Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Obećanje roditeljima: Komisija povlači blokirani prijedlog o rodiljnom dopustu te otvara put novom pristupu

Brisel, 01 srpanj 2015

Kao što je predviđeno u njezinu programu rada za 2015., Komisija je danas revidirala napredak u pogledu nacrta Direktive o rodiljnom dopustu koja je u zakonodavnom postupku još od 2008. Budući da suzakonodavci nisu ostvarili napredak unatoč stalnim i intenzivnim naporima Komisije da olakša postizanje dogovora, Komisija je odlučila povući prijedlog. Time se otvara put novom pristupu za postizanje političkih ciljeva, a to su bolje zaštititi majke, bolje uskladiti profesionalni i obiteljski život te olakšati ženama sudjelovanje na tržištu rada.

Reviziju Direktive o rodiljnom dopustu, uključujući dulji dopust i veća prava za majke, Komisija je predložila 2008., ali suzakonodavci nisu uspjeli postići dogovor i donijeti predloženi zakonodavni akt. Prije nego što je Komisija predstavila svoj program rada za 2015., Europski parlament pokazao je političku volju za nastavak pregovora pa je Komisija pristala produljiti rok za šest mjeseci prije povlačenja prijedloga.

Komisija je intenzivno nastojala pokrenuti pregovore s mrtve točke te je nekoliko puta tražila da Vijeće ponovno otvori raspravu s Europskim parlamentom, koji je izrazio spremnost na promjenu svojeg stajališta. Međutim, latvijsko predsjedništvo Vijeća izvijestilo je Komisiju da dogovor nije izvjestan te je potaknulo Komisiju da povuče prijedlog.

Komisija smatra da se produljenjem trenutačne blokade zbog daljnjeg razmatranja prijedloga koji neće biti donesen ne poboljšava svakodnevica zaposlenih majki. Povlačenjem prijedloga Komisija želi riješiti pat-poziciju te otvoriti put za dogovor o novim inicijativama kojima se zaista može poboljšati život zaposlenih roditelja i skrbnika.

Komisija će predstaviti sveobuhvatniju inicijativu kojom će se i dalje promicati ciljevi prethodnog prijedloga te pružiti minimalna zaštita. Novom će se inicijativom uzeti u obzir društvene promjene u posljednjem desetljeću te će se upotrijebiti najbolja kombinacija dostupnih političkih alata radi što učinkovitijeg postizanja rezultata. U tom će kontekstu Komisija ispitati i širi raspon problema s kojima se zaposleni roditelji i skrbnici susreću u svakodnevnom životu, uključujući različite oblike rodiljnog i roditeljskog dopusta, ravnotežu posla i privatnog života te ulogu skrbnika, kako bi se spoznao najbolji način djelovanja na razini EU-a.

Prije nego što povlačenje stupi na snagu, Komisija će iznijeti svoje ideje za novi pristup u obliku plana za novu inicijativu. Javna rasprava omogućit će širokom spektru dionika, osobito socijalnim partnerima, da pridonesu svojim stavovima i idejama. Nova inicijativa bit će dio programa rada Komisije za 2016.

Kontekst

U Prilogu II. programu rada za 2015. Komisija je popisala 80 prijedloga u postupku koji će biti povučeni ili izmijenjeni u skladu s načelima političkog diskontinuiteta.

Od tih 80 prijedloga, tri će biti povučena ako se ne postigne dogovor u idućih šest mjeseci. Komisija je danas revidirala napredak u raspravi o tim prijedlozima te odlučila povući nacrt Direktive o rodiljnom dopustu. Odluka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije u propisanom roku.

Prijedlog o rodiljnom dopustu Komisija je predstavila 2008., a Parlament je 2010. donio stajalište u prvom čitanju. Otad nije bilo napretka. Unatoč nizu rasprava na ministarskoj razini i tehničkih rasprava u Vijeću, nisu započeli pregovori s Parlamentom. To je stajalište nedavno potvrdilo latvijsko predsjedništvo Vijeća.

Dodatne informacije

Program rada Komisije za 2015.

Prijedlog Direktive o rodiljnom dopustu

IP/15/5287

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar