Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Virzība vecāku tiesību jomā: Komisija atsauc iestrēgušo grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīvas priekšlikumu un meklē jaunu risinājumu

Briselē, 01 jūlijs 2015

Komisija, kā paredzēts tās 2015. gada darba programmā, šodien izvērtēja progresu saistībā ar Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīvas priekšlikumu, kas kopš 2008. gada ir iestrēdzis likumdošanas procesā. Tā kā likumdevēji - Padome un Eiropas Parlaments, neraugoties uz Komisijas nepārtrauktajiem un intensīvajiem centieniem panākt vienošanos, nav spējuši vienoties, Komisija ir nolēmusi atsaukt savu priekšlikumu. Tas ļaus meklēt jaunu pieeju, lai sasniegtu politikas mērķus – uzlabot mātes aizsardzību, sekmīgāk saskaņot profesionālo un ģimenes dzīvi un veicināt sieviešu dalību darba tirgū.

Komisija vēl 2008. gadā ierosināja pārskatīt Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīvu, paredzot ilgāku atvaļinājuma periodu un plašākas tiesības mātēm, bet Padome un Eiropas Parlaments nav spējuši panākt vienošanos un ierosināto priekšlikumu pieņemt. Eiropas Parlaments bija paudis politisko vēlmi turpināt sarunas, kad Komisija iesniedza 2015. gada darba programmu, tādējādi Komisija piekrita atvēlēt vēl sešus mēnešus, pirms priekšlikums tiktu atsaukts.

Komisija intensīvi centās pārtraukt radušos situāciju un vairākkārt mudināja Padomi atsākt diskusijas ar Eiropas Parlamentu, kas bija paudis vēlmi rast kompromisu par savu nostāju. Tomēr Padomes prezidentvalsts Latvija informēja Komisiju, ka iespējas panākt vienošanos ir izsmeltas, un aicināja sākt direktīvas priekšlikuma atsaukšanu.

Komisija uzskata ­ - esošā strupceļa saglabāšana, kad priekšlikums tiek atstāts nemainīgs, jo tā pieņemšana pašreizējā formā nav iespējama, nepalīdzēs uzlabot strādājošu māšu stāvokli ikdienā. Atsaucot priekšlikumu, Komisija vēlas rast izeju no esošā strupceļa un pavērt ceļu jaunām iniciatīvām, par kurām varētu vienoties un kuru rezultātā patiešām uzlabotos strādājošo vecāku dzīve un karjera.

Komisija nāks klajā ar plašāku iniciatīvu, kas arvien sekmēs minētajā priekšlikumā paustos mērķus un nodrošinās minimālo aizsardzību. Jaunajā iniciatīvā būs ņemta vērā pēdējā desmitgadē sabiedrībā vērojamā attīstība un būs piedāvāti dažādie pieejamie politikas instrumenti, kas ļaus nodrošināt pēc iespējas iedarbīgākus rezultātus. Saistībā ar šo Komisija arī skatīs visdažādākos jautājumus, ar kuriem strādājošie vecāki un aprūpētāji saskaras ikdienas dzīvē, tostarp dažādas grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma formas, privātās un darba dzīves saskaņojumu, kā arī aprūpētāju lomu, lai noskaidrotu, kā ES līmeņa rīcība varētu vislabāk uzlabot situāciju.

Pirms atsaukt minēto direktīvas priekšlikumu, idejas par jauno pieeju Komisija klāstīs ceļvedī, kas tiks publicēts saistībā ar jauno iniciatīvu. Sabiedriskā apspriešana ļaus visdažādākajām ieinteresētajām personām, tostarp sociālajiem partneriem, piedāvāt savas idejas un viedokļus. Jaunā iniciatīva būs daļa no Komisijas 2016. gada darba programmas.

Pamatinformācija

Komisija 2015. gada darba programmas II pielikumā ir norādījusi 80 priekšlikumus, kuri patlaban atrodas izskatīšanas procesā un kuri, ievērojot politiskā kursa maiņas principu, būtu jāgroza vai jāatsauc.

 

Ja sešu mēnešu laikā netiks panākta vienošanās, 3 no šiem 80 priekšlikumiem būs jāatsauc. Šodien Komisija izvērtēja panākumus attiecībā uz šiem priekšlikumiem un nolēma atsaukt Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīvas priekšlikumu. Laika gaitā par šo lēmumu tiks oficiāli paziņots Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

Komisija nāca klajā ar Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma direktīvas priekšlikumu 2008. gadā, bet 2010. gadā Eiropas Parlaments pauda savu nostāju pirmajā lasījumā. Kopš tā laika šai lietā nav bijis nekāda progresa. Neraugoties uz vairākkārtīgām ministru un tehniska rakstura diskusijām Padomē, arvien nav sāktas sarunas ar Eiropas Parlamentu. Šo nostāju nupat vēlreiz apstiprināja Padomes prezidentvalsts Latvija.

 

Sīkāka informācija

 

Komisijas 2015. gada darba programma

 

Priekšlikums direktīvai par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu

IP/15/5287

Kontakti presei:

Sabiedrībai:


Side Bar