Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A szülők védelmében: a Bizottság visszavonja a szülési szabadságra vonatkozó javaslatát és szemléletváltást tervez

Brüsszel, 01 július 2015

Ahogy azt a 2015. évi munkaprogramjában is előirányozta, a Bizottság ma áttekintette a 2008 óta a jogalkotási folyamat útvesztőiben megrekedt, a szülési szabadság irányelvének kidolgozása terén tett előrelépéseket. Annak ellenére, hogy a Bizottság folyamatosan komoly erőfeszítéseket tett a megállapodás tető alá hozása érdekében, a társjogalkotók nem tudtak eredményeket felmutatni, ezért a Bizottság a javaslat visszavonása mellett döntött. Ezzel lehetőség nyílik egy új szemléletmód bevezetésére, amely révén megvalósítható az anyák megfelelőbb védelmére, a szakmai és családi élet összeegyeztethetőségére és a nők munkaerő-piaci jelenlétének megkönnyítésére irányuló szakpolitikai célkitűzés.

A szülési szabadságról szóló irányelv felülvizsgálatát, ezen belül is a szülési szabadság idejének meghosszabbítására és a nők jogainak kibővítésére vonatkozó javaslatot még 2008-ban nyújtotta be a Bizottság, azonban a társjogalkotók nem tudtak megállapodásra jutni, és nem fogadták el a javasolt jogszabályt. A Parlament a 2015. évi bizottsági munkaprogram előterjesztése előtt politikai szinten jelezte, hogy szándékában áll folytatni a tárgyalásokat, ezért a Bizottság beleegyezett, hogy a javaslat visszavonásával vár még hat hónapot.

A patthelyzet feloldása érdekében a Bizottság intenzív politikai és technikai szintű megbeszéléseket tartott, és több alkalommal sürgette a Tanácsot, hogy folytassa a megbeszéléseket a Parlamenttel, amely kompromisszumkészségéről tett tanúbizonyságot. A Tanács lett elnöksége azonban arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nincs kilátás a megállapodásra, és a javaslat visszavonását támogatta.

A Bizottság úgy véli, hogy nem könnyítené meg a dolgozó anyák mindennapjait és csak a patthelyzet fenntartását szolgálná azzal, ha egy olyan javaslatot hagyna az asztalon, amely elfogadására semmi esély. A javaslat visszavonásával a Bizottság túl kíván lendülni ezen a holtponton és utat kíván nyitni az olyan új kezdeményezések előtt, amelyeket a társjogalkotók is el tudnak fogadni, és ténylegesen javítják a dolgozó szülők és gondozók életét.

A Bizottság az előző javaslat célkitűzéseinek megvalósítását és az alapvető védelem biztosítását szolgáló tágabb kezdeményezést fog letenni az asztalra. Az új kezdeményezés a lehető leghatékonyabb eredmények elérése érdekében figyelembe veszi az elmúlt évtizedben végbement társadalmi változásokat, és a legoptimálisabban kívánja ötvözni a rendelkezésre álló szakpolitikai eszközöket. A Bizottság annak érdekében, hogy megállapíthassa, hogy miként lehet uniós szinten e tekintetben a legjobb eredményt elérni, kibővíti azon kérdések vizsgálatának körét, amelyekkel egy szülő a mindennapokban szembesül, beleértve a szülési és szülői szabadságot, a munka és a magánélet közti egyensúlyt és a gondozók szerepét.

Az irányelvjavaslat tényleges visszavonása előtt a Bizottság az új kezdeményezést elővetítő menetrend formájában ismerteti új megközelítését. A Bizottság nyilvános konzultációt tervez, amely során az érdekeltek széles köre – különös tekintettel a szociális partnerekre – hangot adhat véleményének és megoszthatja meglátásait. Az új kezdeményezés a Bizottság 2016-os munkaprogramjának részét képezi majd.

Háttér-információk

A Bizottság 2015-ös munkaprogramjának II. melléklete tartalmazza annak a 80 függőben lévő javaslatnak a felsorolását, amelyek a politikai folytonosság megszakításának elvével összhangban vagy módosításra vagy visszavonásra várnak.

A 80 javaslatból három visszavonásra kerül, ha hat hónapon belül nem születik róluk megállapodás. A Bizottság ma felülvizsgálta a kérdéses javaslatok terén elért előrehaladást és úgy határozott, hogy visszavonja a szülési szabadságról szóló irányelvre vonatkozó javaslatát. Ezt a határozatot hivatalosan is kihirdetik majd az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

A Bizottság 2008-ban mutatta be az irányelvre vonatkozó javaslatát, majd a Parlament 2010-ben adta ki első olvasatban elfogadott álláspontját, a folyamat azonban ezt követően megrekedt. A Tanácson belül folytatott miniszteri szintű és technikai megbeszélések ellenére nem történt lépés a Parlamenttel való tárgyalások megkezdése érdekében, ezt az álláspontot később a Tanács lett elnöksége is megerősítette.

További információk:

A Bizottság 2015-ös munkaprogramja

A szülési szabadságra vonatkozó irányelv

IP/15/5287

Kapcsolattartás a sajtóval

Tájékoztatás a nyilvánosság számára:


Side Bar