela v svojem delovnem programu za leto 2015, je Komisija danes pregledala napredek v zvezi z osnutkom direktive o porodniškem dopustu, ki je od leta 2008 obtičal v postopku sprejemanja zakonodaje. Komisija se je kljub svojim nenehnim in intenzivnim prizadevanjem, da bi omogočila dogovor, zaradi pomanjkanja napredka s strani sozakonodajalcev odločila, da predlog umakne. To omogoča nov pristop k uresničitvi ciljev politike, tj. izboljšanja varstva mater, boljše uskladitve poklicnega in družinskega življenja ter lajšanja udeležbe žensk na trgu dela.

Komisija je leta 2008 predlagala revizijo direktive o porodniškem dopustu, ki bi vključevala daljše obdobje dopusta in več pravic za matere, vendar sozakonodajalca nista uspela doseči dogovora in sprejeti predlaganega zakonodajnega akta. Evropski parlament je izrazil politično voljo za nadaljevanje pogajanj, preden je Komisija predstavila svoj delovni načrt za leto 2015, zato se je Komisija strinjala, da umik predloga odloži za dodatnih šest mesecev.

Komisija si je močno prizadevala, da bi odpravila zastoj, in je večkrat pozvala Svet, naj nadaljuje razpravo z Evropskim parlamentom, ki je izrazil pripravljenost za kompromis glede svojega stališča. Vendar je latvijsko predsedstvo Sveta Komisijo obvestilo, da ne vidi možnosti za dogovor, in jo spodbudilo, naj začne z umikom predloga.

Po mnenju Komisije podaljšanje trenutnega zastoja, tako da se predlog, za katerega ne obstaja nobena možnost sprejetja, pusti v obravnavi, ne pripomore k izboljšanju dejanskega vsakodnevnega življenja zaposlenih mater. Komisija upa, da bo z umikom predloga jasno odpravila sedanji zastoj in utrla pot novim pobudam, glede katerih bo mogoče doseči dogovor in ki bodo pomenile dejanske izboljšave v življenju zaposlenih staršev in skrbnikov.

Predstavila bo širšo pobudo, ki bo še naprej spodbujala cilje prejšnjega predloga in zagotavljala minimalno varstvo. Nova pobuda bo upoštevala razvoj družbe v zadnjem desetletju in uporabila najboljšo kombinacijo razpoložljivih orodij politike za čim bolj učinkovito doseganje rezultatov. V zvezi s tem bo Komisija tudi preučila širši spekter problemov, s katerimi se zaposleni straši in skrbniki soočajo v vsakodnevnem življenju, vključno z različnimi oblikami porodniškega in starševskega dopusta, usklajenostjo poklicnega in zasebnega življenja ter vlogo skrbnikov, da bi videla, kako bi bilo mogoče čim bolje prispevati z ukrepi na ravni EU.

Pred začetkom veljavnosti preklica bo Komisija predstavila svoje zamisli za nov pristop v obliki časovnega načrta za novo pobudo. Javno posvetovanje bo številnim deležnikom, zlasti socialnim partnerjem, omogočilo, da prispevajo svoja mnenja in zamisli. Nova pobuda bo del delovnega programa Komisije za leto 2016.

Ozadje

V Prilogi II k delovnemu programu za leto 2015 je Komisija določila seznam 80 predlogov v obravnavi, ki bi jih bilo treba umakniti ali spremeniti v skladu z načelom politične diskontinuitete.

Od teh 80 predlogov bi bilo treba tri predloge umakniti, če v šestih mesecih ne bi bilo mogoče doseči dogovora. Komisija je danes pregledala napredek v zvezi s temi predlogi in sprejela odločitev, da umakne osnutek direktive o porodniškem dopustu. Ta odločitev bo pravočasno uradno objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog direktive o porodniškem dopustu je Komisija predstavila leta 2008, Evropski parlament pa je svoje stališče ob prvi obravnavi objavil leta 2010. Od takrat v zvezi s tem dokumentom ni bilo nobenega napredka. Kljub številnim ministrskim in tehničnim razpravam v Svetu ni bilo pobude za začetek pogajanj s Parlamentom. To stališče je pred kratkim potrdilo latvijsko predsedstvo Svetu.

Več informacij

Delovni program Komisije za leto 2015

Predlog direktive o porodniškem dopustu

IP/15/5287

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar