Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

În sprijinul părinților: Comisia retrage propunerea blocată privind concediul de maternitate și pregătește terenul pentru o nouă abordare

Bruxelles, 01 iulie 2015

Conform prevederilor din programului său de lucru pentru 2015, Comisia a examinat astăzi progresele referitoare la proiectul de directivă privind concediul de maternitate, care este blocat în procesul legislativ încă din 2008. Ținând cont de lipsa progreselor din partea colegiuitorilor, în pofida unor eforturi intense și continue ale Comisiei de a facilita încheierea unui acord, Comisia a decis să își retragă propunerea. Se deschide astfel calea către o nouă abordare pentru a îndeplini obiectivele strategice de a îmbunătăți protecția mamelor, o mai bună reconciliere a vieții profesionale cu viața de familie și faciilitarea participării femeilor pe piața forței de muncă.

Revizuirea directivei privind concediul de maternitate, inclusiv o perioadă mai lungă de concediu și mai multe drepturi pentru mame, a fost propusă în 2008 de către Comisie, însă, colegiuitorii nu au fost în măsură să ajungă la un acord și să adopte legislația propusă. Înainte de prezentarea, de către Comisie, a programului său de lucru pentru 2015, Parlamentul European și-a exprimat voința politică de a continua negocierile, astfel încât Comisia a fost de acord cu un termen suplimentar de șase luni înainte de a-și retrage propunerea.

Comisia s-a angajat în eforturi intense pentru a ieși din acest impas și a îndemnat Consiliul în repetate rânduri să reia discuțiile cu Parlamentul European, care și-a exprimat dorința de a face concesii asupra poziției sale. Cu toate acestea, președinția letonă a Consiliului a informat Comisia cu privire la faptul că nu există nicio perspectivă pentru un acord și a încurajat Comisia să recurgă la retragerea propunerii.

Comisia consideră că prelungirea impasului actual, prin tergiversarea unei propuneri care nu are nicio șansă de a fi adoptată nu poate contribui la îmbunătățirea vieții de zi cu zi a mamelor care exercită o activitate profesională reală. Prin retragerea propunerii, Comisia dorește să facă o separare clară din impasul actual și să deschidă calea pentru noi inițiative care pot fi convenite și conduce la îmbunătățiri reale în viața mamelor și îngrijitoarelor care lucrează.

Comisia va prezenta o inițiativă mai amplă care va continua să promoveze obiectivele propunerii anterioare și va oferi un nivel minim de protecție. Noua inițiativă va ține seama de evoluțiile din societate în ultimul deceniu și utilizarea celei mai bune combinații de instrumente de politică disponibile pentru a obține rezultate cât mai eficient cu putință. În acest context, Comisia va examina, de asemenea, o gamă mai largă de probleme cu care se confruntă părinții care lucrează și îngrijitorii în viața de zi cu zi, inclusiv diferitele forme de concediu de maternitate și concediu parental, echilibrul viață profesională/viață personală și rolul îngrijitorilor, pentru a vedea modul în care acțiunea la nivelul UE poate contribui cel mai bine.

Înainte ca retragerea să devină efectivă, Comisia își va expune ideile privind o nouă abordare în forma unei foi de parcurs către o nouă inițiativă. O consultare publică va permite unei game variate de părți interesate, în special partenerilor sociali, să contribuie cu opinii și idei. Noua inițiativă va face parte din programul de lucru al Comisiei pentru 2016.


Context

În anexa II la programul său de lucru pentru 2015, Comisia a identificat o listă de 80 de propuneri în curs care urmează să fie retrase sau modificate în conformitate cu principiul discontinuității politice.

Din cele 80 de propuneri, 3 urmau să fie retrase în cazul în care nu s-ar fi putut ajunge la un acord în termen de 6 de luni. Astăzi, Comisia a examinat progresele înregistrate cu privire la aceste propuneri și a luat decizia de a retrage proiectul de directivă privind concediul de maternitate. Această decizie va fi oficializată în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Propunerea privind concediul de maternitate a fost prezentată de către Comisie în 2008, iar Parlamentul European și-a emis poziția în primă lectură în 2010. Dosarul nu a avansat de atunci. În pofida unei serii de discuții tehnice și la nivel ministerial în cadrul Consiliului, acesta nu s-a angajat în negocieri cu Parlamentul. Această poziție a fost confirmată recent de președinția letonă a Consiliului.


Pentru mai multe informații

Programul de lucru al Comisiei pentru 2015

Propunere de directivă privind concediul de maternitate

IP/15/5287

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar