Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Gerinti sąlygas tėvams. Komisija atsiima įstrigusį pasiūlymą dėl motinystės atostogų ir ketina parengti naujas gaires

Briuselis, 01 Liepos 2015

Kaip numatyta 2015 m. darbo programoje, šiandien Komisija apžvelgė pažangą, pasiektą rengiant direktyvos dėl motinystės atostogų projektą, kurio teisėkūros procesas įstrigęs nuo 2008 m. Nepaisant didelių Komisijos pastangų siekiant susitarimo, teisėkūros institucijos padarė menką pažangą, todėl Komisija nusprendė atsiimti pasiūlymą. Taigi, atveriamas kelias nustatyti naujas šios politikos tikslų įgyvendinimo gaires siekiant pagerinti motinų apsaugą, geriau suderinti darbo ir šeimos gyvenimą ir sudaryti palankesnes sąlygas moterims dalyvauti darbo rinkoje.

2008 m. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl motinystės atostogų peržiūros, kuriame pasiūlyta suteikti ilgesnes atostogas ir daugiau teisių moterims, tačiau teisėkūros institucijoms nepavyko pasiekti susitarimo ir priimti siūlomo teisės akto. Kadangi Europos Parlamentas išreiškė politinę valią tęsti derybas prieš Komisijai pristatant 2015 m. darbo programą, Komisija sutiko pratęsti derybų terminą dar šešiems mėnesiams, po kurio nuspręs, ar atsiimti savo pasiūlymą.

Komisija aktyviai stengėsi rasti išeitį iš šios aklavietės ir kelis kartus ragino Tarybą vėl pradėti diskusijas su Europos Parlamentu, kuris pareiškė norą siekti kompromiso dėl savo pozicijos. Tačiau ES Tarybai pirmininkaujanti Latvija pranešė Komisijai, kad galimybių pasiekti susitarimą nėra, ir paragino Komisiją atsiimti pasiūlymą.

Komisija mano, kad toliau svarstant aklavietėje atsidūrusį pasiūlymą, kurio priimti nėra jokių galimybių, nepavyks gerinti realaus kasdienio dirbančių motinų gyvenimo. Atsiimdama šį pasiūlymą Komisija nori ryžtingai nutraukti dabartinį sąstingį ir atverti kelią naujoms iniciatyvoms, dėl kurių būtų galima susitarti ir kurios lemtų realų dirbančių tėvų ir globėjų gyvenimo pagerėjimą.

Komisija pateiks platesnę iniciatyvą, kuria bus toliau remiami ankstesnio pasiūlymo tikslai ir suteikiama minimali apsauga. Nauja iniciatyva bus atsižvelgiama į praėjusio dešimtmečio visuomenės pokyčius ir bus pasitelkti geriausi turimi politikos įrankiai, kad rezultatai būtų įgyvendinti kuo veiksmingiau. Šiuo atžvilgiu Komisija, siekdama išsiaiškinti, kokiais ES lygmens veiksmais galima geriausiai prisidėti, aptars daug kitų dirbantiems tėvams ir globėjams aktualių kasdienių klausimų, pvz., įvairias motinystės ir tėvystės atostogų formas, darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimą, globėjų vaidmenį ir pan.

Prieš atsiėmimo įsigaliojimą Komisija savo mintis apie naujas gaires pateiks veiksmų plane dėl naujos iniciatyvos. Viešųjų konsultacijų metu savo požiūrį ir mintis galės išreikšti įvairūs suinteresuotieji subjektai ir visų pirma socialiniai partneriai . Naujoji iniciatyva bus pristatyta 2016 m. Komisijos darbo programoje.

Pagrindiniai faktai

2015 m. darbo programos II priede Komisija nustatė, kad yra 80 nebaigtų svarstyti pasiūlymų, kurie, laikantis politinio netęstinumo principo, turėtų būti atsiimti ar iš dalies pakeisti.

Iš minėtų 80 pasiūlymų 3 pasiūlymai turės būti atsiimti, jeigu per 6 mėnesius nebus pasiektas susitarimas. Šiandien Komisija apžvelgė dėl šių pasiūlymų padarytą pažangą ir nusprendė atsiimti direktyvos dėl motinystės atostogų projektą. Šis sprendimas netrukus bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Komisija pasiūlymą dėl motinystės atostogų pateikė 2008 m., o Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją pateikė 2010 m. Nuo to laiko dėl šio dokumento nepasistūmėta į priekį. Nors Taryboje vyko keletas ministrų ir techninių ekspertų lygio diskusijų, nebuvo imtasi jokių veiksmų pradėti derybas su Parlamentu. Tai neseniai patvirtino ES Tarybai pirmininkaujanti Latvija.

Daugiau informacijos

2015 m. Komisijos darbo programa

Pasiūlymas dėl direktyvos dėl motinystės atostogų

IP/15/5287

Žiniasklaidai

Visuomenei:


Side Bar