Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Mededinging: Commissie zendt mededeling punten van bezwaar aan ondernemingen verdacht van deelneming aan kartel voor recycling autoaccu's

Brussel, 24 juni 2015

De Europese Commissie heeft vijf bedrijven voor accu-recycling meegedeeld dat zij hen ervan verdenkt te hebben deelgenomen aan een kartel voor de inkoop van afgedankte loodaccu's, een praktijk die verboden is volgens de EU-mededingingsregels. Het feit dat een mededeling van punten van bezwaar is gezonden, loopt niet vooruit op de uiteindelijke uitkomst van het onderzoek.

In Europa worden nagenoeg alle loodaccu's na afdanking gerecycled. Het grootste deel van deze accu's zijn autoaccu's. Recyclingbedrijven kopen afgedankte accu's aan bij diverse leveranciers en winnen daaruit lood terug. Lood uit afgedankte autoaccu's kan opnieuw worden gebruikt om nieuwe producten te maken, zodat wat eerst "afval" was een grondstof wordt. Weg met afval en naar een gesloten levenscyclus van een product is een onderdeel van de nieuwe strategie van de Commissie voor een circulaire economie.

De Commissie vreest dat vijf van de grootste loodrecyclingbedrijven tussen 2009 en 2012 hebben deelgenomen aan een kartel dat afspraken maakte over de inkoopprijzen voor afgedankte loodaccu's in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. In haar mededeling van punten van bezwaar voert de Commissie aan dat deze bedrijven hun gedragingen overeenkwamen of coördineerden om hogere winstmarges te kunnen houden. Daardoor hebben zij misschien de prijzen gedrukt die schroothandelaren betaald krijgen, waaronder veel mkb-bedrijven. Omdat door deze praktijken waarschijnlijk de waarde daalde van afgedankte accu's die als schroot worden verkocht, kon dit uiteindelijk ook de verkopers benadelen.

Mocht dit soort praktijken kunnen worden aangetoond, gaat het om een schending van de EU-regels die concurrentieverstorende zakelijke praktijken zoals heimelijke afspraken over prijzen en marktverdeling verbieden (artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).


Achtergrond

Het onderzoek van de Commissie kwam er na onaangekondigde inspecties in september 2012.

Een mededeling van punten van bezwaar is een formele stap in het onderzoek door de Commissie van zaken waarin de verdenking bestaat dat EU-mededingingsregels zijn overtreden. In deze mededeling deelt de Commissie de betrokken partijen schriftelijk mee op welke punten zij bezwaren tegen hen formuleert. De ondernemingen kunnen daarna de documenten in het onderzoeksdossier van de Commissie inzien en schriftelijk reageren. Ook kunnen zij om een hoorzitting vragen waar zij hun opmerkingen over de zaak kunnen uiteenzetten voor vertegenwoordigers van de Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten.

Nadat ondernemingen hun rechten van verdediging hebben kunnen uitoefenen, kan de Commissie, wanneer zij tot de conclusie komt dat er voldoende bewijsmateriaal is om een inbreuk hard te maken, een besluit vaststellen waarin de betrokken praktijken worden verboden en een geldboete wordt opgelegd. Deze geldboete mag maximaal 10% van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming bedragen.

Meer informatie over deze zaak komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, onder zaaknummer 40018 beschikbaar in het publieke zaakregister op de website van DG Concurrentie van de Commissie.

Vandaag heeft de Commissie in een andere kartelzaak geldboeten opgelegd aan acht producenten en twee distributeurs die hadden deelgenomen aan minstens één van vijf afzonderlijke kartels voor voedingsverpakkingen in de detailhandel.

IP/15/5254

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar