Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise stahuje zablokovaný návrh týkající se mateřské dovolené a otvírá cestu pro nový přístup

Brusel, 01 červenec 2015

Ve shodě se svým pracovním programem pro rok 2015 dnes Komise posoudila pokrok dosažený v souvislosti s návrhem směrnice o mateřské dovolené, který je od roku 2008 stále v legislativním procesu. Vzhledem k tomu, že navzdory neustálému a intenzivnímu úsilí Komise usnadnit dohodu spolutvůrci právních předpisů nedosáhli dostatečného pokroku, se Komise rozhodla svůj návrh stáhnout. Otevírá to cestu k novému přístupu ke splnění cílů politiky, jimiž jsou ochrana matek, lepší sladění pracovního a rodinného života a usnadnění účasti žen na pracovním trhu.

Revize směrnice o mateřské dovolené, zahrnující delší dovolenou a více práv pro matky, byla navržena Komisí v roce 2008, ale spolutvůrcům právních předpisů se nepodařilo dospět k dohodě a přijmout navrhovaný právní akt. Evropský parlament naznačil svou politickou vůli pokračovat v jednání dříve, než Komise předložila svůj pracovní program na rok 2015, takže Komise souhlasila s tím, že než stáhne návrh, umožní dalších šest měsíců jednání.

Komise se zapojila do intenzivních snah dostat se z mrtvého bodu a při několika příležitostech vyzvala Radu, aby znovu jednala s Evropským parlamentem, který vyjádřil vůli dosáhnout kompromisu ohledně svého stanoviska. Nicméně lotyšské předsednictví Rady informovalo Komisi, že neexistují vyhlídky na uzavření dohody, a vyzvalo Komisi, aby návrh stáhla.

Komise zastává názor, že prodlužování nynějšího patové situace tím, že by na jednacím stole ponechala návrh, který nemá šanci být přijat, by vůbec nezlepšilo každodenní život pracujících matek. Stažením návrhu chce Komise dát jasnou tečku za stávající patovou situací a otevřít cestu pro nové iniciativy, na nichž lze dosáhnout shody a jež mohou vést ke skutečnému zlepšení v soukromém i pracovním životě pracujících rodičů.

Komise předloží širší iniciativu, která bude nadále podporovat cíle předešlého návrhu a poskytne nezbytnou úroveň minimální ochrany. Nová iniciativa zohlední vývoj ve společnosti během uplynulého desetiletí a využije nejlepší kombinaci dostupných nástrojů politiky k co nejefektivnějšímu dosažení výsledků. V této souvislosti Komise posoudí i širší okruh otázek spojených s pracujícími rodiči a jejich profesními dráhami, včetně různých forem mateřské a rodičovské dovolené.

Ještě než stažení návrhu nabude účinnosti, Komise vyloží své představy ohledně nového přístupu v plánu, kterým se bude řídit její nová iniciativa. Veřejná konzultace umožní širokému okruhu zúčastněných stran, zejména sociálním partnerům, přispět svými názory a nápady. Nová iniciativa bude součástí pracovního programu Komise na rok 2016.

Souvislosti

V příloze II svého pracovního programu na rok 2015 uvedla Komise seznam 80 projednávaných návrhů, které budou v souladu se zásadou politické diskontinuity staženy nebo změněny.

Z těchto 80 návrhů budou 3 staženy, nebude-li dosaženo dohody do 6 měsíců. Komise dnes posoudila pokrok dosažený v souvislosti s těmito návrhy a přijala rozhodnutí stáhnout návrh směrnice o mateřské dovolené. Toto rozhodnutí bude v patřičné době formálně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Návrh směrnice o mateřské dovolené Komise předložila v roce 2008 a Evropský parlament k němu zaujal postoj v prvním čtení v roce 2010. Ve věci se od té doby nepokročilo. I přes řadu technických diskusí v Radě na úrovni ministrů a na technické úrovni nebyla zahájena jednání s Evropským parlamentem. Tento postoj nedávno potvrdilo lotyšské předsednictví Rady.

Další informace

Pracovní program Komise na rok 2015

Návrh směrnice o mateřské dovolené

IP/15/5287

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar